česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zaměstnanecká karta: termín k podání žádosti

(Archivní článek, platnost skončena 09.08.2021 / 10:15.)

Velvyslanectví ČR v Bangkoku informuje, že dne 19. 8. 2021 od 14 hod. thajského času bude možné rezervovat elektronicky termín pro osobní podání žádosti o zaměstnaneckou kartu na měsíce září a říjen 2021.

K dispozici je celkem 36 termínů (18 na každý měsíc).

Termín si lze rezervovat e-mailem dne 19. 8. 2021 od 14 hod. thajského času následujícícm způsobem:

Adresát e-mailu employment_bangkok@mzv.cz
Předmět e-mailu Číslo pasu žadatele
Obsah e-mailu
  1. jméno a příjmení
  2. datum narození
  3. číslo pasu
  4. telefonní číslo
  5. e-mail
  6. sken datové stránky pasu v .pdf formátu
  7. sken dokumentů potvrzujících účel pobytu v .pdf formátu (pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti nebo smlouva o smlouvě budoucí, doklad k prokázání odborné způsobilosti pro výkon požadovaného zaměstnání – je-li vyžadováno)

 

Důležité upozornění:

Zpracovány budou pouze e-maily, které budou mít v předmětu POUZE číslo pasu žadatele!

Každý žadatel je oprávněn poslat pouze 1 email!

Žadatelé, kteří zašlou více než jeden e-mail  (tj. duplicitní e-maily s totožným číslem pasu žadatele), budou vyřazeni. O vyřazení budou informováni e-mailem.

Obdržené e-maily budou zpracovávány chronologicky. Žadateli bude přidělen termín k podání žádosti, pouze pokud splnil výše uvedené náležitosti objednání.

Žadatelé, jejichž řádně podané žádosti byly doručeny před naplněním stanovené kvóty, obdrží nejdříve automatickou odpověď. Do 14 dnů jim pak bude přidělen termín k osobnímu podání žádosti o zaměstnaneckou kartu.  

Žadatelé, jejichž řádně podané žádosti byly doručeny po naplnění stanovené kvóty, obdrží automatickou odpověď s tím, že o termín budou moci požádat až v dalším rezervačním období.

Přidělený termín k osobnímu podání žádosti o zaměstaneckou kartu je konečný a neměnný. Pokud žadatel termín zruší, musí požádat o nový termín v dalším rezervačním období. Zrušený termín nelze přidělit jinému žadateli.

Žadatelé, kteří zašlou e-mail před stanoveným termínem, obdrží automatickou odpověď a jejich žádost bude vyřazena.

Více informací o zaměstnanecké kartě:

Ministerstvo vnitra ČR

Informační leták o zaměstnanencké kartě

Informace o cílené ekonomické migraci:

Vláda České republiky s účinností od 1. 9. 2019 v rámci potřeby zajištění pracovních sil pro český trh práce a na to navazující koncept cílené ekonomické migrace rozhodla o zavedení kvót na příjem žádostí o zaměstnanecké karty a dlouhodobá víza za účelem podnikání, a to svým Nařízením vlády č. 220/2019 Sb. ze dne 26. 8. 2019.

Hlavním cílem koncepce cílené ekonomické migrace je posílit příliv kvalifikované pracovní síly z vybraných zemí do České republiky.

Pro Thajsko byla stanovena roční kvóta 250 žádostí o zaměstnanecké karty, z toho 220 míst na běžné zaměstnanecké karty a 30 míst na zaměstnanencké karty v rámci Programů vysoce kvalifikovaný zaměstnanec nebo klíčový a vědecký personál.

Uvedená kvóta je nepřekročitelná, tj. zastupitelský úřad nesmí přijmout více žádostí, než jak je stanoveno nařízením vlády.

Daná kvóta je rozdělena rovnoměrně do 12-ti měsíců, přičemž případné nevyužité termíny se nepřevádějí do následujícího měsíce. Způsob objednávání termínů k podání žádostí na nadcházející dva měsíce je zveřejňován na naší webové stránce.

přílohy

Zamestnanecka_karta_letak_cestina_2 314 KB PDF (Acrobat dokument) 19.6.2014