česky  english  中文 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Možnosti cestování do Číny v rámci tzv. fast-track – aktuální informace k 4. 6. 2020

Od začátku března 2020 nabídla Čína některým zemím s významnou koncentrací firem v Číně určitou přednostní možnost cestování do Číny, nazývanou „fast-track“. Primárním zájmem byl ekonomický re-start těchto firem. Z evropských zemí se v následujících týdnech podařilo zorganizovat dva pilotní lety zatím pouze Německé obchodní komoře v Pekingu ve spolupráci s konzulátem německého velvyslanectví. Dle informací, které německé velvyslanectví po prvním uskutečněném letu sdílelo s dalšími unijními misemi, se původní požadavky čínské strany, často velmi rozdílné v každé provincii, postupně relativně sjednotily. Předpokládá se, že možnosti charterových letů, budou pokračovat a mohou případně postupně posloužit i firmám, které nejsou členy Německé obchodní komory.

Dne 4. června sice čínský úřad pro civilní letectví (CAAC) oznámil možné postupné uvolnění zákazu komerčních linek zahraničních dopravců (viz náš samostatný článek), avšak dosud trvá pozastavení platných dlouhodobých víz a pobytových oprávnění, stejně jako omezení pro vydávání krátkodobých víz.

Z toho důvodu firmám, které by potřebovaly do Číny v následujících týdnech / měsících přepravit své experty ať již s dlouhodobým pobytovým vízem nebo přijíždějící na kratší pracovní cestu, shrnujeme podmínky a kroky, které by měly zvážit:

  1. Čínská partnerská firma nebo klient by měl u zahraniční kanceláře provinční vlády (tzv. FAO), kam spadá daná firma nebo projekt, požádat o umožnění „fast-track“ procedury.
  2. Kopii takové žádosti doporučujeme zaslat emailem (consulate_beijing@mzv.cz a commerce_beijing@mzv.cz) také na naše velvyslanectví, případně v kopii také na Generální konzulát ČR, pod který daná čínská oblast spadá. Nelze vyloučit, že v dalších fázích by vyvstala potřeba dílčí intervence u čínských institucí, proto je lepší, abychom o sobě vzájemně věděli.
  3. Souběžně přihlásit zájemce o takový let na webové stránce Německé obchodní komory v Číně (https://china.ahk.de/ ) do příslušného systému k registraci zájemců o charterové lety.

Aktuálně mají přednost firmy, které jsou členy Německé obchodní komory v Číně – nicméně postupně se předpokládá odprodej zbývajících volných míst i jiným žadatelům.

 

Podmínky, které charterový let aktuálně obnáší:

  • Cena letenky se může pohybovat ve výši 2500-3000 EUR
  • Nutnost uhradit náklady za vyřízení a převzetí víza (v rámci omezeného operačního režimu čínských konzulátů, až na základě finálního pokynu čínského MZV z Pekingu)
  • Nutnost uhradit 1 předodletový a minimálně 2 popříletové testy na COVID-19
  • Možnost, že před odletem bude vyžadována několika denní přítomnost v místě nebo zemi odletu (zde konkrétně v Německu) – byť tento požadavek je postupně snižován
  • Nutnost uhradit náklady na pobyt ve 14 denní karanténě v místě příletu do Číny
  • V případě, že se na palubě vyskytl pozitivní případ, počítat v průběhu a skončení karantény ještě s dalšími povinnými testy k úhradě
  • Nutnost prokázat, jak je s čínskou partnerskou firmou sjednán režim převozu daných osob po skončení karantény do místa pracoviště/ubytování

Dá se předpokládat, že kvůli naplněnosti zpátečních letů začnou být firmám nabízeny také možnosti odletu z Číny do Evropy (v tomto případě konkrétně do Německa). Doporučujeme aktivně sledovat stránky Německé obchodní komory v Číně.

Zdá se, že v následujících týdnech mohou podobné lety začít sjednávat také další obchodní komory v jiných místech Číny (např. komora zemí Beneluxu, francouzská či italská obchodní komora, evropská obchodní komora v Chengdu aj.) a mohou své nabídky pro nenaplněná místa rozšířit i na spřátelené komory či firmy. Doporučujeme proto aktivně sledovat také stránky těchto komor, stejně jako webové stránky našeho velvyslanectví a generálních konzulátů v Číně.