česky  english  中文 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Nový systém pro objednávání žadatelů k příjmu žádostí o dlouhodobá víza a pobyty na ZÚ od 1.12.2017

Žádosti i dlouhodobá víza a pobytová povolení se podávají na Konzulárním a vízovém úseku Velvyslanectví České republiky v Pekingu pouze ve stanovené termíny. O přidělení termínu k podání žádosti musíte předem požádat.

Objednávky termínů k příjmu žádosti o dlouhodobá víza a povolení k pobytu budou přijímány výlučně přes e-mailovou schránku  visa_beijing@mzv.cz

Pravidlo objednávání: 1 žadatel = 1 email

Současně platí výjimka pro nezletilé děti, které budou podávat žádost o pobytové oprávnění spolu se zákonným zástupcem. Tyto nezletilé děti lze objednat v rámci emailu – objednávky termínu k příjmu žádosti o pobytové oprávnění jejich zákonného zástupce.

Emailové žádosti o stanovení termínu k příjmu žádostí pro všechny druhy dlouhodobých pobytových oprávnění budou řazeny do jedné nekonečné fronty.

Do pořadí doručených emailů ZÚ žádným způsobem nezasahuje, pořadí nemění a neovlivňuje. Stanovené termíny jsou pevné, nelze je měnit, a to ani ze strany žadatele, ani ze strany ZÚ.

Žadatelé nemohou žádat o konkrétní termín pro podání žádosti. Přesný termín podání žádosti bude žadateli oznámen e-mailem.

Na žádosti o změnu termínu pro příjem žádostí o pobytové oprávnění nebude ZÚ odpovídat. V případě zrušení termínu ze strany žadatele nebo v případě, že se žadatel ve stanoveném termínu nemůže k podání žádosti dostavit, nelze stanovit nový termín bez obdržení nové objednávky, tj. žadatel musí o nový termín požádat opět standardním způsobem.

Povinné náležitosti emailové objednávky

Emailová žádost o termín musí být napsána v anglickém nebo českém jazyce a vždy musí obsahovat následující údaje:

  • Jméno a příjmení žadatele
  • Účel (typ) dlouhodobého víza / pobytu
  • Kontaktní údaje žadatele (e-mail a telefon)
  • Číslo cestovního dokladu 
  • Kopie (příloha ve formátu PDF, DOC, JPG, JPEG nebo TIFF) datové stránky cestovního dokladu žadatele s fotografií a osobními údaji
  • Kopie (příloha ve formátu PDF, DOC, JPG, JPEG nebo TIFF) stránky dokladu prokazujícího účel pobytu (např. potvrzení o přijetí ke studiu, kopie rodného nebo oddacího listu, výpis z obchodního rejstříku, první strana pracovní smlouvy apod.)

Bez výše uvedených náležitostí a příloh  je objednávka považována za neplatnou!

Žadatelé s platným termínem rezervace pro podání žádosti o dlouhodobá víza či dlouhodobý pobyt podávají svoji žádost osobně na Konzulárním a vízovém oddělení Velvyslanectví ČR v Pekingu.

Po obdržení potvrzujícího emailu s termínem si jej vytiskněte a vezměte s sebou při podání žádosti.

Počet volných termínů pro příjem žádostí o dlouhodobá víza či pobytová oprávnění v jednom týdnu činí 30 míst (žádosti se přijímají v úterý, středu a ve čtvrtek v době mezi 08:30 a 11:00 hod.).