česky  english  中文 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Přílet do ČLR - povinná zdravotní deklarace a testy

Od počátku března 2020 zavedly čínské úřady přísnou proceduru při příletech ze zahraničí do ČLR, na letištích je nutné vyplnit zdravotní deklaraci a podrobit se kontrole, následuje povinná 14-denní karanténa v místě příletu. Procedury se mohou na jednotlivých letištích v ČLR lišit. Od listopadu 2020 se před odletem do Číny předkládají negativní testy (nosohltanový RT-PCR a krevní test IgM), na jejichž základě udělí Velvyslanectví ČLR kód k cestě. 

Pozor! Testováním je nutné projít také v tranzitní zemi, kdy se výsledky testů odesílají Velvyslanectví Číny v této zemi. Bez přiděleného zeleného kódu k cestě nebudete odbaveni do letadla (viz bod 2. níže).

Zavedená opatření mají pomoci zamezit šíření koronaviru COVID-19 při jeho přenosu ze zahraničí a obnášejí tyto kroky:

  1. Max. 48 hod. před nástupem na palubu letadla (počítá se od doby odběru) z ČR do Číny jsou cestující povinni se nechat otestovat na COVID-19 (nosohltanový test RT-PCR) a dále také na protilátky v krvi (krevní test IgM). K provedení testů je možné využít jakékoli odběrové centrum, uvedené v seznamu akreditovaných laboratoří na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR, které oba testy provádí a vystaví o něm písemné potvrzení (vyžadováno je zejména potvrzení o tom, že test IgM byl proveden žilním odběrem). Lze využít i dvou různých laboratoří - jednu k testu RT-PCR, druhou k testu IgM; důležitá je zejména rychlost výsledků. Následně je nutné se přes webovou stránku Velvyslanectví ČLR v Praze (https://hrhk.cs.mfa.gov.cn/H5/) zaregistrovat a přihlásit. Při přihlášení je nutné vyplnit jednotlivé položky a vložit čitelné a plné fotografie obou výše uvedených potvrzení a dalších požadovaných dokladů. Poté, co Velvyslanectví ČLR v Praze obdrží tuto online žádost, provede kontrolu dat (v pracovní době během 6 hodin, mimo pracovní dobu a ve svátky během 12 hodin) a vydá QR kód "Prohlášení o zdravotním stavu". Cestující musí při nástupu do letadla předložit tento QR kód v elektronické nebo tištěné verzi letecké společnosti ke kontrole. Přesné a podrobné informace, jak postupovat, lze nalézt na webových stránkách Velvyslanectví ČLR v Praze, včetně kontaktů (telefon, e-mail) v případě potřeby.
  2. Totožné testy (tedy RT-PCR i IgM) musí cestující absolvovat také v tranzitní zemi, přičemž k cestě do Číny lze využít letecky pouze 1 tranzitní místo (mimo území Číny). Vaši cestu proto plánujte v dostatečném časovém předstihu a předem si zjistěte, na kterých letištích v Evropě si můžete zdravotní testy vyřídit.
  3. Po příletu do Číny jsou všichni cestující podrobeni prvotní kontrole, včetně měření teploty.
  4. Zároveň imigrační úředníci zkontrolují vstupní zdravotní deklaraci, tu je možné vyplnit:
  5. Při epidemiologickém vyšetření se hodnotí zdravotní stav cestujícího a jeho cestovní historie - k tomu slouží i kontrola přes QR kódy v mobilech. Pro cestující z celého světa je povinná 14-denní karanténa, od ledna 2021 prodloužená o +7+7 dnů, a to v prvním místě vstupu. Pobyt v karanténě a všechny náklady na testování po příletu i v průběhu karantény si hradí cestující z vlastních prostředků. 
  6. Mezinárodní lety do Pekingu jsou od března 2020 odkláněny na jiná letiště (např. Tianjin, Shijiazhuang, Hohhot, Shenyang, Qingdao, Zhengzhou, Dalian, Shanghai, Xi'an, Nanjing atd.). Od počátku září 2020 byly sice obnoveny přímé lety do Pekingu z Řecka, Dánska, Rakouska a Švédska, nicméně tyto lety jsou určeny pouze pro občany těchto zemí a čínské občany, tzn. pro občany z jiných zemí (tedy ani z ČR) není možné se do těchto letů dostat.
  7. O tom, do kterého karanténního zařízení bude cestující zařazen, rozhodují místní úřady (jde většinou o hotely střední kategorie). Náklady na ubytování a zajištění základních potřeb si cestující hradí z vlastních prostředků (ceny se pohybují mezi kolem 500 - 700 RMB za ubytování a 100 - 150 RMB za stravu).

Rizikovost cestovní historie je vyhodnocována v závislosti na předchozím pobytu. K vysoce rizikovým patří prakticky všichni cestující, protože případů koronaviru v celém světě neustále přibývá, zatímco v Číně se až na ojedinělé případy (import ze zahraničí) podařilo šíření koronaviru zastavit. 

Cestujícím, kteří nepředloží oba negativní testy (RT-PCR i IgM) při kontrole na letišti a zároveň i v místě přestupu (potvrzené velvyslanectvími Číny v ČR i v tranzitní zemi), nebude umožněno odbavení a odlet. 

Do popříletové karantény bude cestující po příletu odvezen autobusem společně s ostatními cestujícími. Tato karanténa v Číně v prvním místě vstupu je povinná a je přísně kontrolována, z hotelového pokoje není možné vycházet (v některých hotelích jsou dveře zamčené a zablokované signálním zařízením až do doby, kdy je přineseno jídlo - 3x denně), popřípadě ještě monitorovány kamerovým systémem. V průběhu karantény není možné objednávat žádné potraviny ani léky. Během 14-denní karantény lze očekávat několik testů RT-PCR i nahodilé krevní testy na protilátky IgM.

V případě, že cestující bude po příletu pozitivní, bude neprodleně umístěn do zdravotnického zařízení. Poté, co bude vyléčen a propuštěn z nemocnice, opět bude umístěn do (jiného) karanténního hotelu, kde se začne znovu počítat jeho karanténa, která pak může být ještě prodloužena - tedy je nutné počítat s dobou až 3x 14 dnů (14 dnů umístění ve zdravotnickém zařízení, 14 dnů v karanténě v určeném zařízení a dalších 14 dnů v domácí karanténě s pravidelnou kontrolou + nutností hlášení stavu a teplot).

Upozorňujeme, že bez zdravotního kódu v mobilu se nelze v Číně pohybovat. Jestliže Vám nebude po příletu do ČLR fungovat zdravotní kód v českém mobilu, musíte požádat místní partnerskou firmu o zajištění čínské SIM karty, kde tento zdravotní kód, jakož i další aplikace (cestovní aplikace při přesunu z místa na místo - green arrow, zdravotní kódy v jiných provinciích a městech, apod.) fungovat budou.

Vzhledem k častým uzavírkám městských částí, měst i provincií a nastaveným pravidlům při přejezdu (např. vyžadování potvrzení o očkování, zdravotní kód, negativní test RT-PCR den před přejezdem / přeletem) doporučujeme, aby Vám místní partnerská firma všechna tato omezení průběžně sledovala. Velvyslanectví ČR v Pekingu ani Generální konzuláty ČR v Chengdu a Šanghaji mají pouze rámcové informace a nedisponují podrobnostmi o podmínkách přejezdu / přeletu z jednotlivých částí Číny a místních nastavených restrikcích.