česky  english  中文 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Přílet do ČLR - povinná zdravotní deklarace a testy

S platností od 7. března 2020 zavedly čínské úřady novou proceduru při příletech ze zahraničí do ČLR na všech letištích. Pro vstup do země je nutné vyplnit zdravotní deklaraci a podrobit se kontrole. Procedury se mohou na jednotlivých letištích v ČLR lišit. Od 31. srpna 2020 je vyžadováno předložení negativního testu na COVID-19 před odletem do Číny.

Nově zaváděná opatření mají pomoci zamezit šíření koronaviru COVID-19 při jeho přenosu ze zahraničí a obnáší tyto kroky:

  1. Tři dny před nástupem na palubu letadla z Evropy do Číny jsou cestující povinni se nechat otestovat na COVID-19. K provedení testu je možné využít jakékoli odběrové centrum, uvedené v seznamu akreditovaných laboratoří na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR. Potvrzení o negativním testu je pak nutné odeslat (spolu s naskenovanou kopií datové stránky cestovního pasu a vyplněným a podepsaným Prohlášením o zdravotním stavu/Health Certificate) na e-mailovou adresu recepce@vizadociny.cz.
  2. Do předmětu e-mailu se uvádí: "HC + jméno a příjmení + datum odjezdu". Po provedené kontrole ze strany Velvyslanectví Číny v Praze bude potvrzený sken Prohlášení o zdravotním stavu zaslán žadateli zpět e-mailem. Dokument je  nutné si vytisknout a v tištěné podobě jej předložit při kontrole na letišti. Další informace získáte na webových stránkách Vízového centra Číny v Praze.
  3. Po příletu do Číny jsou všichni cestující podrobeni prvotní kontrole včetně měření teploty.
  4. Zároveň imigrační úředníci zkontrolují vstupní zdravotní deklaraci, tu je možné vyplnit:
  5. Po epidemiologickém vyšetření bude vyhodnocen zdravotní stav pasažéra a jeho cestovní historie - k tomu slouží i kontrola přes QR kódy v mobilech. Na některých letištích jsou přidělována barevná označení. Pro cestující z celého světa je povinná 14-denní karanténa, a to v prvním místě vstupu. Pobyt si hradí cestující z vlastních prostředků. 
  6. Všechny mezinárodní lety do Pekingu jsou od půlnoci 23. 3. 2020 odkláněny na jiná letiště, na nichž probíhá epidemiologické vyšetření (např. Tianjin, Shijiazhuang, Hohhot, Shenyang, Qingdao, Zhengzhou, Dalian, Shanghai, Xi'an, Nanjing aj.) Od 3. září 2020 bylo oznámeno, že budou obnoveny přímé lety do Pekingu - v případě evropských zemí jde o Řecko, Dánsko, Rakousko a Švédsko, nicméně tyto lety jsou určeny pouze pro občany těchto zemí a čínské občany, tzn. pro občany z jiných zemí nebude možné se do těchto letů dostat.
  7. O tom, do kterého karanténního zařízení bude cestující ubytován, rozhodují místní úřady (jde většinou o hotely střední kategorie). Náklady na ubytování a zajištění základních potřeb si cestující hradí z vlastních prostředků (ceny se pohybují mezi 200 - 600 RMB).

Rizikovost cestovní historie je vyhodnocována v závislosti na předchozím pobytu. K vysoce rizikovým patří prakticky všichni cestující, protože případů koronaviru v celém světě neustále přibývá, zatímco v Číně se až na ojedinělé případy (import ze zahraničí) podařilo šíření koronaviru zastavit. 

Cestujícím, kteří nebudou mít negativní test na COVID-19 před odletem, popř. se odmítnou podrobit kontrolnímu vyšetření po příletu do Číny, bude vstup do země zamítnut. Dodržování stanovené karantény je přísně kontrolováno a za její neplnění mohou být uloženy tresty (vězení, peněžitý trest, vyhoštění ze země). Po ukončení karantény bude proveden ještě poslední kontrolní test.

V případě, že bude cestující vyhodnocen jako "asymptomatický", bude jeho karanténa nastavena na 3x 14 dnů (14 dnů umístění ve zdravotnickém zařízení, 14 dnů v karanténě v určeném zařízení a dalších 14 dnů v domácí karanténě s pravidelnou kontrolou + nutností hlášení stavu a teplot). Jako asymptomatické jsou vyhodnocovány osoby, jejichž krev obsahuje protilátky na COVID-19. což podle čínského výkladu znamená, že mohou být šiřiteli této infekční nemoci.