česky  english  中文 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

COVID19 - aktuální podmínky cestování do Číny a návratu do ČR

V tomto článku jsou shrnuta opatření čínských orgánů týkající se cestování a vstupu do Číny. Od 5. prosince 2022 byla konečně po téměř třech letech zrušena většina restriktivních opatření, neboť došlo k opuštění politiky nulové tolerance covidu. Od 8. ledna 2023 byly zrušeny popříletové karantény, od 15. března 2023 byly obnoveny všechny typy víz a od 29. dubna 2023 postačuje před cestou do Číny testování antigenním testem, přičemž jeho výsledek musí být negativní. Ve vlastním zájmu věnujte pozornost informacím na webových stránkách Velvyslanectví Číny v Praze.

VSTUP NA ÚZEMÍ ČÍNY

Pro vstup do Číny nejsou od 29. dubna 2023 prakticky žádná omezení. Vzhledem k možným rizikům spojeným s nemocí COVID-19 se nedoporučuje cestovat osobám, které nejsou plně očkovány proti této nemoci.

Kromě doporučeného testování před odletem do Číny (postačuje antigenní test 48 hod. před nástupem letu do Číny, který musí být negativní) již nejsou nastavena žádná restriktivní opatření. S negativním výsledkem antigenního testu je také nutno předložit čínskému celnímu orgánu zdravotní prohlášení (elektronicky, popř. v papírové podobě), informace je uvedena na webových stránkách Velvyslanectví Číny v Praze.

Popříletová karanténa je od 8. ledna 2023 zrušena. Vzhledem k uvolnění restriktivních cestovních opatření od prosince 2022 v Číně probíhá nekontrolovaná koronavirová vlna a zdravotnická zařízení jsou z tohoto důvodu plně vytížená. Tím se stává dostupnost zdravotní péče při případných úrazech či náhlých onemocněních velmi omezená. Uzavření cestovního pojištění, obsahujícího i léčebné výlohy pro případ jakéhokoli onemocnění na území ČLR, by proto mělo být samozřejmostí.

Od 15. března 2023 došlo k uvolnění všech typů vstupních a pobytových víz, o která si občané ČR mohou požádat - informace lze nalézt na webových stránkách Velvyslanectví Číny v Praze. Možnost přiletět do Číny s přestupem v jiné zemi již není omezena.

Před cestou do Číny od 29. dubna 2023 zůstává doporučený antigenní test provedený do 48 hod. před nástupem na let, zároveň je nutné vyplnit a předložit zdravotní prohlášení čínskému celnímu orgánu, více informací naleznete na webových stránkách Velvyslanectví Číny v Praze. Po dobu letu se doporučuje používání ochranné roušky. Po příletu do Číny sice již nejsou povinné testy, nicméně cestující vykazující symptomy infekce mohou být testováni. V případě pozitivního výsledku nebo v asymptomatických případech bude cestujícím doporučeno zdravotní vyšetření, návazně na výsledek pak případně doporučena domácí izolace.

 


OČKOVANÉ OSOBY

Požadavky týkající se cesty do Číny pro osoby, které jsou očkovány proti onemocnění COVID-19, nejsou nijak specifikovány. Očkování evropskými typy vakcín není dosud v Číně uznáváno, byť je tolerováno (takové očkování se však nepromítne v mobilní aplikaci Health Kit). Jednání o zařazení zahraničních vakcín do Health Kitů cizinců nadále probíhají.

Mobilní aplikace Health Kit je ještě stále využívána v případě, že je vstup do nějakého místa vázán na prokázání se negativním testem nebo očkováním (obvykle jsou to nemocnice, zdravotnická zařízení, domovy důchodců, věznice apod.). Aplikace Health Kit je pro každou provincii jiná. Trasovací mobilní aplikace Green Arrow byla od 10. prosince 2022 zrušena.


TESTOVANÉ OSOBY

Předodletové testování (jeden antigenní nebo RT-PCR test) je nutné absolvovat max. 48 hodin před nástupem na palubu přímého letu do Číny. Při testování se nerozlišuje mezi osobami očkovanými nebo neočkovanými. Osoby s negativním výsledkem musí předložit čínskému celnímu orgánu zdravotní prohlášení (elektronicky nebo v papírové podobě). Podrobnosti jsou uvedeny na webových stránkách Velvyslanectví Číny v Praze.


OSOBY S PRODĚLANÝM COVIDEM

Osoby s prodělaným Covidem již nejsou nijak ostrifikovány; jsou pouze rozlišovány osoby s negativním nebo pozitivním testem.


DĚTI

Pro kojence a děti platí vše výše uvedené jako pro dospělé.


PŘÍJEZDOVÝ FORMULÁŘ

Jde o formulář "zdravotní prohlášení", který je nutné předložit čínské celní kontrole po příletu do Číny - jde o formulář, který vyplňují cestující s negativním výsledkem antigenního nebo RT-PCR testu. Formulář prohlášení se předkládá buď elektronicky nebo v papírové podobě, informace je uvedena na webových stránkách Velvyslanectví Číny v Praze.

Po příletu do Číny již není povinné testování, nicméně jsou prováděny náhodné kontroly cestujících. Pokud budou zjištěny příznaky infekce (zejm. teplota), budou jim provedeny testy a doporučeno další lékařské vyšetření, popř. domácí izolace.

Popříletové karantény jsou od 8. ledna 2023 zrušeny.


PODMÍNKY NA MÍSTĚ

Nošení ochranných roušek/respirátorů na území ČLR zůstává stále doporučené, na některých místech povinné (např. nemocnice, lékárny, laboratoře a jiná zdravotnická zařízení, domovy důchodců, věznice, popř. prostory s větší koncentrací osob) – na uvedených místech je také požadována kontrola statusu (zelená barva) wechatové zdravotní aplikace (Health Kit) a max. 24-hod. platný negativní test. Při vstupu do obchodů již aplikace Health Kit není kontrolována. Doporučujeme sledovat nařízení místních orgánů, neboť se v různých místech mohou lišit.

Vnitrostátní doprava: V Číně je hustá síť každodenních letů do různých míst, rovněž existuje moderní železniční spojení do řady míst (vysokorychlostní vlaky, moderní metro ve velkých městech). Ve všech velkých městech jezdí také levné taxíky, které je však nutné objednat předem – informace poskytne recepce hotelu.

Vzhledem k opakujícím se vlnám koronavirové pandemie doporučujeme sledovat informace místních úřadů, neboť výjimečně může docházet k výlukám (mohou být omezeny dopravní spoje, fungování kurýrních a jiných doručovacích služeb / dodávky zboží mezi provinciemi), ubytování cizinců v hotelech apod. Zároveň před cestou doporučujeme s hotelem opakovaně (minimálně telefonicky) prověřit rezervaci a možnost ubytování. Možnosti ubytování cizinců zůstávají omezené, neboť jsou pro ně vyhrazeny pouze některé hotely.

 


POSTUP PŘI NÁKAZE COVIDEM

Vzhledem k uvolnění nulové tolerance vůči této infekci je od počátku prosince 2022 situace dost nepřehledná - doporučuje se proto postupovat podle pokynů místních úřadů.

Při pobytu v Číně proto sledujte každodenní zpravodajství a využívejte antigenní testy. Pokud budete mít příznaky infekce, je doporučována domácí izolace po dobu 5-7 dnů, v případě komplikací (zejména vysoké horečky, které se nedaří snížit, popř. dýchací či jiné obtíže) se doporučuje vyhledat lékařskou pomoc. Místní zdravotnická zařízení jsou však podobnými případy dost zahlcená, proto byste si před cestou měli sjednat takové zdravotní pojištění, při kterém vám asistenční služba zajistí přijetí do nemocnice v místě vašeho pobytu, až to budete nutně potřebovat.


TRANZIT

K cestování do Číny je nyní možné využít jakékoli spojení, neboť počet tranzitních míst před příletem na území Číny již není omezen.


UŽITEČNÉ KONTAKTY

Informace k cestování po Číně je možné získat na lince 12345, která je provozována 24/7 v anglickém jazyce. 

V případě, že se nacházíte na území pevninské Číny mimo své bydliště a potřebujete poradit, můžete kontaktovat také nejbližší konzulární úřad dle místa svého pobytu:

Velvyslanectví ČR v Pekingu (konzulární působnost pro samosprávná města Chongqing, Peking a Tianjin; provincie Fujian, Gansu, Guangdong, Guizhou, Hainan, Hebei, Heilongjiang, Henan, Hubei, Hunan, Jiangxi, Jilin, Liaoning, Qinghai, Shanxi, Shaanxi, Shandong, Sichuan, Yunnan a autonomní oblasti Guangxi, Inner Mongolia, Ningxia, Tibet a Xinjiang) – e-mail: consulate_beijing@mzv.cz

Generální konzulát ČR v Šanghaji (konzulární působnost pro provincie Jiangsu, Zhejiang, Anhui a město Shanghai) – e-mail: shanghai@embassy.mzv.cz

Generální konzulát ČR v Hongkongu (konzulární působnost pro samosprávné území Hongkong a Macao) – e-mail: hongkong@embassy.mzv.cz


PODMÍNKY NÁVRATU DO ČR

Před odletem z Číny (resp. před odbavením na mezinárodní let) některé letecké společnosti mohou vyžadovat předložení potvrzení o negativním testu RT-PCR - toto potvrzení si musíte nejpozději 2 dny před cestou zajistit. O tomto požadavku se musíte informovat u agenta cestovní kanceláře nebo letecké společnosti! Testy jsou zpoplatňovány částkou cca 200 CNY, vč. papírového potvrzení (liší se v různých místech). V každém větším městě je odběrová laboratoř nebo nemocnice, která testování poskytuje. Výsledky testů jsou obvykle k dispozici druhý den po odběrech.

K návratu do ČR již není nutný negativní RT-PCR test (toto opatření bylo k 1. únoru 2023 zrušeno). Mezi Čínou a ČR dosud nebylo obnoveno přímé letové spojení. Při tranzitu přes jinou zemi však může být předložení negativního RT-PCR testu vyžadováno - o tomto požadavku se předem informujte u agenta cestovní kanceláře nebo letecké společnosti. 

Mezinárodní doprava: Po zrušení kapacitních omezení letů se rozšiřuje nabídka leteckých spojů do Evropy až na 4-7 letů týdně do jedné destinace, zároveň dochází k poklesu cen letenek. Z rozhodnutí dopravce nebo tranzitní země může být při odbavení kontrolováno potvrzení o negativním testu RT-PCR (některé letecké společnosti také počítají i časovou lhůtu pro platnost potvrzení v průběhu tranzitu!) a po dobu letu je doporučováno (a na palubě čínských aerolinek vyžadováno) používání ochranných roušek nebo respirátorů.