česky  english  中文 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

COVID19 - aktuální podmínky cestování do Číny a návratu do ČR

V tomto článku jsou shrnuta opatření čínských orgánů týkající se cestování a vstupu do Číny. Od 5. prosince 2022 byla konečně po téměř třech letech zrušena většina restriktivních opatření, neboť došlo k opuštění politiky nulové tolerance covidu. Před cestou do Číny zatím zůstává povinné testování, které požadují letecké společnosti. Ve vlastním zájmu věnujte pozornost informacím na webových stránkách Velvyslanectví Číny v Praze.

VSTUP NA ÚZEMÍ ČÍNY

Vzhledem k situaci se doporučuje do Číny cestovat pouze v naléhavých a nezbytných případech. Cestování je sice výrazně jednodušší než dříve, nicméně trvá povinnost podstoupit testování RT-PCR do 48 hodin před nástupem na palubu přímého letu do Číny. S pozitivním výsledkem nebude let umožněn. Při negativním výsledku je nutné předložit čínskému celnímu orgánu zdravotní prohlášení (elektronicky popř. v papírové podobě), informace je uvedena na webových stránkách Velvyslanectví Číny v Praze.

Popříletová karanténa je od 8. ledna 2023 zrušena. Vzhledem k uvolnění restriktivních cestovních opatření v současnosti v Číně od prosince 2022 probíhá obrovská a nekontrolovaná koronavirová vlna, doplněná od března 2023 také hromadnou chřipkovou nákazou. Vytíženost zdravotnických zařízení je na hraně možností. Dostupnost zdravotní péče při případných úrazech či náhlých onemocněních je minimální. Uzavření cestovního pojištění, obsahujícího i léčebné výlohy pro případ jakéhokoli onemocnění na území ČLR, by proto mělo být samozřejmostí.

Od 15. března 2023 došlo k uvolnění všech typů vstupních a pobytových víz, o které si občané ČR mohou požádat - informace lze nalézt na webových stránkách Velvyslanectví Číny v Praze. Možnost využít i několika přestupů před příletem do Číny již není nijak omezena. Rovněž je obnovena možnost bezvízového tranzitu (144 hodin).

Před cestou do Číny tedy od 5. prosince 2022 i nadále zůstává povinný pouze jeden negativní RT-PCR test a předložení zdravotního prohlášení čínskému celnímu orgánu. Po dobu letu se doporučuje, aby měl cestující nasazenou ochrannou roušku. Po příletu do Číny sice již nejsou povinné testy, nicméně cestující vykazující symptomy infekce mohou být testováni. V případě pozitivního výsledku nebo v asymptomatických případech bude cestujícím doporučena domácí izolace, popř. doporučeno vyhledat zdravotní vyšetření.

Další informace k cestám do zahraničí naleznete v tzv. Rozcestníku  na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR.


OČKOVANÉ OSOBY

Požadavky týkající se cesty do Číny pro osoby, které jsou očkovány proti onemocnění COVID-19, nejsou nijak specifikovány. Očkování evropskými typy vakcín není dosud v Číně uznáváno, byť je tolerováno (takové očkování se však nepromítne v mobilní aplikaci Health Kit). Jednání o zařazení zahraničních vakcín do Health Kitů cizinců nadále probíhají.

Mobilní aplikace Health Kit je ještě stále využívána v případě, že je vstup do nějakého místa vázán na prokázání se negativním testem nebo očkováním (obvykle jsou to nemocnice, zdravotnická zařízení, domovy důchodců, věznice apod.). Aplikace Health Kit je pro každou provincii jiná. Trasovací mobilní aplikace Green Arrow byla od 10. prosince 2022 zrušena.


TESTOVANÉ OSOBY

Předodletové testování (jeden test RT-PCR) je nutné absolvovat max. 48 hodin před nástupem na palubu přímého letu do Číny. Při testování se nerozlišuje mezi osobami očkovanými nebo neočkovanými. Osoby s negativním výsledkem musí předložit čínskému celnímu orgánu zdravotní prohlášení (elektronicky nebo v papírové podobě). Podrobnosti jsou uvedeny na webových stránkách Velvyslanectví Číny v Praze.


OSOBY S PRODĚLANÝM COVIDEM

Osoby s prodělaným Covidem již nejsou nijak ostrifikovány; jsou pouze rozlišovány osoby s negativním nebo pozitivním testem.


DĚTI

Kojenci a děti nejsou vyňati z povinnosti testování, tzn. platí pro ně vše výše uvedené jako pro dospělé.


PŘÍJEZDOVÝ FORMULÁŘ

Jde o formulář "zdravotní prohlášení", který je nutné předložit čínské celní kontrole po příletu do Číny - jde o formulář, který cestující vyplňují, pokud mají při předodletovém testu negativní výsledek. Formulář prohlášení se předkládá buď elektronicky nebo v papírové podobě, informace je uvedena na webových stránkách Velvyslanectví Číny v Praze.

Po příletu do Číny již není povinné testování, nicméně všichni cestující budou sledováni a pokud budou vykazovat znaky infekce (zejm. teplotu), bude jim doporučena domácí izolace.

Popříletové karantény jsou od 8. ledna 2023 zrušeny.


PODMÍNKY NA MÍSTĚ

Nošení ochranných roušek/respirátorů na území ČLR zůstává stále doporučené, na některých místech povinné (např. nemocnice, lékárny, laboratoře a jiná zdravotnická zařízení, domovy důchodců, věznice, popř. prostory s větší koncentrací osob) – na uvedených místech je také požadována kontrola statusu (zelená barva) wechatové zdravotní aplikace (Health Kit) a max. 24-hod. platný negativní test. Při vstupu do obchodů již aplikace Health Kit není kontrolována. Doporučujeme sledovat nařízení místních orgánů, neboť se v různých místech mohou lišit.

Vnitrostátní doprava: Od počátku prosince 2022 dochází k lavinovitě šířící se pandemii, neboť se nepodařilo udržet politiku nulové tolerance covidu a ze dne na den došlo k naprostému uvolnění všech omezení (zejména povinnosti pravidelného testování, skenování zdravotního kódu apod.).V březnu 2023 k tomu přibylo rozšíření chřipkové epidemie. Z rozhodnutí místních úřadů však mohou být omezeny dopravní spoje, fungování kurýrních a jiných doručovacích služeb (dodávky zboží mezi provinciemi), ubytování cizinců v hotelech apod. – v oblastech, které jsou vyhodnoceny jako vysoce rizikové. V případě nutnosti cestovat po území ČLR doporučujeme registraci ve wechatové aplikaci Health Kit (tuto aplikaci má však každá provincie jinou). Zároveň před cestou doporučujeme s hotelem opakovaně (minimálně telefonicky) prověřit rezervaci a možnost ubytování. Možnosti ubytování cizinců zůstávají omezené - jsou pro ně vyhrazeny pouze některé hotely. Před nastoupením cesty do jiného města či místa v Číně (letecky, vlakem) je zatím stále požadováno předložení negativního RT-PCR testu ne staršího 48 hod.


POSTUP PŘI NÁKAZE COVIDEM

Vzhledem k uvolnění nulové tolerance vůči této infekci je od počátku prosince 2022 situace dost nepřehledná - doporučuje se proto postupovat podle pokynů místních úřadů.

Při pobytu v Číně proto sledujte každodenní zpravodajství a využívejte antigenní testy. Pokud budete mít příznaky infekce, je doporučována domácí izolace po dobu 5-7 dnů, v případě komplikací (zejména vysoké horečky, které se nedaří snížit, popř. dýchací či jiné obtíže) se doporučuje vyhledat lékařskou pomoc. Místní zdravotnická zařízení jsou však zahlcená podobnými případy, proto byste si před cestou měli sjednat takové zdravotní pojištění, při kterém vám asistenční služba zajistí přijetí do nemocnice v místě vašeho pobytu, jestliže to budete nutně potřebovat.


TRANZIT

K cestování do Číny je nyní možné využít jakékoli spojení, neboť počet tranzitních míst před příletem na území Číny již není omezen.

Od 15. března 2023 došlo k otevření možnosti tranzitů přes území Číny, tedy lze využít tzv. 144-hodinového bezvízového tranzitu, k němuž je však nutno vyplnit na letišti formulář a doložit jízdelnky/letenky k další cestě - podrobnosti lze nalézt na webových stránkách čínského velvyslanectví v Praze (vízum typ G).


UŽITEČNÉ KONTAKTY

Informace k cestování po Číně je možné získat na lince 12345, která je provozována 24/7 v anglickém jazyce. 

V případě, že se nacházíte na území pevninské Číny mimo své bydliště a potřebujete poradit, můžete kontaktovat také nejbližší konzulární úřad dle místa svého pobytu:

Velvyslanectví ČR v Pekingu (konzulární působnost pro samosprávná města Chongqing, Peking a Tianjin; provincie Fujian, Gansu, Guangdong, Guizhou, Hainan, Hebei, Heilongjiang, Henan, Hubei, Hunan, Jiangxi, Jilin, Liaoning, Qinghai, Shanxi, Shaanxi, Shandong, Sichuan, Yunnan a autonomní oblasti Guangxi, Inner Mongolia, Ningxia, Tibet a Xinjiang) – e-mail: consulate_beijing@mzv.cz

Generální konzulát ČR v Šanghaji (konzulární působnost pro provincie Jiangsu, Zhejiang, Anhui a město Shanghai) – e-mail: shanghai@embassy.mzv.cz

Generální konzulát ČR v Hongkongu (konzulární působnost pro samosprávné území Hongkong a Macao) – e-mail: hongkong@embassy.mzv.cz


PODMÍNKY NÁVRATU DO ČR

Před odletem z Číny (resp. před odbavením na mezinárodní let) některé letecké společnosti ještě stále vyžadují předložení potvrzení o negativním testu RT-PCR - toto potvrzení si musíte nejpozději 2 dny před cestou zajistit. Testy v ČLR jsou zpoplatňovány částkou cca 200 CNY, včetně papírového potvrzení (liší se v různých místech). V každém větším městě lze nalézt odběrovou laboratoř nebo nemocnici, která testování cizincům poskytuje. Výsledky testů jsou k dispozici druhý den po odběrech.

V lednu 2023 přijalo Ministerstvo zdravotnictví ČR ochranné opatření, které upravovalo povinnost pro cestující z Číny k předložení negativního testu. Platnost tohoto ochranného opatření byla k 1. únoru 2023 ukončena. Vzhledem k tomu, že mezi Čínou a ČR není přímé letové spojení, upozorňujeme cestující na to, že ač požadavek předložení negativního RT-PCR není vyžadován v ČR, může být vyžadován na příletu (v tranzitu) přes jinou, i evropskou zemi. O tomto požadavku se předem informujte u agenta cestovní kanceláře či přímo u letecké společnosti. 

Mezinárodní doprava: Po zrušení kapacitních omezení letů se rozšířily možnosti rezervace leteckých spojů i do Evropy. Množství letů k cestám do Evropy se má postupně rozšiřovat a dochází k poklesu cen letenek. Z rozhodnutí dopravce nebo tranzitní země může být při odbavení kontrolováno potvrzení o negativním testu RT-PCR (některé letecké společnosti také počítají i časovou lhůtu pro platnost potvrzení v průběhu tranzitu!) a po dobu letu je doporučováno (a na palubě čínských aerolinek vyžadováno) používání ochranných roušek nebo respirátorů.