česky  english  中文 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Cestování do Číny a návrat do ČR v souvislosti s pandemií COVID-19

V tomto článku jsou shrnuta opatření čínských orgánů týkající se cestování a vstupu do ČLR, která se postupně zpřísňují. Dvojí testování značně komplikuje cestu občanům ČR, kteří se musí podrobit testování jak v ČR, tak v tranzitní zemi. Od 1. prosince 2020 je nutné žádat o vyřízení "Prohlášení o zdravotním stavu" online.

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČR: 

Vycestování z ČR (mimo nezbytné, naléhavé a neodkladné cesty) je zakázáno do několika zemí světa s extrémním rizikem nákazy COVID-19, způsobeného novými mutacemi koronaviru SARS-CoV-2. Doporučujeme sledovat webové stránky MZdr, konkrétně ochranná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR.

Ministerstvo zahraničních věcí ČR i nadále doporučuje českým občanům respektovat "Semafor", aktualizovaný na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR, a cestovat do těch zemí, označených červeně a/nebo neoznačených žádnou barvou, tj. rovněž do Číny, jen v naléhavých a nezbytných případech, a to zejména z důvodu rozsáhlých restriktivních opatření a omezení, která jsou v současné době aplikována většinou zemí, vč. Číny, a dále s ohledem na výrazné komplikace v dopravě. MZV ČR doporučuje před cestou uzavřít cestovní pojištění, obsahující i léčebné výlohy pro případ onemocnění COVID-19.

Pokud se pro cestu do zahraničí přesto rozhodnete, důrazně doporučujeme před zahájením cesty registraci v systému DROZD, a to pouze po dobu nezbytnou pro cestu, resp. pobyt.

Informace o podmínkách vstupu do ČR naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra.

2. VSTUP NA ÚZEMÍ ČÍNY A TRANZIT:

S účinností od 28. března 2020 Čína pozastavila platnost všech do 26. 3. vydaných víz a povolení k pobytu, tzn. držitelé těchto víz nebyli na území Číny vpouštěni. Od 25. 8. 2020 srpna došlo k určitému usnadnění vízového režimu pro cizince s platnými povoleními k pobytu, které umožnilo držitelům těchto povolení (pouze za účelem: zaměstnání, soukromé záležitosti, sloučení rodiny) si znovu požádat o vstupní víza do ČLR. Další uvolnění následovalo 23. září, kdy držitelé platných povolení (pouze za výše uvedeným účelem) mohou vstoupit na území ČLR bez nutnosti znovu žádat o udělení vstupního víza. Ti, kterým tato povolení vypršela po 28. březnu 2020, si mohli požádat o nové vstupní vízum, viz sdělení na webových stránkách Velvyslanectví ČLR v Praze.

Možnost návratu do ČLR se dosud nevztahuje na držitele jiných pobytových povolení (m.j. také na studenty, učitele a novináře). Pozastavení 144-hodinového bezvízového tranzitu stále trvá. Výjimku mají držitelé diplomatických, služebních, zvláštních víz a posádky lodí, letadel, vlaků a řidiči dálkové kamionové dopravy (víza typu C).  

Občané ČR, kteří do Číny potřebují cestovat za účelem obchodu, vědy a výzkumu nebo z důvodu naléhavé humanitární potřeby, mohou na čínských diplomatických misích v cizině požádat o nová víza, na která jim bude vstup do Číny umožněn. K tomu však potřebují zvací dopis místního úřadu (tzv. "PU letter"). Ti občané ČR, kteří jsou držiteli dlouhodobých (několikavstupých) víz, musí v dostatečném časovém předstihu možnost své cesty konzultovat nejprve s Velvyslanectvím ČLR v Praze (e-mail: konzularniodd@seznam.cz).

Od počátku listopadu 2020 došlo k dalšímu zpřísnění požadavků při cestách do Číny. Dne 1. 11. 2020 bylo na webových stránkách Velvyslanectví ČLR v Praze zveřejněno Oznámení o povinnosti předkládat potvrzení o negativním RT-PCR testu na SARS-CoV-2 a negativním testu na sérové protilátky IgM při nástupu na lety do Číny, které nesmí být starší 48 hod. Kromě dvou testů, které musí být provedeny max. 48 hodin před odletem, se v oznámení rovněž hovoří o nutnosti pořízení testů (včetně vyřízení Prohlášení o zdravotním stavu) i v tranzitní zemi. Toto opatření tak značně komplikuje cestu do ČLR, neboť přímé spojení mezi oběma zeměmi bylo od února 2020 ukončeno. Při plánování cesty do ČLR doporučujeme seznámit se s informacemi ohledně dvojího testování (testy RT-PCR a IgM) a vyřízení "Prohlášení o zdravotním stavu", které vystavuje (na základě předložení obou negativních testů) Konzulární úsek Velvyslanectví ČLR v Praze, resp. v tranzitní zemi. Od 1. prosince 2020 se o toto prohlášení žádá online

Informace na webových stránkách čínského velvyslanectví v Praze byly od 2. srpna 2021 konsolidovány do jednoho souhrnného materiálu, který naleznete zde: Soubor příslušných požadavků na vydání zdravotního kódu/prohlášení o zdravotním stavu osobám, které cestují z České republiky do Číny. Upozorňujeme na rozdílný postup osob očkovaných a neočkovaných při vyřizování Prohlášení o zdravotním stavu.

Před cestou do ČLR jsou tedy POVINNÉ dva testy (RT-PCR a IgM), přičemž oba musí být negativní. Druhou sadu testů musí cestující absolvovat v tranzitní zemi, o zdravotní kód se žádá na velvyslanectví v tranzitní zemi. Další testy budou cestující muset strpět po příletu do Číny, kde budou ihned po příletu izolováni do povinné minimálně 14-denní karantény v hotelu nebo jiném ubytovacím zařízení. V případě, že bude po příletu do ČLR jeden z výše uvedených testů pozitivní, bude cestující umístěn ihned do zdravotnického zařízení, kde bude podroben opakovanému testování i několikrát denně. Jeho další karanténa se podle toho může protáhnout na měsíc i déle, podle nařízení v jednotlivých provinciích. Vzhledem k poměrně  vysokým nákladům na ubytování v karanténě, popř. za výdaje zdravotního ošetření, doporučujeme věnovat velkou pozornost uzavřenému cestovnímu zdravotnímu pojištění před cestou!

Kvůli komplikacím, které nový požadavek na absolvování dvou testů na dvou různých místech přináší, je tak možnost cesty do Číny výrazně ztížena. Pokud proto plánujete v nejbližší době cestu do Číny, je nutné – a to i v závislosti na vývoji situace v Evropě – nejprve prověřit možnosti tranzitu (některé evropské země totiž mohou být pro občany ČR uzavřeny) a naplánovat si cestu tak, abyste měli minimálně dva dny v tranzitním místě (k vyřízení obou testů, max. 48 hodin před odletem). Z evropských letišť lze vyřídit oba testy na těchto letištích: Amsterdam, Curych, Frankfurt, Helsinky, Kodaň, Paříž a Vídeň. Zároveň upozorňujeme, že "přímé" lety čínských aerolinií do Pekingu z Athén, Kodaně, Vídně a Stockholmu (tedy lety, které nejsou odkláněny do jiných destinací) jsou určeny pouze pro obyvatele těchto zemí a čínské občany! Před plánovaným letem doporučujeme sledovat informace o konkrétním místě testování na letišti, včetně nastavené otevírací doby a časové prodlevě při zpracování výsledků testů před navazujícím letem! Další informace k cestám do zahraničí naleznete v tzv. Rozcestníku  na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR.

3. DOPRAVA:

Mezinárodní doprava: Možnosti cestování do/z Číny se postupně rozšiřují, nicméně lety zůstávají v obou směrech málo dostupné kvůli omezení počtu cestujících na palubě a ceny letenek se stále drží vysoko. Týdně se uskuteční cca 40 letů do/z Číny a Evropy, převážná část realizovaných letů směřuje do/z Šanghaje, Pekingu (s odklonem na jiná letiště), Guangzhou a Nanjingu; hlavní evropské destinace jsou: Amsterdam, Athény, Brusel, Curych, Frankfurt, Helsinky, Kodaň, Lisabon, Londýn, Madrid, Milán, Minsk, Moskva, Paříž, Stockholm, Varšava, Vídeň. Přímé spojení do Pekingu (Air China) z Athén, Kodaně, Vídně a Stockholmu není možné využít, neboť tyto lety jsou z rozhodnutí čínských úřadů určeny pouze pro obyvatele těchto zemí a čínské občany!

Vnitrostátní doprava: Vzhledem k ojedinělým ohniskům nákazy může dojít k nařízení karantény při přejezdech mezi městy, odepření vstupu nebo ubytování v hotelu apod. V případě cest po území ČLR doporučujeme registraci ve wechatové aplikaci, které jsou však pro každou provincii jiné ("Health Kit"). Díky této aplikaci obdržíte personalizovaný zdravotní QR kód, který by vám po absolvování povinné karantény a negativních výstupních testech měl umožnit snadnější cestování, vstup do úřadů, komerčních budov, obchodních center, restaurací, knihoven, muzeí, galerií, sportovních center, jakož i k použití prostředků hromadné dopravy. Zároveň před cestou doporučujeme s hotelem opakovaně (minimálně telefonicky) prověřit rezervaci a možnost ubytování. 

4. OPATŘENÍ:

Po příletu jsou všichni cestující umístěni do 14-denní karantény v určeném karanténním středisku (hotelu), a to na vlastní náklady, kde probíhá další kontrolní testování. Pokud během 14 dnů karantény bude jeden z testů (RT-PCR nebo IgM) pozitivní, cizinec bude okamžitě přemístěn do zdravotnického zařízení. Testovány jsou i děti bez ohledu na věk. V případě pozitivity se může stát, že nezletilé děti budou s odkazem na ochranu zdraví odděleny od rodičů. Po ukončení povinné karantény se může stát, že dalších 7-14 dnů bude nařízena domácí karanténa pod dohledem místní komunity. Celková doba strávená v karanténě tak může činit cca měsíc. V případě pozitivního testu bude cizinec držen ve zdravotní karanténě do doby, než budou oba testy negativní, teprve poté bude propuštěn do následné domácí karantény. Po dobu trvání zdravotní karantény jsou oba testy prováděny průběžně podle potřeby, minimálně 1x týdně.

Očkovaní cestující nejsou na příletu do ČLR nijak zvýhodněni, povinnou 14-denní karanténou musí projít všichni. Ke vzájemnému uznávání očkování, resp. očkovacích certifikátů (mezi Čínou a ČR, resp. evropskými zeměmi) dosud nedošlo.

Nošení ochranných roušek na území ČLR zůstává doporučené, na některých místech povinné (například nemocnice a jiná zdravotnická zařízení, obchodní centra či prostory s větší koncentrací osob). Pokračuje měření teploty při vstupu do obchodů a veřejných zařízení; na mnoha místech je stále požadována kontrola statusu (zelená barva) wechatové zdravotní aplikace.

5. NÁVRAT DO ČR

Podmínky pro vstup na území ČR a karanténní opatření v souvislosti s epidemií koronaviru upravují ochranná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR a pravidelně aktualizované sdělení Ministerstva zdravotnictví ČR a jejich výklad přináší Ministerstvo zahraničních věcí pro všechny kategorie rizikových zemí v článku Rozcestník.

Informace o podmínkách vstupu do ČR naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra. Při návratu z ČLR (zařazené do skupiny zemí v tmavě červené barvě), platí povinnost  před vstupem na území ČR oznámit návrat příslušné krajské hygienické stanici vyplněním elektronického Příjezdového formuláře, předložit oznámení hraniční nebo pobytové kontrole a po 5 dnech od vstupu na území ČR se na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu na COVID-19, pokud nebude rozhodnuto o jiných karanténních opatřeních. Výsledek testu je pak nutné oznámit dané hygienické stanici.

Povinnost podrobit se na vlastní náklady RT-PCR testu lze splnit také předložením negativního výsledku RT-PCR testu na přítomnost COVID-19 (SARS-CoV-2), který byl proveden v členském státě EU a není starší než 72 hodin. Výsledek testu se v takovém případě předkládá bezprostředně po vstupu na území ČR místně příslušné krajské hygienické stanici.

Výjimku z testování mají osoby mladší 5 let.

Před odletem z Číny (resp. před odbavením na mezinárodní let) budou aerolinie požadovat předložení potvrzení o provedeném testu (popř. o obou testech, tedy jak RT-PCR, tak IgM), zjistěte si tedy před cestou, jaký test musíte před cestou absolvovat a jaké potvrzení si musíte zajistit. Potvrzení v čínském jazyce Vám sice může akceptovat letecká společnost při odbavení, nicméně takovéto potvrzení neuplatníte na tranzitním letišti - při kontrole na evropských letištích nejsou potvrzení v čínském jazyce akceptována. Testy v ČLR provádí za úplatu široká síť nemocnic a laboratoří a výsledky jsou obvykle k dispozici druhý den po odběrech. Cena testu se pohybuje v rozmezí od 260 – 600 RMB / test. Potvrzení vystavené čínským zdravotnickým zařízením by tedy mělo být v čínsko-anglické verzi. V dostatečném časovém předstihu si proto ověřte, jaké potvrzení Vám může testovací středisko vystavit.

Informace o možnostech tranzitu a požadavcích vstupu do jednotlivých zemí při využití leteckého spojení naleznete na stránkách Mezinárodní letecké dopravní asociace IATA: https://www.iatatravelcentre.com/world.php (v angličtině).

Další informace o podmínkách vstupu na území ČR naleznete také na stránkách Ministerstva vnitra ČR.

* * *

V případě potřeby se můžete obrátit na nejbližší konzulární úřad dle Vašeho místa pobytu na území ČLR:

Generální konzulát ČR v Chengdu (provincie Sichuan, Guizhou, Yunnan, Guangxi a město Chongqing) – e-mail: chengdu@embassy.mzv.cz

Generální konzulát ČR v Šanghaji (provincie Jiangsu, Zhejiang, Anhui a město Shanghai) – e-mail: shanghai@embassy.mzv.cz

Generální konzulát ČR v Hongkongu (Hongkong a Macao) - e-mail: hongkong@embassy.mzv.cz

Velvyslanectví ČR v Pekingu (všechny ostatní provincie a autonomní oblasti výše neuvedené) – e-mail: consulate_beijing@mzv.cz