česky  english  中文 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Přijímání žádostí o víza a pobyty od 11. května 2020 na Konzulárním a vízovém úseku Velvyslanectví ČR v Pekingu

Velvyslanectví ČR v Pekingu v návaznosti na Usnesení vlády České republiky č. 511 ze 4. května 2020 a ukončení výjimečného stavu v ČR dne 18. května 2020 postupně obnovuje v omezené míře některé úkony v rámci vízové agendy.
 

Rozsah obnovení činnosti:

1. Schengenská víza:

 • příjem žádostí rodinných příslušníků občanů EU/ČR
 • příjem žádostí od osob, jejichž vstup je v zájmu ČR (pracovníků mezinárodní dopravy, pracovníků kritické infrastruktury)
 • příjem žádostí od diplomatů a úředníků mezinárodních organizací
 • příjem žádostí od dalších kategorií žadatelů, viz Usnesení vlády č. 511 ze dne 4. 5. 2020, odst. 1 (nezahrnuje účely: pozvání, turistika, ADS, návštěva rodiny/přátel, ani obchodní, s výjimkou klíčových pracovníků)
 • v naléhavých mimořádných situacích definovaných v čl. I. odst. 4 i) Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 30. června 2020

Od 26. 5. 2020 rozšířeno o:

 • příjem žádostí za účelem zaměstnání v potravinářské výrobě

2. Dlouhodobá víza a pobyty:

a) Příjem žádostí o      

Od 18. 5. 2020 je příjem žádostí rozšířen o:

 • povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu a žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu manželů a nezletilých dětí vědeckých pracovníků
 • povolení k dlouhodobému a trvalému pobytu za účelem společného soužití rodiny, ovšem pouze v případech, kdy se jedná o sloučení manželů a nezletilých dětí s cizinci, kteří již mají na území ČR povolen dlouhodobý nebo trvalý pobyt; ostatních rodinných příslušníků se toto obnovení prozatím netýká
 • dlouhodobé vízum za účelem rodinným, ovšem pouze v případech, kdy se jedná o sloučení manželů a nezletilých dětí s cizinci, kteří již mají na území ČR povolen dlouhodobý nebo trvalý pobyt; ostatních rodinných příslušníků se toto obnovení prozatím netýká
 • Režim student
 • víza za účelem převzetí povolení k pobytu na území ČR - tzv. přenos vízového štítku - bez ohledu na účel pobytu

Od 26. 5. 2020 rozšířeno o:

 • dlouhodobé vízum a povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia

Od 15. 6. 2020 rozšířeno o:

 • pobytová oprávnění v rámci Programu kvalifikovaný zaměstnanec
 • dlouhodobá víza za účelem ostatní, ovšem pouze v případech, kdy se jedná o vzdělávací aktivity
 • dlouhodobá víza za účelem kultura a sport

 

b) Ukončení přerušení řízení žádostí

Od 18. 5. 2020 se rovněž pokračuje v přerušených řízeních o všech žádostech o dlouhodobá víza a pobyty, která byla zahájena před vyhlášením výjimečného stavu a vydáním ochranného opatření.


UPOZORNĚNÍ – umožnění vstupu na území ČR

Cizincům se doporučuje před odjezdem do České republiky ověřit podmínky vstupu na území ČR.

Rovněž by si cizinci před svým odjezdem měli ověřit případná karanténní opatření, která se na ně mohou při / po příjezdu do České republiky vztahovat. Karanténní opatření mohou zahrnovat povinnost předložit negativní test na COVID-19. 

Informace je k dispozici na webové stránce Ministerstva vnitra, především v pdf-tabulce "Pravidla pro vstup osob na území České republiky dle Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví."

 

 


!!!

Na základě ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví č. MZDR 20599/2020-13/MIN/KAN ze dne 30. 6. 2020 jsou všichni žadatelé o krátkodobé či dlouhodobé vízum nebo povolení k pobytu za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit s platností od 13. července 2020 povinni předložit doklad podle § 31 odst. 3 písm. b) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR - doklad potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění. 

!!! 

Více informací k uvedenému naleznete v tomto odkazu


Podání žádosti na Konzulárním a vízovém úseku Velvyslanectví ČR v Pekingu dle výše uvedeného doporučujeme nejdříve konzultovat prostřednictvím emailové adresy visa_beijing@mzv.cz.

Poskytování konzulárních služeb pro občany ČR zůstává neomezené, doporučujeme se však předem objednat na emailové adrese consulate_beijing@mzv.cz nebo telefonicky na čísle +86-10-8532-9525.