česky  english  中文 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Postup při ztrátě cestovního pasu

Při okradení nebo ztrátě cestovního dokladu je třeba kontaktovat náš úřad +8610 85329500, 511 (mimo pracovní hodiny +8610 139 117 522 07) a následně se dostavit osobně k dalšímu řízení podle povahy případu a po dohodě s příslušným pracovníkem ZÚ. Na základě protokolu policie (podle místních podmínek) vystavíme, po ověření totožnosti občana a jeho státního občanství ČR, náhradní cestovní doklad.

Doba potřebná k vydání náhradního cestovního dokladu vychází z doby potřebné k ověření totožnosti a státního občanství. Občan může k rychlému vyřízení záležitosti přispět zejména poskytnutím správných a úplných údajů o své osobě a o svých rodinných příslušnících, které jsou pro ověření totožnosti nezbytné. Náhradní cestovní doklad je určen k jednotlivé cestě (zpravidla k návratu do ČR) a doba jeho platnosti je za tímto účelem časově omezena.

Žádost se podává osobně na zastupitelském úřadě, podání žádosti v zastoupení nebo zaslání cestovního průkazu poštou není možné.

Náležitosti k žádosti:

doklad totožnosti prokazující, že se jedná o osobu žadatele (např. neplatný cestovní pas, řidičský průkaz apod.), totožnost může být potvrzena i jiným občanem, který je držitelem platného cestovního dokladu České republiky, 2 pasové fotografie o rozměru 35 x 45 mm, doklad prokazující odůvodněnost žádosti - protokol o krádeži pasu od policie, správní poplatek ve výši 400,- Kč (hradí se v RMB).

Po uskutečnění cesty je třeba cestovní průkaz odevzdat v ČR na městském úřadě v místě Vašeho bydliště!