česky  english  中文 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Uzavření sňatku na velvyslanectví ČR v Pekingu

Dle platné právní úpravy lze uzavírat manželství na zastupitelských úřadech České republiky v zahraničí. Na základě bilaterální konzulární úmluvy s Čínskou lidově demokratickou republikou, lze uzavírat na zastupitelském úřadě ČR v ČLR, pouze sňatky mezi dvěma občany České republiky a nikoliv mezi českým občanem a občanem třetí země. Před zastupitelským úřadem ČR rovněž nelze uzavřít manželství zmocněncem na základě plné moci.

V případě uzavření sňatku na zastupitelském úřadě ČR v zahraniční je třeba předložit tyto dokumenty:  

  1. Vyplněný dotazník k uzavření manželství, (příloha)
  2. Originál rodného listu,
  3. Doklad o státním občanství,
  4. Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, vice na webu MV ČR
  5. Předložit pravomocný  rozsudek  o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela, popřípadě pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera (v případě rozvodu v cizině je nutné připojit rozsudek Nejvyššího soudu ČR o uznání rozhodnutí, nestanoví-li jinak mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána).

Zastupitelský úřad po uzavření sňatku vystavuje snoubencům potvrzení o uzavření manželství, které jim slouží jako doklad do doby než obdrží český oddací list. Protokol o uzavření manželství je zasílán na Zvláštní matriku v Brně, která následně novomanželům vystaví český oddací list a zašle jej na požadovanou adresu.

Poplatek za podání žádosti o uzavření sňatku na zastupitelském úřadu odpovídá výši 5.000 Kč, a je hrazen v den konání obřadu v místní měně dle aktuálního kurzu.

Žádost o uzavření svatby na velvyslanectví ČR v Pekingu včetně vyplněného dotazníku je nutné zaslat předem na emailovou schránku úřadu (beijing@embassy.mzv.cz), a to v dostatečném časovém předstihu. Vaše žádost bude následně posouzena, zda splňuje veškeré formální náležitosti a v kladném případě Vám bude stanoven termín.

přílohy

Dotaznik k uzavreni manzelstvi 51 KB DOC (Word dokument) 5.12.2017