česky  english  中文 

rozšířené vyhledávání

Povolení k dlouhodobému pobytu

Registrace před podáním žádosti

Obecné informace

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování

Povolení k dlouhodobému pobytu - karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu EU

Povolení k dlouhodobému pobytu - karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studium

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu

Zaměstnanecká karta

Modrá karta

Přehled pracovišť Ministerstva vnitra - odboru azylové a migrační politiky

Informační publikace pro cizince