česky  english  中文 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Projekty pro investory a hospodářsky významné partnery

1. Projekt „Welcome Package pro investory“

Cílem projektu je zefektivnit proceduru vstupu a dlouhodobého zaměstnávání klíčových odborníků z řad občanů států, které jsou pro krátkodobý pobyt v schengenském prostoru bezvízové, a kteří v rámci umístění investice do ČR potřebují co nejdříve a hladce získat potřebná povolení (pobytová, pracovní). Účelem projektu je vytvořit prostředí vstřícné k potenciálním investorům a podpořit tak příliv přímých zahraničních investic a zvyšování konkurenceschopnosti celé ČR. Cílovou skupinou projektu jsou statutární orgány, manažeři a klíčoví specialisté společností, které již byly v ČR formálně založeny, ale pro zahájení podnikání potřebují přemístit know-how své činnosti ze země původu do ČR a statutární orgány v ČR již etablovaných obchodních společností.

Uvedený projekt byl spuštěn 1. července 2013. Ukončení projektu je plánováno v roce 2015, popřípadě nabytím účinnosti nové právní úpravy vstupu a pobytu cizinců na území České republiky. Hlavním gestorem projektu je Ministerstvo průmyslu a obchodu, na projektu se podílí Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Více informací zde: http://www.czechinvest.org/vizova-problematika

 

2. Zrychlená procedura pro vnitropodnikově převáděné a lokalizované zaměstnance zahraničních investorů

Projekt definuje pravidla a lhůty pro zrychlený vnitropodnikový převod a lokalizaci zaměstnanců zahraničních investorů (významné podniky s mezinárodní působností, inovační podniky, výrobní podniky, významné podniky v oblasti služeb) na výkon práce v ČR. Cílem projektu je zefektivnit proceduru vstupu a zaměstnávání cizinců ze třetích zemí v ČR v rámci vnitropodnikového přesunu (tzv. vyslání zaměstnance) či lokalizace a tím zabezpečit České republice dostatek kvalifikované pracovní síly pro udržení a růst její konkurenceschopnosti. Při zrychleném vnitropodnikovém převodu zaměstnance zahraničního investora dochází k zachování jeho pracovního poměru se zahraničním zaměstnavatelem a k zachování příslušnosti k systému sociálního zabezpečení, a to včetně systému veřejného zdravotního pojištění. U „Lokalizace“ dochází k uzavření pracovní smlouvy s tuzemským zaměstnavatelem a k registraci zaměstnance do sociálního a zdravotního systému České republiky.

Uvedený projekt byl spuštěn 1. února 2012. Ukončení projektu je plánováno v roce 2015, popřípadě nabytím účinnosti nové právní úpravy vstupu a pobytu cizinců na území České republiky. Hlavním gestorem projektu je Ministerstvo průmyslu a obchodu, na projektu se podílí Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo práce a sociálních věcí. 

Z pohledu cílových kategorií cizinců je nejvýznamnější předností obou projektů zásadní zkrácení doby vlastního řízení o udělení či neudělení dlouhodobého víza.

 

Více informací zde: http://www.czechinvest.org/vizova-problematika