česky  english  中文 

rozšířené vyhledávání

VOLBY 2021

Ve dnech 8. a 9. října 2021 se uskuteční volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Tyto volby budou probíhat i mimo území ČR ve zvláštních stálých volebních okrscích, tzn. na území ČLR buď na Velvyslanectví ČR v Pekingu nebo na  Generálních konzulátech ČR v Hongkongu, Chengdu či Šanghaji.

Ve dnech 8. a 9. října 2021 se uskuteční volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Tyto volby budou probíhat i mimo území ČR ve zvláštních stálých volebních okrscích. Ačkoli v současné době v ČR probíhají snahy o projednání a schválení novely zákona o volbách, která by umožnila zavedení korespondenčního hlasování pro voliče v zahraničí, dosud k jejímu schválení nedošlo. Pokud by se tak stalo, tuto informaci zveřejníme. Aktuálně je třeba vycházet z dosud platné legislativy.

Příprava voleb je dlouhodobým procesem, takže v souladu s harmonogramem úkolů a lhůt informujeme o následujícím:

1. Jestliže jste zapsáni ve Zvláštním seznamu voličů, vedeném na našem ZÚ, a budete v době voleb mimo území ČLR, můžete si podat žádost o vydání voličského průkazu, na který můžete volit (v ČR nebo v jiné zemi, kde máme zastupitelský úřad). Takovou žádost můžete podat nejpozději do 1. října 2021.

2. Jestliže jste zůstali zapsáni ve Zvláštním seznamu voličů, vedeném na našem ZÚ, ale z území ČLR jste již definitivně odcestovali, napište nám na consulate_beijing@mzv.cz, abychom Vám mohli poslat formulář a informace.

K tomu, abyste mohli být opětovně zapsáni do stálého seznamu voličů, vedeného na území ČR, je totiž nutné, abyste podali písemnou žádost o vyškrtnutí ze Zvláštního seznamu voličů, vedeného naším úřadem. Žádost o vyškrtnutí může být písemná nebo ústní, přičemž ústně ji můžete učinit jen při osobní návštěvě. Písemná žádost je dostačující, pokud je faxová; nedostačující je e-mailová žádost.

Na základě Vaší žádosti Vám vystavíme a zašleme potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů, vedeného naším úřadem, abyste se mohli nechat zapsat do stálého seznamu voličů v místě svého trvalého bydliště v ČR, příp. abyste se mohli nechat zapsat do zvláštního seznamu voličů, vedeného jiným zastupitelským úřadem ČR v zahraničí.

Prosíme, abyste svou žádost o vyškrtnutí ze Zvláštního seznamu voličů nenechávali na poslední chvíli. Učiňte tak podle možností co nejdříve, aby Vám mohlo být doručeno potvrzení o vyškrtnutí nejpozději během září 2021. Toto potvrzení je pak následně nutné odevzdat přede dnem voleb obecnímu úřadu, v jehož územním obvodě máte své trvalé bydliště, popřípadě v den voleb okrskové volební komisi, v jejímž obvodu máte své trvalé bydliště.

3. Jestliže ve Zvláštním seznamu voličů dosud zapsáni nejste, můžete se do něj přihlásit, nejpozději do 7. září 2021. Informujte i své rodinné příslušníky starší 18 let. Formulář k zápisu Vám na požádání zašleme spolu s dalšími informacemi – kontaktujte nás na consulate_bejing@mzv.cz.