česky  english  中文 

rozšířené vyhledávání

72 - 144 hodinový bezvízový tranzit

Občané ČR cestující mezinárodním letem tranzitující v ČLR v následujících městech: Peking, Šanghaj, Guangzhou, Chengdu, Chongqing, Shenyang, Dailan, Xian, Guilin, Kunming a Hangzhou, Xiamen, Wuhan, Tianjin, Harbin, Nanjing, Changsha mohou využít politiky 72 hodinového bezvízového režimu za níže uvedených podmínek:

mají platnou letenku (například: ČR - Austrálie, ČR - Vietnam, Filipíny - ČR, Singapur - ČR vždy s tranzitem v ČLR) a vízum (pokud je vyžadováno) do třetí země. Pohyb turistů je omezen pouze na uvedené oblasti, které není možné opustit.

144 hodinový tranzit je uplatňován  v Šanghaji a provinciích Zhejiang a Jiangsu a dále v Pekingu, samosprávném městě Tianjin a provincii Hebei.

V Šanghaji je možné ke vstupu a výstupu využít jakýkoliv ze 7 určených mezinárodních hraničních přechodů (4 letiště v Šanghaji a dále letiště v Hangzhou a Nanjingu + 2 přístavy a vlakové nádraží v Šanghaji)

V Pekingu je možné ke vstupu a výstupu využít mezinárodní letišťě a vlakové nádraží, v samosprávném městě Tianjin mezinárodní letiště a přístav. Sijiazhuangu (Hebei) mezináriodní letíště.

Na rozdíl od 72 hodinového tranzitu je možné se mezi uvedenými provinciemi volně pohybovat.

Návštěvu Šanghaje je možné spojit pouze s povinciemi Hangzhou a Nanjig (není možná kombinace s Pekingem).

Navštěvu Pekingu je možné spojit pouze s provincií Hebei a samosprávným městem Tianjin (není možná kombinace s Šanghají).

 

Jak požádat o 72/ 144 hodinový tranzit?

 

1)      Informujte dopravce

2)      Vyplňte arrival/ departure card

3)      V cílové destinaci vyberte přepážku označenou 72/ 144 hour transit

4)      Vyzvědněte zavzadlo

5)      Projděte celnicí

6)      Opusťte letiště