česky  english  中文 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Shutterstock
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Projekty na podporu ekonomických aktivit 2021 – Výzva k předložení návrhů projektů

Návrhy projektů na podporu ekonomických aktivit v zahraničí (PROPEA) podávají potenciální realizátoři příslušnému zastupitelskému úřadu ČR v zahraničí, který je následně předkládá hodnotící komisi k odsouhlasení. Schválené projekty budou moci realizátoři projektů ve spolupráci se zastupitelskými úřady uskutečnit v období od 1. ledna do 31. října 2021. Návrhy je možné zasílat nejpozději do 23.10.2020 obchodně-ekonomickému úseku Velvyslanectví ČR v Číně.

Program Projekty na podporu ekonomických aktivit v zahraničí (PROPEA) i v roce 2021 umožní firmám využít služeb místních expertů, kteří jim pomohou zajistit kontinuitu obchodních styků a řešení logistických a jiných problémů spojených s mimořádnými opatřeními přijatými v souvislosti s epidemií COVID-19. V době omezení pohybu osob mohou tyto subjekty mimo jiné firmám pomoci zajistit osobní styk a dohled nad jejich aktivitami v místě.

Cílem programu PROPEA je:

 • poskytnout českým firmám na zahraničních trzích kvalitní služby
 • snížit českým firmám rizika spojená se vstupem na náročné zahraniční trhy
 • do budoucna podpořit české firmy, jejichž aktivity v zahraničí se neomezují pouze na export, ale mají spíše investiční charakter
 • posílit kapacity České republiky pro podporu trvalejší přítomnosti firem na zahraničních trzích

Služby poskytované v rámci projektů PROPEA jsou pro firmy cenově zvýhodněné a představují doplněk k individuálním službám, které firmám poskytují zastupitelské úřady a agentury CzechTrade a CzechInvest v zahraničí. Projekty PROPEA jsou tedy doplňkem katalogu služeb Klientského centra pro export a jednotné zahraniční sítě ČR, podobně jako program projektů ekonomické diplomacie PROPED.

Prostřednictvím projektů PROPEA mohou české firmy využít například asistenci při zajištění registrace a certifikace svých výrobků nebo při zakládání pobočky v zahraničí. Kompletní škála služeb, které mohou české firmy v rámci projektů PROPEA využívat, obsahuje tyto položky:

 • zpracování obchodního plánu pro vstup na trh nebo investici
 • zpracování právní, daňové, finanční a legislativní analýzy
 • uvedení produktů na trh (pomoc při jednání s finančními institucemi, podpora při zřizování účtu a zajištění financování, založení firmy apod.)
 • zajištění licencí, certifikací, registrací produktů a ochranných známek
 • zajištění a ověření dokumentace pro import/export a logistiku
 • vytváření a koordinace dodavatelských a partnerských sítí
 • zajištění propagačních, marketingových a PR služeb
 • podpora při spouštění výroby/zahájení činnosti v případě firem z oboru služeb
 • využití technického zázemí
 • zastupování firmy v místě (na komerční smluvní bázi mezi českou firmou a zahraničním zástupcem, bez finanční podpory z rozpočtu PROPEA.)

Program PROPEA je financován ze sdružených prostředků určených z mezirezortního společného nástroje na podporu ekonomické diplomacie. Z rozpočtu PROPEA je dotováno 70 % ceny služby, přičemž zbylých 30 % představuje spolufinancování firem.

Detaily o projektech PROPEA českým firmám poskytnou pracovníci obchodně-ekonomického úseku Velvyslanectví ČR v Pekingu.