česky  english  中文 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Shutterstock
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Projekty na podporu ekonomických aktivit pro rok 2022: Výzva k předložení návrhů projektů

Návrhy projektů na podporu ekonomických aktivit v zahraničí (PROPEA) podávají potenciální realizátoři příslušnému zastupitelskému úřadu ČR v zahraničí, který je následně předkládá hodnotící komisi k odsouhlasení. Schválené projekty budou moci realizátoři projektů ve spolupráci se zastupitelskými úřady uskutečnit v období od 1. ledna do 31. října 2021. Návrhy je možné zasílat nejpozději do pátku 22. října 2021 obchodně-ekonomickému úseku Velvyslanectví České republiky v Číně.

Program Projekty na podporu ekonomických aktivit v zahraničí (PROPEA) i v roce 2022 umožní firmám využít služeb místních expertů, kteří jim mimo jiné mohou pomoci zajistit kontinuitu obchodních styků a řešení logistických a jiných problémů spojených s mimořádnými opatřeními přijatými v souvislosti s epidemií COVID-19. V době omezení pohybu osob mohou tyto subjekty firmám asistovat při dohledu nad jejich aktivitami v místě.

Cílem programu PROPEA je:

 • Poskytnout českým firmám na zahraničních trzích kvalitní služby.

 • Snížit českým firmám rizika spojená se vstupem na náročné zahraniční trhy.

 • Do budoucna podpořit české firmy, jejichž aktivity v zahraničí se neomezují pouze na export, ale mají spíše investiční charakter.

 • Posílit kapacity České republiky pro podporu trvalejší přítomnosti firem na zahraničních trzích.

   

  Služby poskytované v rámci projektů PROPEA jsou pro firmy cenově zvýhodněné a představují doplněk k individuálním službám, které firmám poskytují zastupitelské úřady a agentury CzechTrade a CzechInvest v zahraničí. Projekty PROPEA jsou tedy doplňkem katalogu služeb Klientského centra pro export a jednotné zahraniční sítě ČR, podobně jako program projektů ekonomické diplomacie PROPED.

  Prostřednictvím projektů PROPEA mohou české firmy využít například asistenci při zajištění registrace a certifikace svých výrobků nebo při zakládání pobočky v zahraničí. Kompletní škála služeb, které mohou české firmy v rámci projektů PROPEA využívat, obsahuje tyto položky:

 • Zpracování obchodního plánu pro vstup na trh nebo investici.

 • Zpracování právní, daňové, finanční a legislativní analýzy.

 • Uvedení produktů na trh (pomoc při jednání s finančními institucemi, podpora při zřizování účtu a zajištění financování, založení firmy apod.).

 • Zajištění licencí, certifikací, registrací produktů a ochranných známek.

 • Zajištění a ověření dokumentace pro import/export a logistiku.

 • Vytváření a koordinace dodavatelských a partnerských sítí.

 • Zajištění propagačních, marketingových a PR služeb.

 • Podpora při spouštění výroby/zahájení činnosti v případě firem z oboru služeb.

 • Využití technického zázemí.

 • Zastupování firmy v místě (na komerční smluvní bázi mezi českou firmou a zahraničním zástupcem, bez finanční podpory z rozpočtu PROPEA).

   

  Program PROPEA je financován ze sdružených prostředků určených z mezirezortního společného nástroje na podporu ekonomické diplomacie. Z rozpočtu PROPEA je dotováno 70 % ceny služby, přičemž zbylých 30 % představuje spolufinancování firem.

  Detaily o projektech PROPEA českým firmám poskytnou pracovníci obchodně-ekonomického úseku Velvyslanectví České republiky v Pekingu.

 

Ladislav Horák, vedoucí obchodně-ekonomického úseku, Velvyslanectví ČR v Pekingu