česky  english  中文 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Účast zástupce OEÚ na diskusním fóru k rozvojové spolupráci v subregionu severovýchodní Asie

Ve městě Shenyang, které je správním střediskem čínské provincie Liaoning, se ve dnech 27. - 28. října 2008 konalo diskusní fórum k problematice rozvojové spolupráce zemí severovýchodní Asie (Northeast Asia Development Forum 2008; NADF).

Diskusní fórum k problematice rozvojové spolupráce v subregionu severovýchodní Asie, které bylo pořádáno magistrátem čínského města Shenyang mělo za cíl navázání užších ekonomických a investičních styků na municipální a provinční úrovni mezi městem Shenyang resp. provincií Liaoning a provinčními/municipálními strukturami v Japonsku, Korejské republice, a v nejvýchodnějších oblastech Ruské federace.

Kancelář pro zahraniční věci magistrátu města Shenyang pozvala k účasti na fóru v poloze čestných hostů a „pozorovatelů“ zástupce diplomatických misí akreditovaných v ČLR. Za ZÚ ČR se této akce zúčastnil Miroslav Koníř (MK), 1. tajemník. Zástupce OEÚ načerpal řadu aktuálních poznatků o hospodářském vývoji a ekonomických a investičních potřebách severovýchodní čínské provincie Liaoning, které bude možno využít k navazujícím úvahám ohledně možného zapojení českých firem do rozvojových projektů v této provincii.

V uplynulých pěti letech došlo v provincii Liaoning k výraznému rozšíření produkční základny a celkového objemu průmyslové výroby, což přispělo hlavním dílem ke zlepšení ekonomických a sociálních poměrů v provincii. V letech 2003 - 2007 dosáhl průměrný meziroční nárůst HDP vytvořeného v Liaoningu více než 13 %. HDP v přepočtu na jednoho obyvatele v současné době již překračuje 3.500 USD. V roce 2007 se objem přímých zahraničních investic, realizovaných v provincii, meziročně zvýšil o 52 % a vykázal celkovou částku 9,1 mld. USD. Rovněž celkový vývoz provincie ve zmíněných letech stoupal rychlým tempem (meziroční nárůst o cca 25 %) a v roce 2007 dosáhl hodnoty 35,3 mld. USD. Registrovaná nezaměstnanost ve městech dané provincie vykazuje v současné době 4,4 % a zaznamenala tudíž od r. 2003 pokles o 2,1 %.

V nadcházejícím období se vláda provincie Liaoning zaměří na urychlení rozvoje přímořské ekonomické zóny se středisky ve městech Dalian a Yingkou, sformování kompaktní ekonomické zóny v oblasti aglomerace hlavního města Shenyangu, a na všestranný rozvoj zaostalých severozápadních regionů Liaoningu v oblasti měst Fuxin, Chaoyang a Tieling.

Realizace těchto záměrů vytvoří řadu příležitostí pro zapojení jak místních, tak i zahraničních firem a společností, a to především v následujících sektorech:

a) Ve sféře průmyslové výroby se počítá s podstatným rozšířením produkce motorů pro silniční vozidla, kompresorů, transformátorů, ropných těžebních zařízení, komponentů a vybavení pro větrné elektrárny, atd.
b) Pokud se týče zemědělské výroby, bude zásadním způsobem modernizována její technologická základna a agrotechnické vybavení s cílem výrazně zvýšit její produktivitu.
c) V oblasti infrastruktury bude zaměřena pozornost na provádění projektů k rozšíření železniční a dálniční sítě, na výstavbu dalších překladištních komplexů v námořních přístavech pro navýšení objemu přepravy kontejnerů a hromadného nákladu, a na budování nových kapacit pro výrobu elektrické energie.
d) V zájmu o zvýšení úrovně ochrany životního prostředí budou realizovány investice zaměřené na rozšíření produkce elektrické energie z obnovitelných zdrojů. V tomto směru budou vybudovány další kapacity k produkci větrné a sluneční energie, energie přílivu, k výrobě elektřiny z biomasy, apod.
e) Ve sféře služeb je nezbytností zvýšit úroveň logistické základny, finančních služeb, informačních technologií, předpokladů pro rozvoj turistiky a rovněž tak i pro realizaci významných veletržních a prezentačních akcí, atd.
f) V kontextu vědecko-technologických projektů bude investováno v prvé řadě do vývoje vyspělých technologií v oblasti civilního letectví, biomedicíny, softwaru, apod.

zpět na přehled zpět na aktivity