česky  english  中文 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Nabídka studijních stáží na Velvyslanectví ČR v Pekingu

České velvyslanectví v Pekingu opět nabízí studentům možnost studijních stáží na ekonomickém úseku

V případě zájmu o stáž na zastupitelském úřadě v Pekingu je předem nutno projednat její konkrétní podobu a podmínky s garantem, to je s příslušným diplomatem. Stáže se konají na ekonomickém úseku a jejich obsahovou náplní je zpravidla administrativní a analyticko-rešeršní činnost.

Stáží se mohou účastnit zejména studenti českých i zahraničních vysokých škol (žadatelem může být student na VŠ v bakalářském, magisterském nebo na magisterské studium navazujícím doktorském studijním programu; absolvent bakalářského nebo magisterského studia nejpozději do jednoho roku po jeho ukončení (dokládá se potvrzením o studiu nebo dokladem o úspěšném absolvování studia). Požadujeme znalost anglického jazyka na úrovni C1/C2, znalost čínského jazyka je výhodou.

Uchazeč o stáž zašle na emailovou adresu commerce_beijing@mzv.cz motivační dopis, vyplněnou a podepsanou žádost o studijní stáž na ZÚ (viz příloha níže) a doplní ji požadovanými dokumenty. Žádosti lze zasílat průběžně (Termín pro doručení žádosti o stáž je nejpozději 8 týdnů před jejím zahájením).

Stáží se nezakládá pracovněprávní vztah a nevzniká při ní nárok na plat ani na sociální a zdravotní pojištění. Stážisté musí mít  povolení  pobývat v Čínské lidové republice. Náklady spojené se stáží (doprava, pobyt, strava apod.) hradí vysílající organizace nebo stážista sám. Stáží nevzniká právní nárok.

přílohy

Příloha č.1 Žádost o studijní stáž 91 KB DOC (Word dokument) 17.1.2023

Příloha č. 2 Prohlášení o svéprávnosti 29 KB DOC (Word dokument) 17.1.2023

Příloha č. 3 Souhlas s pořízením kopie dokladu... 42 KB DOC (Word dokument) 17.1.2023