česky  english  中文 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: HKTDC
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Cross Border e-Commerce – vstupní brána na čínský trh pro české SMEs

Cross-border e-commerce v Číně získává na významu. A to nejen díky sílící poptávce domácích spotřebitelů, ale i novým zvýhodněným podmínkám, jež vláda přijala na konci loňského roku. Otevírá tak cestu a příležitosti firmám, které na čínském trhu prozatím aktivně nepůsobí.

Význam a rovoj cross-border e-commerce trhu

Přeshraniční elektronický obchod neboli cross-border e-commerce, se v Číně díky silné poptávce spotřebitelů po prémiových značkách a vysoce kvalitních zámořských produktech, jež na domácím trhu nelze nalézt, stále více rozrůstá a získává na významu. V roce 2018 cross-border e-commerce v Číně generoval tržby ve výši 7,6 bil. CNY (1,1 bil. USD). Do roku 2020 se očekává, že zahraniční zboží prostřednictvím cross-border e-commerce bude nakupovat čtvrtina čínské populace. Nová vládou přijatá nařízení tomu ostatně nasvědčují.

Nová nařízení zvýhodňují spotřebitele i SMEs

Na konci listopadu loňského roku Státní rada ČLR přijala několik nových nařízení, která mají podpořit rozvoj cross-border e-commerce.

Původní seznam zboží osvobozeného od cla byl rozšířen o dalších 63 kategorií výrobků včetně oblíbeného spotřebního zboží, jako je elektronika, malé domácí spotřebiče, zdravotnické výrobky či potraviny. Nový seznam zboží osvobozeného od cla, jenž naleznete v příloze, tak čítá celkově 1 321 položek. Seznam prozatím není dostupný v angličtině, nicméně lze v něm vyhledávat dle příslušných HS kódů. Obrátit se firmy mohou také na ekonomický úsek české ambasády či kancelář CzechTrade v Pekingu, jejichž kontaktní informace jsou uvedeny na konci článku.

Změny zaznamenala také bezcelní kvóta pro jednotlivé transakce. Ta se zvýšila z původních 2 000 CNY (cca 291,62 USD) na 5 000 CNY (729,05 USD), tj. o 150 %. Těžit z toho budou zejména spotřebitelé, jež nakupují výrobky s vysokou hodnotou.

S růstem peněžní hodnoty pro jednotlivé transakce vzrostl také maximální roční objem transakcí na spotřebitele, a sice z původních 20 000 CNY (2 916,20 USD) na 26 000 CNY (3 791,06 USD). Očekává se, že se zvyšujícím se příjmem obyvatelstva se do budoucna bude navyšovat i tato kvóta.

K číselnému růstu má dojít i u pilotních zón cross-border e-commerce, jejichž počet má vláda postupně rozšířit o dalších 22 měst (včetně Pekingu, Nanjingu a Shenyangu) na celkových 35 měst. Zahraniční firmy zasílající své zboží do Číny skrze cross-border e-commerce se tak mohou těšit na jednodušší celní postupy a další podpůrné politiky ve vícero městech.

Výhody a přínosy cross-border e-commerce

Spousta v Číně již úspěšných českých firem si už svou cestu na čínský e-commerce našla. Cross-border e-commerce však nyní otevírá cestu a příležitosti i těm firmám, které nejsou dostatečně silné na to, aby na čínském trhu mohly působit, např. malé a střední podniky, či zatím o čínském trhu jen uvažují. Těm cross-border e-commerce nabízí vhodnou příležitost, jak si trh pro svůj produkt otestovat, přesvědčit se o zájmu o svůj produkt, poznat charakter a nákupní chování čínských spotřebitelů, atd.

Cross Border e-Commerce navíc otevírá možnosti i některým specifickým výrobkům, jako jsou např. zemědělské produkty. Export zahraničních zemědělských produktů do Číny je svázaný četnými pravidly čítající vývozní a dovozní povolení, zdravotní certifikáty a další. Tato nařízení nicméně nejsou relevantní pro vybrané zemědělské produkty, jako např. zpracované potravinářské výrobky, jež jsou zasílány v omezeném množství prostřednictvím individuálních balíčků konkrétnímu spotřebiteli. Znamená to tak, že skrze cross-border e-commerce lze existující nařízení legálně obcházet, což také představuje příležitost pro české zemědělské produkty.

Existující české pavilony na čínských e-commerce platformách

Ať už se jedná o cross-border e-commerce či e-commerce, ekonomický úsek české ambasády v Pekingu ve spolupráci s kancelářemi agentury CzechTrade v Číně pomáhá českým firmám otevírat tento další prodejní a zejm. vstupní kanál na čínský trh. V posledních třech letech tak na čínských e-commerce platformách Alibaba/Juhuasuan, ICBC a Suning, vytvořil dva české pavilony, jmenovitě ICBC Czech Mall (r. 2016) a Suning Czech Pavilion (r. 2017). Přidanou hodnotou těchto pavilonů je, že nabízí české zboží pod jednou střechou. České zboží a značky jsou tak pro čínského spotřebitele, který zatím příliš nerozumí českým značkám, snáze dohledatelné a pro české prodejce, v některých případech, i snáze prodejné.

Připravované prodejní kanály na čínských cross-border e-commerce platformách - příležitosti pro české podnikatele

Dalším krokem, který aktuálně česká ambasáda společně s CzechTrade připravuje, je zřízení prodejních kanálů na vybraných čínských cross-border e-commerce platformách. Cílit bude projekt na ty nejvýznamnější, mezi něž v Číně patří: Kaola.com, TMall Global, JD Worldwide či WeChat.

V rámci spolupráce Číny se zeměmi střední a východní Evropy, neboli 16+1, již v loňském roce na popud České republiky došlo k otevření Central Eastern European Countries (CEEC) Pavilonu na platformě Kaola.com. Jedná se tak o konkrétní výsledek a přínos konference ministrů obchodu zemí 16+1 včetně návazného China-CEEC Investment and Trade Expo.

Aktuálně Ekonomický úsek české ambasády v Pekingu společně se zahraniční kanceláří agentury CzechTrade v Pekingu připravuje projekt na podporu ekonomické diplomacie (PROPED), který má podpořit další prodej českých výrobků na cross-border e-commerce platformách. Přínosem projektu pro české firmy bude zejm. zjištění skrze reálná data (získání přesných čísel o prodejích), zda má značka/výrobek v Číně potenciál pro dlouhodobý prodej. Firmy, které mají zájem o účast v projektu či se obecně chtějí dozvědět více o možnostech prodeje skrze cross-border e-commerce, se tak mohou hlásit CzechTrade na adrese: jan.bejkovsky@czechtrade.cz, či ekonomickému úseku české ambasády v Pekingu na adrese: commerce_beijing@mzv.cz.

 

Další užitečné články, informace a publikace k rozvoji e-commerce a cross-border e-commerce v Číně:

 

Barbora Mbuyi Kocourková, ekonomický diplomat Velvyslanectví ČR v Pekingu

přílohy

Seznam zboží (HS kódů) osvobozeného od cla 705 KB PDF (Acrobat dokument) 26.2.2019