česky  english  中文 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Velvyslanectví ČR v Pekingu
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Všichni producenti potravin se nově musí pro vývoz do Číny registrovat

Čeští producenti potravin a nápojů vyvážející své produkty do Číny by si měli být vědomi nových čínských předpisů, které začnou být implementovány od 1. ledna 2022 a zavedou povinné registrace těchto podniků pro vývoz do Číny. Předpisy se nevztahují na výrobce potravinářských přídatných látek a produktů s potravinami souvisejících. Registrovat se musí také výrobci, kteří již do Číny exportují.

Legislativně jsou tyto změny ukotveny ve vyhlášce číslo 248 Generální správy cel Čínské lidové republiky (GACC) nesoucí název Regulations of the People's Republic of China on the Registration and Administration of Overseas Manufacturers of Imported Food. Tato vyhláška rozšiřuje dosavadní čtyři kategorie rizikových produktů, kterými jsou maso a masné produkty; produkty akvakultury; mléčné produkty a ptačí hnízda o dalších 14 kategorií. Jedná se o střívka; produkty včelařství; vejce a vaječné produkty; jedlé oleje a tuky; plněné těstoviny a pečivo; obilniny; mlýnské obilné výrobky a slad; čerstvá a sušená zelenina a sušené fazole; koření; ořechy a semena; sušené ovoce; nepražené kávové boby a kakaové boby; potraviny pro zvláštní výživu a funkční potraviny. Výrobci vyvážející produkty spadající do některých z těchto kategorií se musí registrovat prostřednictvím příslušných dozorových orgánů, které doporučí jednotlivé firmy k registraci GACC. Podmínkou pro vývoz produktů z těchto kategorií je provedení auditu systému potravinové bezpečnosti daného státu ze strany GACC. Na příklad v případě masa a masných produktů může být nadále překážkou pro vývoz aktuální i minulý výskyt onemocnění zvířat v exportujícím státě. Podniky, které byly již v minulosti pro vývoz zaregistrovány na základě zvláštních bilaterálních ujednání mezi českými a čínskými úřady, zůstávají nadále registrované a nemusí tento proces absolvovat.

Producenti potravin mimo výše uvedených 18 kategorií se mohou pro vývoz do Číny zaregistrovat sami přes portál www.singlewindow.cn. Přímý vstup do registračního systému je možný přes odkaz cifer.singlewindow.cn. Samoregistrace se však nedá považovat za dokončenou ihned po vyplnění formulářů, žádost musí ještě projít schválením GACC. Tento proces může trvat několik dní a firmy mohou sledovat stav své žádosti v systému. Není-li zřejmé, jestli konkrétní produkt spadá do kategorie vyžadující doporučení dozorových orgánů či pro něj stačí samoregistrace, po přihlášení do systému je možné tuto informaci dohledat prostřednictvím funkce pro vyhledávání HS kódů nebo názvů produktů. Ačkoli je systém již v angličtině, výsledky vyhledávání jsou doposud pouze v čínštině a je tedy nutné využít strojového překladu. Čínské HS kódy se mohou lišit od těch používaných v EU, identifikaci správného HS kódu by tedy měla být věnována zvýšená pozornost.

Úspěšně zaregistrované podniky následně obdrží registrační číslo, které bude od 1. ledna 2022 nutné vyplnit do čínských celních deklarací, aby mohla být zásilka odbavena. Nemusí však platit, že každá společnost obdrží jediné registrační číslo. Registrovány musí být i jednotlivé výrobní závody, přestože vyrábějí stejný produkt, a různé kategorie produktů vyráběné v rámci stejného závodu. Platí tedy, že jedna společnost může mít zaregistrováno více výrobních závodů pod rozdílnými čísly, ale více výrobních závodů nemůže sdílet jedno registrační číslo.

Pro produkty vyrobené od 1. ledna 2022 začne také platit povinnost uvádět registrační čísla přidělená GACC či domácími dozorovými orgány na vnějším (transportním) i vnitřním balení (nejmenší prodejní jednotce) produktů. Zboží vyrobené před tímto datem tedy nemusí být registračním číslem označeno, i když do Číny dorazí až po 1. lednu. Dalším významným novým předpisem je vyhláška GACC číslo 249 nazvaná Administrative Measures on Import and Export Food Safety, která u funkčních potravin a potravin pro zvláštní výživu ukládá povinnost natisknout čínskou etiketu přímo na balení výrobku. Tato vyhláška také stanovuje zvláštní požadavky na značení masa a produktů akvakultury. U zbývajících 12 nově rizikových kategorií je možné čínskou etiketu na balení připevnit pomocí nálepky.

Předmětem registrací jsou podniky produkující, zpracovávající a skladující potraviny a nápoje určené k exportu do Číny. Registrovat se nemusí obchodníci, kteří nijak výrobky nezpracovávají a pouze zprostředkovávají jejich vývoz. Obchodníci by si však měli být nových předpisů vědomi a měli by na povinnosti z nich vyplývající upozornit jednotlivé výrobce. V případě skladů, pokud operují při pokojové teplotě a neprobíhá v nich zpracování produktů, není registrace nutná.

V souvislosti s novými podmínkami/registrací producentů potravin a zemědělských produktů do Číny připravuje na 13. prosince t.r. zemědělský diplomat ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství webinář pro podnikatele a veřejnost, kde bude systém blíže představen a firmy budou mít možnost klást dotazy (bližší info www.eagri.cz).

Dle GACC se nová nařízení nevztahují na zboží prodávané přes tzv. cross-border e-commerce (CBEC). Pro nové vývozce do Číny tak tento prodejní kanál představuje příležitost otestovat zájem čínských spotřebitelů o své produkty bez nutnosti podstupovat další administrativní úkony. Velvyslanectví České republiky v Pekingu ve spolupráci s pekingskou kanceláří agentury CzechTrade letos zahájilo první ročník projektu národního pavilonu pro CBEC a do budoucna se počítá s jeho rozšířením o další produkty.

Velvyslanectví České republiky v Pekingu bude vývoj situace okolo registrací nadále sledovat a komunikovat se zainteresovanými stranami. Nové poznatky jsou průběžně sdíleny s Ministerstvem zemědělství, českými dozorovými orgány, relevantními svazy a asociacemi.

 

Ondřej Plaček, zemědělský diplomat, Velvyslanectví ČR v Pekingu