česky  english  中文 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: China IPR SME Helpdesk
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Jak ochránit duševní vlastnictví v Číně? Firmám zdarma poradí China IPR SME Helpdesk

Pocit, že v Číně neexistuje efektivní ochrana práv duševního vlastnictví, patří mezi časté důvody toho, proč české start-upy nebo malé a střední podniky váhají vstoupit na tamní trh. Prostředí ochrany duševního vlastnictví v Číně se ovšem postupně reformuje a dobrou zprávou je, že pro základní orientaci v něm nemusí malé a střední podniky z Evropské unie a tedy i Česka vydávat prostředky na komerční právní služby, ale mohou využít bezplatného servisu.

Zejména pro start-upy bývá vlastním úsilím vyvinuté inovativní řešení největším bohatstvím, které mohou dále zhodnocovat a riziko, že jeden neopatrný krok v Číně bude znamenat ztrátu všeho ve prospěch nekalé konkurence, je ve vnímání mnohých z nich příliš vysoké. Některé neslavné příběhy na tyto motivy jsou ostatně známé i v českém mediálním prostředí a působí vůči českým firmám jako varovný prst. Servis, který by měl pomoci předcházet těmto rizikům, nabízí kancelář zřízená Evropskou komisí, která již od roku 2008 působí pod názvem China IPR SME Helpdesk. Služba cílí zejména na prevenci možných problémů a je určená výhradně malým a středním podnikům z EU. Bezplatný informační servis je poskytovaný ve třech základních podobách: pomocí obsáhlé databáze informací na internetu, prostřednictvím seminářů a školení a v podobě nepřetržitě dostupné individuální poradny.

Na internetové stránce https://www.china-iprhelpdesk.eu je k dispozici obsáhlá databáze návodů, praktických článků a infografik, dále seznam častých otázek a odpovědí, e-learningové moduly, glosář klíčových termínů nebo rozcestník na nejdůležitější instituce, které se v Číně ochranou práv duševního vlastnictví zabývají. Vše je dostupné v anglickém jazyce, zdarma a bez nutnosti jakékoli registrace. Bohatou informační databází na internetu ovšem výčet poskytovaných služeb pouze začíná.

China IPR SME Helpdesk pravidelně organizuje semináře a školení, které jsou vždy orientované na praktické problémy, které v Číně malé a střední podniky z EU řeší. Akce mohou být koncipované buď sektorově, nebo tematicky. V posledních měsících šlo například o ochranu duševního vlastnictví v oblasti potravinářství, finančních technologiích či vývoji softwaru. Z témat se semináře v poslední době věnovaly mimo jiné otázce transferu technologií nebo padělání zboží. China IPR SME Helpdesk také průběžně sleduje vývoj čínské legislativy a v reakci na to pořádá semináře věnované novelizacím klíčových zákonů. Nedávno šlo například o nový zákon o ochranných známkách nebo zákon zaměřený na potírání nekalé obchodní konkurence.

Některé akce probíhají on-line ve formě webinářů. Jsou tak dostupné odkudkoliv a vzhledem k tomu, že záznamy jsou archivované na internetu, tak i kdykoliv po jejich skončení. Semináře probíhají zpravidla v Pekingu nebo Bruselu a v případě spolupráce s národními hospodářskými komorami či agenturami pro podporu mezinárodního obchodu také v jednotlivých členských státech EU. Uspořádání semináře či školení je možné na základě poptávky domluvit i individuálně.

Třetí a pravděpodobně nejcennější službou poskytovanou ze strany China IPR SME Helpdesk je poradna, která odpovídá na jakékoliv individuální dotazy firem, které se týkají ochrany práv duševního vlastnictví v Číně. Poradna pomáhá firmám zorientovat se ještě před vstupem na čínský trh, či v problematické situaci, ve které se již ocitly, a dává jim možnost kvalifikované volby řešení. I tento servis je pro malé a střední podniky z EU zcela zdarma.

Dotazy je možné zasílat buď e-mailem, nebo prostřednictvím webového formuláře. Odpovědi na písemné dotazy jsou vyřizovány do 3 pracovních dnů. China IPR SME Helpedesk má i stálé telefonní číslo, na které je rovněž možné každý pracovní den v  9:00 – 18:00 čínského času směřovat dotazy. Na okraj seminářů nebo po předchozím objednání jsou možné i osobní konzultace. Firmy se mohou s dotazy obracet samy, příp. skrze prostředníky, což může být v českém případě například Obchodně-ekonomický úsek Velvyslanectví České republiky v Pekingu nebo agentura CzechTrade. China IPR SME Helpedesk dodržuje předpisy ochrany osobních údajů podle GDPR a striktní zásada diskrétnosti patří mezi její hlavní pravidla. Experti, kteří odpovídají na otázky, mají právní vzdělání a přehled o problematice jak na čínské, tak na evropské straně.

China IPR SME Helpdesk poskytuje poradenství, a tedy základní orientaci v problému, ale nemůže firmy zastupovat. Pokud tedy česká firma čelí například problému nekalé registrace ochranné známky v Číně, China IPR SME Helpdesk jí poskytne informace o tom, jaké jsou možné varianty řešení včetně jejich výhod a nevýhod. Následné řešení registrace ochranné známky, vyjednávání s porušovatelem jejích práv, nebo vystupování v soudním sporu už ale musí firma řešit samostatně, nebo s pomocí profesionální právní kanceláře. Podobně je to s otázkou smluvní úpravy práv duševního vlastnictví. China IPR SME Helpdesk může pomoci identifikovat klíčové body, které by měly být v daném případě smluvně ošetřeny, ale tvorba samotných smluv je už mimo rámec jeho činnosti. China IPR SME Helpdesk nicméně disponuje databází prověřených expertů a právních firem, která je firmám volně k dispozici.

Od doby svého založení už projekt obdržel řádově tisíce dotazů. Během nejvytíženějších období překonává počet dotazů stovku měsíčně. Počet otázek i jejich odborná úroveň podle vyjádření zástupců China IPR SME Helpdesk postupně stoupá. Stejně tak se mění skladba dotazů, ve které postupně stoupá procento dotazů zaměřených na prevenci a klesá podíl otázek spojených s řešením již vzniklých problémů. To je dobrá zpráva, protože řadě potíží lze předejít a nejlepším způsobem, jak ochránit duševní vlastnictví v Číně, je mít dobrou strategii prevence. Stabilně největší podíl otázek se týká ochranných známek. V posledních letech stoupá počet dotazů věnovaný autorským právům.

V případě, že zastupujete malý a střední podnik a máte dotaz spojený s ochranou práv duševního vlastnictví v Číně, můžete využít webový formulář či e-mailovou adresu (question@china-iprhelpdesk.eu). Můžete se také přímo obrátit na Obchodně-ekonomický úsek Velvyslanectví České republiky v Pekingu, který má možnost v případě potřeby váš dotaz s China IPR SME Helpdesk konzultovat.

Autor: Dalibor Jenne, diplomat obchodně-ekonomického úseku Velvyslanectví ČR v Pekingu