česky  english  中文 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Další úspěch PPF v Číně

Prestižní Evropská obchodní komora v Číně volila na sklonku letošního dubna nového presidenta a vicepresidenty. Zvolení Miroslava Kolesára, Chief Representative of PPF Group China & Member of Board of Home Credit Consumer Finance China, znamená velký úspěch nejen pro tohoto dnes již nadnárodního investora, ale také celou Českou republiku a zájmy, které v Číně má. Rozhovor s panem Kolesárem na toto téma čtěte zde.

1) Jaká je role European Chamber v Číně, v čem tato organizace může pomoci - třeba i těm českým - podnikatelům, kteří se snaží na dostat na čínský trh?

EUCCC je největší platforma svého druhu v Číně, čítající dnes 1600 členů včetně velkých korporací a bezpočtu středních a menších firem z evropského regionu. Její moto je prezentovat směrem k čínské straně, ale také evropským úřadům, "jednotný hlas evropského podnikání v Číně". Pracuje na bázi zhruba 30 pracovních skupin, z nichž každá pokrývá jedno odvětví, např. finanční služby, ochrana životního prostředí, cestovní ruch, IT a další. Každý člen se může účastnit a aktivně zapojit do činnosti kterékoliv z těchto skupin, kde má skvělou příležitost potkávat další zástupce ze svého odvětví a sdílet s nimi zkušenosti z místního prostředí. Pracovní skupiny se pravidelně potkávají se zástupci čínské vlády, formulují konkrétní doporučení pro místní legislativu, jež jsou následně prezentována čínské straně. Pravidelný monitoring legislativy a ekonomického vývoje je další částí činnosti EUCCC, včetně specializovaných seminářů, diskusních setkání, publikací a podobně. Všechny tyto aktivity směřují k tomu, aby identifikovaly jak pozitivní, tak obtížnější momenty v podnikání evropských firem v Číně, vytvořily prostor pro výměnu těchto informací a jejich koordinaci mezi členy, a následně prezentovaly zásadní doporučení směrem k čínským partnerům a vládě.


2) V čem spočívá business PPF v Číně ? Jak se v tomto ohledu PPF daří a jaké plány zde má PPF do budoucna?

Skupina PPF dnes v Číně jako svoje hlavní zaměření realizuje projekt spotřebitelského financování, který známe z několika zemí pod značkou Home Credit. Tato oblast byla vybrána na základě analýz, kde jsou priority a současné možnosti rozvoje z pohledu čínské ekonomiky, v rámci jejichž restrukturalizace se domácí spotřeba včetně domácností, stala jednou z priorit hlavní ekonomické agendy centrální vlády, a pak na základě reflexe, ve kterých oblastech je skupina PPF silná a kde může místnímu trhu a partnerům nabídnout unikátní know-how s vysokou přidanou hodnotou a konkurenceschopností. Home Credit projekt se v tomto kontextu vyvíjí dobře, zaujímáme dnes přední pozici na místním trhu, zaznamenáváme významný růst prodeje a regionální expanzi. Současně jsme jako jediná zahraniční společnost získali speciální licenci na spotřebitelské financování, což je bezesporu také ocenění naší práce od místního regulátora.


3) Do čela European Chamber Board of Director jste byl zvolen z titulu své funkce, tedy Chief Representative of PPF Group China & Member of Board of Home Credit Consumer Finance China. Co považujete při své práci - tedy komunikaci s představiteli čínských regulátorů finančního sektoru - za největší výzvu?

Čínský finanční sektor prochází v posledních letech významnými změnami a vývojem. Podívejme se na bankovnictví. V Číně dnes banky provozují téměř 200.000 poboček a zaměstnávají bezmála 3 miliony lidí. Největší banka na světě podle tržní kapitulace je dnes čínská ICBC. Nedávno realizované IPO, další významné čínské banky - ABC - generovalo 22 miliard USD, což z ní učinilo největší IPO v historii. V kontextu takto velkého bankovního sektoru, který se rozvíjí opravdu dynamicky, regulátor bankovní části prokázal během celého procesu na jedné straně velký zájem o noví finanční služby a modely, jenž dokázal podpořit také v rovině praktické realizace, a současně provádí poměrně rigorózní regulatorní politiku, která zabránila vzniku větších krizi a potíží při takto dynamickém rozvoji. Hlavní výzvy v komunikaci jsou pak ve dvou rovinách: za prví, musíte umět jasným a srozumitelným způsobem vysvětlit vaši agendu a obzvlášť jaké přináší benefity místnímu trhu; za druhé, musíte komunikovat s ohledem na místní kulturní odlišnosti a snažit se rozvíjet se svým protějškem vztah, jenž v ideálním případě není pouze pracovně produktivní, ale I lidsky příjemný a obohacující.

 

Miro Kolesár