česky  english  中文 

rozšířené vyhledávání

Lidská práva

Ochrana základních práv a svobod spolu s podporou demokracie jsou jedním ze stěžejních cílů zahraniční politiky České republiky. Tento cíl ČR prosazuje ve vztazích s ostatními státy, v politice Evropské unie i v mezinárodních organizacích. Současně tím ČR přispívá k bezpečnosti, stabilitě a udržitelnému rozvoji ve světě.

Česká republika je v politice podpory lidských práv a demokracie aktivním členem mezinárodního společenství. Zahraniční politika ČR dbá na to, aby mezinárodní vztahy byly založeny na úctě k právu, demokracii a lidským právům. Rozšiřování možností spolupráce s partnery v regionu i ve světě, kteří se přiklánějí ke stejným hodnotám, podporuje politické bezpečnostní i hospodářské zájmy ČR.

Základní principy zahraniční politiky ČR v oblasti lidských práv jsou obsaženy ve vládním prohlášení, v koncepci zahraniční politiky ČR a v koncepci lidských práv. Za problematiku lidských práv odpovídá v rámci MZV ČR odbor lidských práv a transformační politiky.

Internetová adresa odboru lidských právwww.mzv.cz/lidskaprava.

Prohlášení MZV k Mezinárodnímu dni proti homofobii

cerninsky_palac_jaro_2020_2

Mezinárodní den proti homofobii, bifobii a transfobii si každoročně připomínáme 17. května, v den, kdy před 30 lety byla homosexualita vyškrtnuta z Mezinárodní klasifikace nemocí Světové zdravotnické organizace. MZV ČR při této příležitosti… více ►

Velvyslanectví České republiky v Pekingu se připojilo k Mezinárodnímu dni proti násilí na ženách

thumb

Valné shromáždění OSN ustanovilo 25. listopad jako Mezinárodní den proti násilí na ženách. Tento den má za cíl upozornit veřejnost na fakt, že ženy jsou často oběťmi znásilnění, domácího násilí a dalších forem násilí. Sloganem tohoto ročníku je… více ►

České velvyslanectví se zapojilo do Diversity Week 2019

thumb

V rámci Mezinárodního dne proti homofobii spojily evropské země v Pekingu síly a připravily 10denní program s názvem Diversity Week. Tato iniciativa, které se konala vůbec poprvé, měla za cíl upozornit na diskriminaci sexuálních menšin a umožnit… více ►

Zástupci EU a Číny diskutovali během pravidelného dialogu o lidských právech

thumb

36. Dialog o lidských právech mezi EU a Čínou se uskutečnil v Pekingu ve dnech 9. a 10. července 2018. Během jednání delegace diskutovaly o široké škále otázek týkajících se lidských práv v Číně a EU, o možnosti spolupráce v otázkách postavení… více ►

V Bruselu se uskutečnilo 35. kolo lidskoprávního dialogu mezi EU a Čínou

The 35th round of the EU-China Human Rights Dialogue was held in Brussels on 22-23 June 2017. The two-day programme included the meeting of the Dialogue on the first day, and round-table discussions between European and Chinese participants,… více ►