english  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: mzv
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Česká republika darovala nemocnici Rafíka Harírího v Bejrútu porodní lůžka od firmy Linet

Velvyslanectví ČR v Bejrútu ukončilo v únoru 2021 projekt rozvojové pomoci s Univerzitní nemocnicí Rafíka Harírího v Bejrútu v rámci vázaného peněžního daru na vybavení a modernizaci jejího  gynekologicko – porodnického oddělení. Dodavatelem zdravotnického zařízení byla česká firma LINET s.r.o. Česká republika přispěla v tomto projektu na zdravotnické zařízení (6 porodních lůžek, 6 novorozeneckých postýlek a 3 elektrokoalgulační přístroje) v hodnotě více než 3,5 milionu Kč.

 

RHUH_2

RHUH_2

Tato podpora se uskutečnila v rámci programu „Humanitární reakce na COVID-19“, schváleného vládou ČR 9. dubna 2020. Program umožnil vyčlenění prostředků z rozpočtu MZV ČR na dotace a vázané peněžní dary ve formě dodávky zdravotnického vybavení pro vybraná veřejná zdravotnická zařízení v 8 zemích světa (Afghánistán, Bosna a Hercegovina, Gruzie, Jordánsko, Libanon, Moldavsko, Ukrajina, Uzbekistán).

ZÚ Bejrút identifikoval jako potenciálního příjemce pomoci veřejnou Univerzitní nemocnici Rafíka Harírího v Bejrútu, která je v  době pandemie koronaviru hlavní libanonskou nemocnicí poskytující zdravotní péči pacientům s COVID -19, hlavním testovacím centrem a od 15. 2. 2021 i hlavním vakcinačním centrem v Libanonu.

Nemocnice poskytuje primárně péči znevýhodněným obyvatelům Libanonu (libanonští občané i syrští uprchlíci), s nízkým socio-ekonomickým postavením, kteří často nemají zajištěné pojistné krytí lékařských služeb. V souvislosti s probíhající finanční a ekonomickou krizí v Libanonu roste počet lidí, kteří nejsou schopni platit si soukromá zdravotní pojištění a zvyšuje se i počet nezaměstnaných. V této souvislosti počet klientů státní nemocnice v posledních měsících narůstá.

Nemocnice vyslovila požadavek související s modernizací svého porodního oddělení, jelikož stávající bylo zastaralé, kapacitně podvybavené a neodpovídalo zvyšující se poptávce po službách nemocnice.

 

RHUH_3

RHUH_3

Dar byl nemocnici oficiálně předán zástupci ZÚ Bejrút dne 19. února 2021.  Modernizace porodnického oddělení díky daru od ČR rozšíří perspektivu a kvalitu služeb této nemocnice a zvýší její konkurenční výhodu na libanonském trhu zdravotní péče.

Realizací vázaného peněžního daru navázal ZÚ Bejrút na předchozí úspěšnou spolupráci s touto nemocnicí. V roce 2018 obdržela nemocnice dar od ČR v hodnotě 2,5 milionu Kč na nákup oftalmologického přístroje v rámci programu MEDEVAC.  V roce 2019 byla v rámci programu realizována mise českých oftalmologů z FN Královské Vinohrady, kteří v nemocnici Rafíka Harírího provedli operaci šedého zákalu u 83 pacientů. Pokračování programu MEDEVAC  (další mise českých lékařů) je plánovaná v tomto roce.

Okamžitá humanitární pomoc ČR ve formě zdravotnických pomůcek a materiálu, zaslaná do Libanonu po ničivém výbuchu v Bejrútu v srpnu 2020, také směřovala do nemocnice Rafíka Harírího.

Lýdia Skolilová, ekonomická diplomatka, Velvyslanectví ČR v Bejrútu

RHUH_5

RHUH_5

 

RHUH_4

RHUH_4