english  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Wikipedia
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Seminář k příležitostem na energetickém trhu v Libanonu (září 2017)

Velvyslanectví ČR v Bejrútu vyzývá zájemce z řad českých firem zaměřených na sektor energetika a vodní hospodářství k notifikaci zájmu zúčastnit se podnikatelské mise, která proběhne 25. září 2017 v Bejrútu.

Akce je součástí tzv. PROPED (projektu ekonomické diplomacie), realizovaného Velvyslanectvím ČR v Bejrútu ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Hospodářskou komorou ČR a Federací obchodních komor v Bejrútu.

Jedná se o podnikatelskou misi českých podnikatelů na kombinovaném úseku energetiky a vodního hospodářství s možností rozšíření o další odvětví (zejm. obecná infrastruktura). Cílem je prezentace možností českých firem libanonským partnerům, zvýšení českého exportu a vytvoření povědomí o českých firmách ve vybraných odvětvích.

Zvolenou formou je jednodenní podnikatelský seminář (B2B/B2G fórum) s plánovanou účastí 8-12 českých firem a 70-100 libanonských subjektů.

Výstupem projektu je představení ČR jako atraktivní zdrojové země v oblasti energetického průmyslu a vodního hospodářství, event. v souvisejících sektorech (pozn.: energetický sektor je v LB úzce propojen s vodohospodářstvím - výstavba malých horských přehrad a zavlažovacích projektů; obě odvětví spadají do působnosti jednoho ministerstva).

Libanon je z hlediska obou sektorů vhodný z několika hledisek: v rámci zemí Blízkého východu má dostatečně liberální prostředí pro dovoz, rozvinutý spotřebitelský trh a nutnou infrastrukturu (skladování, doprava, distribuce), země navíc funguje i jako možná brána pro exporty do Sýrie (tento aspekt má navíc potenciál růst – v návaznosti na možné zlepšování situace v zemi).

Příležitosti se s ohledem na vývoj v zemi nabízejí zejm. v oblastech:

Energie a obnovitelná energie: Fotovoltaické elektrárny, koncentrace solární energie (CSP), vodní elektrárny a mikro-vodní energie & vodní energie z neříčních zdrojů, geotermální elektrárny a čerpadla pro podzemní zdroje tepla, provozování a údržba v oblasti ropa & plyn, biomasa (vč. získávání energie z odpadů), větrné farmy, solární systémy na ohřívání vody, energeticky účinné výrobky v oblasti HVAC a ventilace (klimatizace, ventilátory, čerpadla), elektrické transformátory s vysokou účinností, automatizovaný odečet měřidel a elektro měřiče, energetický audit, automatizační systémy budov a řídící technika pro budovy, nakládání s pevným odpadem, solární systémy venkovního (pouličního) osvětlení;

Voda: Čerpadla (zvl. s proměnnými otáčkami – VSD), výměníky tepla, kotle a komíny, vodní měřidla, radiátory/chladiče z hliníku nebo oceli, systémy zpětného získávání tepla, čističky odpadních vod, vodoměry, HDPE trubky a tvarovky pro inženýrské sítě a zavlažovací systémy, PPR trubky a tvarovky v budovách pro vodovodní rozvody, PVC trubky a tvarovky pro odvodňovací systémy, systémy pro recyklaci užitkové vody, úprava odpadních vod;

Firemní akvizice na tuto akci již probíhá ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR s termínem do 31. srpna 2017. V jejím rámci již došlo k oslovení značného množství českých firem ze zacílených oborů. Zájem zúčastnit se mise můžete však zaslat i po tomto termínu, a to obchodně-ekonomickému úseku Velvyslanectví ČR v Bejrútu (jan_capek@mzv.cz), nejpozději do 8. září 2017 na základě přiložené přihlášky

 

Jan Čapek, ekonomický diplomat Velvyslanectví ČR v Bejrútu

přílohy

Přihláška 35 KB DOC (Word dokument) 23.8.2017