english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Libanon - nové obchodní příležitosti

V letech 1968-1970 probíhala v bejrútském přístavu výstavba obilného sila, v té době  kapacitně  největšího sila v oblasti Středního východu, o celkové skladovací  kapacitě 124.000 tun obilovin. Na tehdejší dobu maximálně moderní stavba s veškerým technickým zázemím potřebným k vykládce obilovin z námořních lodí.

Silo bylo rozděleno do 2 základních částí, kdy 64.000 tun bylo vyčleněno pro skladování ječmene a kukuřice, a 60.000 tun pro skladování pšenice.

Investorem stavby byl Kuwait Investment Fund, kontraktorem švýcarská firma Bohler a subkontraktorem československá stavební společnost Průmstav Pardubice.

Po zničujícím výbuchu mnoha stovek tun dusičnanu amonného, který byl v přístavu uskladněn  ve skladu blízko sila, bylo silo silně poničeno a bude pravděpodobně zbouráno. Vzhledem k tomu, že je Libanon 1oo% závislý na dovozu a skladování obilovin, vzniká již dnes akutní potřeba výstavby nového sila.

Stát Kuvajt, prostřednictvím svého investičního fondu (Kuwait Investment Fund), se aktivně nabídl poskytnout financování na novou výstavbu.

Podle dostupných informací patří silo majetkově do gesce Ministerstva hospodářství Libanonu, které dostalo za úkol od,  v té době již odstupující vlády, v co nejkratší době vypsat tendr na výstavbu nového sila. Je velmi pravděpodobné, že tento úkol bude prioritní i pro nově se rodící libanonskou vládu. Původní zhotovitel sila, společnost Průmstav Pardubice, již v tehdejší podobě neexistuje, respektive společnost byla prodána do rukou francouzského stavebního koncernu Vinci Construction.

Vzhledem k referenci, které zničené silo poskytuje, se nabízí možnost pro zapojení českých firem do projekčních příprav a případně i do nové výstavby sila. (Torzo zničeného sila ochránilo jižní část Bejrútu od větší zkázy než kterou výbuch i tak způsobil, kdy zůstalo cca 200.000 osob bez střechy nad hlavou).

S velkou pravděpodobností dnes není v ČR subjekt, který by samostatně obsáhl kompletní výstavbu, ale je předpoklad, že v roli subkontraktorů, ať už v rolích elektrických nebo mechanických specializací, by se mohly české společnosti o účast pokusit.

ZÚ Bejrút bude aktivně sledovat  přípravy spojené s vypsáním nového tendru, který bude plně v gesci místního ministerstva hospodářství.

Petr Sochor, ZÚ Bejrút

silo

silo