english  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: (@MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Libanon se zapojuje do ropné horečky ve východním Středomoří

Se zvolením nového prezidenta a sestavením vlády na konci r. 2016 dochází v Libanonu k obnově úsilí zužitkovat uhlovodíkové bohatství, které se dle všech předpokladů ukrývá v jeho výsostných vodách.

Po letech oddalování se libanonské vládě na začátku letošního roku konečně podařilo přijmout legislativu, která zemi umožní dokončit první řízení o udělování licencí na průzkum a těžbu ropy v moři. V harmonogramu návazně vyhlášeného tendru, jehož předmětem je pět mořských bloků o ploše představující zhruba polovinu libanonských vod, figurují následující klíčová data:

  • 31. března 2017 ukončení předkvalifikačního řízení
  • 13. dubna 2017 vyhlášení výsledků předkvalifikačního řízení
  • 15. září 2017 lhůta pro podání nabídek
  • 15. listopadu 2017 uzavření prvních smluv

Výsledky ukončené předkvalifikace nasvědčují značné chuti naftařských společností v Libanonu investovat. K 13. dubnu t. r. projevilo předběžný zájem o účast v tendru celkem 61 subjektů, z nichž převážná většina (53) přísné kvalifikační podmínky splnila. České firmy mezi těmito subjekty nejsou, mohou se však uplatnit jako subdodavatelé firem zapojených do ropného sektoru, v kterémžto případě se jim doporučuje angažovat se směrem k těmto společnostem v zemích jejich sídla.

Vítězové tendru budou známi v polovině listopadu, kdy se také očekávají podpisy prvních smluv o průzkumu a těžbě. Vybraná konsorcia budou na základě těchto smluv oprávněna na vysoutěžených blocích provádět průzkum po dobu až 5 let a v případě komerčně relevantního nálezu (v návaznosti na předložený plán vývoje a produkce, který musí schválit vláda) navazující těžbu trvající až 25 let.

Podstatné náležitosti smluv o průzkumu a těžbě jsou stanoveny právními předpisy a smluvní strany se od nich nebudou moci odchýlit. Kromě dodržování osvědčených mezinárodních standardů ropného průmyslu bude vyžadováno, aby držitelé licencí při zadávání zakázek preferovali libanonské zboží a služby. V úhrnném počtu zaměstnanců držitelů licencí vč. jejich dodavatelů a subdodavatelů bude např. třeba, aby libanonský prvek byl zastoupen nejméně z 80 %. Zainterestovaným českým firmám se proto doporučuje navazovat a udržovat kontakty také s libanonskými partnery v místě.

Četné studie, ale především nálezy v přilehlých oblastech východního Středomoří (naleziště Zohr v egyptských vodách, ložisko Leviathan na izraelském moři) nasvědčují tomu, že i libanonské pobřeží skýtá značný geologický potenciál. Jeho optimální využití v kombinaci s příznivou konstelací dalších faktorů (mj. i cen ropy a plynu na světových trzích) umožní Libanonu vymanit se ze závislosti na dodávkách ropy od sousedních států a podstatným způsobem uleví od rostoucího veřejného dluhu (Libanon je s dluhem představujícím téměř 150 % HDP nejzadluženější ekonomikou arabského světa). Státní příjmy z ropných aktivit budou v souladu s libanonským právem tvořeny licenčními poplatky (4% z vyprodukovaného plynu, 5 – 12 % z vyprodukované ropy), podílem ze zisku z produkce (dle vysoutěženého poměru a po odečtení nákladů ropných společností) a daněmi.

České velvyslanectví v Bejrútu bude rodící se uhlovodíkový sektor a související příležitosti pro český prvek sledovat a zohledňovat ve svých aktivitách, mj. také při plánování nadcházejících projektů ekonomické diplomacie (tzv. PROPEDů).

 

Mgr. Jan Čapek, obchodní úsek, Velvyslanectví ČR v Bejrútu