english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Libanonští absolventi technických oborů - zajímavá akvizice pro české firmy

Libanonští IT specialisté a technologové, ale také zlepšovatelé bezpečnostních aplikací a další vysoce kvalifikovaní specialisté nejsou ve své zemi plně zaměstnatelní, což jejich potenciál otevírá zahraničním firmám, samozřejmě vč. těch českých.

Každým rokem opouští brány libanonských vysokých škol množství absolventů IT oborů, kteří jsou pro praxi velmi dobře připraveni, disponují výbornou jazykovou výbavou a mají eminentní chuť zapojit se do pracovního procesu. Zaměstnání odpovídající jejich kvalifikaci však zdaleka nenajdou všichni, přičemž možnosti vycestovat za prací zcela svobodně jako v Evropě jsou omezené.

Podobná situace panuje i v dalších oborech, zejm. technických. V zemi sice funguje několik akademických pracovišť, která studenty připravují pro praxi, současná ekonomická situace i absence úžeji specializovaných firem však způsobují, že poptávka po práci obecně převyšuje nabídku pracovních míst. Nejednou se tak stává, že např. počítačový specialista, který by mohl a zároveň byl ochoten rozvinout svůj potenciál v rámci např. firemního projektu či stálého angažmá, končí jako nezaměstnaný, příp. na jiné, zpravidla méně kvalifikované pozici. Přitom jde nejednou o jedince, kteří kromě své specializace ovládají více jazyků (kromě arabštiny většinou angličtinu a francouzštinu), mají reprezentativní vystupování, vynikající prezentační schopnosti a další soft skills, jež výrazně zvyšují hodnotu firmy, která tyto přednosti dokáže identifikovat a využít.

Popsanou skupinu nevyužitých talentů v Libanonu rozšiřuje také přítomnost syrských absolventů. I zde lze najít mnoho případů vysoce kvalifikovaných expertů, častokrát s praxí, kteří kvůli okolnostem buď nemohou najít práci nebo jsou zaměstnáni na částečný úvazek či jiným příležitostným způsobem. Velký přebytek je zejm. u bytových designérů, programátorů a strojních inženýrů.

Toto vše s ohledem na současnou situaci, kdy poptávka po práci jednoznačně převyšuje nabídku, činí z Libanonu (a zejm. Bejrútu) zajímavé zdrojové místo pro firemní akvizice talentů či jiný druh outsourcingu specializovaných pracovních sil. Formy spolupráce mohou být různé: práce „na dálku“ (např. úkolová – design, programování), zaškolení pro další promo zaměstnavatelova výrobku v Libanonu a arabském světě (vč. Zálivu), angažmá v některé z poboček zaměstnavatele v arabském světě či Západní Evropě (kvalifikace, znalost jazyků, vystupování, prezentace – týká se hlavně automotive, ale i dalších průmyslových oborů), stálé angažmá například v IT či jiné specializované firmě v ČR či její pobočce v Dubaji apod.

Jakékoli angažování místních talentů je vhodné řešit přes libanonskou HR kancelář (ideálně takovou, která má pobočku nebo spolupráci s pobočkou v ČR), příp. dát na doporučení např. některé z libanonských univerzit, specializovaného pracoviště v Libanonu atp.

 

Jan Čapek, ekonomický diplomat Velvyslanectví ČR v Bejrútu