english  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: mzv
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

O české zdravotnické a farmaceutické výrobky je v Libanonu zájem

Představitelé deseti libanonských společností dovážejících zdravotnické a farmaceutické výrobky navštívili ve dnech 3. - 6. dubna 2022 Českou republiku s cílem obeznámit se s nabídkou českých firem v těchto sektorech, zintenzivnit existující spolupráci a navázat nové obchodní vztahy. Akce byla realizována Velvyslanetcvím ČR v Bejrútu, ve spolupráci s Ministesrtvem zahraničních věcí ČR a Asociací výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků v rámci nástroje Projektů na podporu ekonomické diplomacie PROPED v sektoru zdravotnictví.  
 

Libanonskému zdravotnickému systému dominuje soukromý sektor, který se zaměřuje spíše na nemocniční léčebnou péči, než na primární a preventivní péči. V roce 2020 se do Libanonu dovezlo zdravotnické  vybavení v hodnotě 200 milionů USD a i v době přetrvávající ekonomické krize v zemi se dovoz zdravotnického zařízení v roce 2021 pohyboval na úrovni  152 milionů USD, zatímco reálný HDP na hlavu klesl o 37,1 %. Nemocnice a zdravotnická zařízení, zejména státní,  potřebují celkově modernizovat. Česká republika dlouhodobě aktivně podporuje libanonský zdravotnický sektor (MEDEVAC, vázané peněžní dary, humanitární pomoc), díky čemuž mají české výrobky v zemi velmi dobrý zvuk a česká kvalita zdravotnických výrobků je vysoce ceněna.  Dlouhodobá česká podpora zdravotnického sektoru v zemi  výrazně usnadňuje i komerční  vstup českých výrobců a exportérů zdravotnického zařízení. Libanon si taky vysoce cení odbornosti českých lékařů, a má zájem o odborná školení, či výměnné odborné stáže.

Rozhodnutí libanonského ministra zdravotnictví o zjednodušení dovozních podmínek pro léky a farmaceutika již certifikované v EU, USA a WTO z prosince 2021 umožnilo dovoz léčiv do země bez zdlouhavého testování a licenčních řízení. Libanon dováží přibližně 95 % svých farmaceutických produktů a ročně za ně utratí více než 1 miliardu dolarů. České farmaceutické výrobky, obzvláště generické léky, vitamíny a doplňky stravy certifikované pro evropský trh, tak mají v Libanonu otevřené dveře a zcela jistě mohou konkurovat již do země dováženým evropským a americkým produktům. Rozšiřování libanonského farmaceutického průmyslu by pro české výrobce mohlo být příležitostí v oblasti dodávek surovin, obalů a případně i výrobních  technologií a farmaceutické techniky. České farmaceutické podniky a výzkumné ústavy by se mohly pokusit o spolupráci s libanonskými partnery na vývoji a výrobě moderních generických léčiv.

Mise libanonských dovozců zdravotnických a farmaceutických výrobků do ČR měla za cíl  představit libanonským podnikatelům  špičkovou českou zdravotnickou techniku a vybavení, komplexní česká řešení ve zdravotnictví, načrtnout možnosti  spolupráce v oblasti farmaceutického průmyslu, propojit české výrobce a dodavatele zdravotnických prostředků s potenciálními partnery a klienty a tím posílit aktivity českých výrobců a exportérů na libanonském trhu.

V rámci projektu se na Ministerstvu zahraničních věcí ČR  uskutečnilo podnikatelské fórum za účasti více než 20 českých firem podnikajících v oblasti zdravotnictví, ve farmaceutickém sektoru, stomatologii a v oblasti dentální hygieny. České firmy představily své výrobky a  libanonští podnikatelé prezentovali potenciál a výzvy libanonského trhu zdravotnických a farmaceutických produktů.   Po fóru měli účastníci možnost prodiskutovat potenciální možnosti vzájemné spolupráce na B2B jednáních. Následně program pokračoval návštěvou neurologického oddělení Fakultní nemocnice v Motele.

Další den absolvovali libanonští podnikatelé prohlídku českých společností  Linet s.r.o. a Beznoska s.r.o.  a odpoledne pokračovali v individuálních jednáních s českými partnery. Program byl zakončen společenskou akcí na rezidenci velvyslankyně Libanonu v Praze.

Mise libanonských dovozců zdravotnických a farmaceutických výrobků splnila svůj cíl: libanonští podnikatelé se obeznámili s nabídkou a možnostmi  českých firem a navázali bilaterální kontakty pro další  vzájemnou obchodní spolupráci.

 

Lýdia Skolilová, ekonomická diplomatka ZÚ Bejrút

 

 

 

proped2

proped2

proped3

proped3

 

proped4

proped4

proped5

proped5

 

proped6

proped6