english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Schválení zákona o partnerství veřejného a soukromého sektoru

Od října 2017 v Libanonu platí nový zákon o partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP, Public Private Partnership). Norma, na kterou Libanon čekal téměř deset let, by měla podpořit příliv investic do dlouhodobě nevyhovující infrastruktury. Příležitostí ve vypisovaných projektech budou moci využít také české firmy.

Projekty PPP budou určeny rovněž pro rekonstrukce veřejných objektů (foto: bývalý nemocniční areál v libanonské Baabdě)

Projekty PPP budou určeny rovněž pro rekonstrukce veřejných objektů (foto: bývalý nemocniční areál v libanonské Baabdě)

Před vstupem zákona v účinnost byly infrastrukturní projekty realizovány na základě koncesních dohod, sjednávaných ad hoc a leckdy za netransparentních podmínek, či podle obecných pravidel veřejného zadávání, která se obvykle omezovala pouze na ukazatel nejnižší nabídkové ceny. Nový zákon nastoluje propracovanější a otevřenější režim výběru partnerů, sledující optimální využití efektivity, odbornosti a dalších zdrojů, jimiž soukromý sektor tradičně disponuje.

Stranami smluv podle zákona o PPP jsou partner z veřejného sektoru a partner ze soukromého sektoru. Veřejným partnerem může být vláda, správní úřady (Nejvyšší rada pro privatizaci a partnerství, věcně příslušná ministerstva apod.), obce či federace obcí a další úřady veřejné správy. Partnerem ze soukromého sektoru může být soukromá společnost či konsorcium libanonských nebo zahraničních  společností. Zahraniční - tedy i české - subjekty tak budou moci vstupovat do PPP pouze v rámci konsorcií.

Oblasti vhodné pro PPP

Partnerství jsou obecně určena pro oblasti veřejných služeb, které vláda není z nejrůznějších důvodů schopna zajistit sama, event. je soukromý sektor dokáže zajistit lépe. Jako příklad ministerstvo pro ekonomiku a obchod uvádí výrobu elektřiny, veřejnou dopravu, výstavbu přehradních nádrží či zpracování odpadu, tedy oblasti, ve kterých Libanon již několik desítek let strádá. Generální tajemník Vyšší rady pro privatizaci a partnerství (viz dále) v říjnu 2017 uvedl, že v první fázi „představování“ PPP veřejnosti budou realizovány projekty v oblasti dopravní infrastruktury (např. budování železničních stanic), výstavby či rekonstrukce budov pro veřejné instituce a budov se sociálním rozměrem (nemocnice, školy, sportovní zařízení).

Úřadem zodpovědným za koordinaci projektů PPP je Vyšší rada pro privatizaci a partnerství. Mezi její hlavní úkoly patří výběr oblastí vhodných pro PPP, poskytování odborné pomoci vypisovatelům projektů s výběrovými řízeními a plnění role styčného úřadu mezi veřejnými a soukromými partnery. Zákon ukládá, aby na webových stránkách Rady byly zveřejněny všechny výzvy k účasti na projektech PPP, a to minimálně 30 dnů před lhůtou pro oznámení zájmu o účast. Webové stránky Rady zatím nebyly zprovozněny, budou však na doméně www.hcp.gov.lb. Kontaktní email Rady je hcp@hcp.gov.lb.

Plné znění zákona o PPP (v arabském jazyce) lze nalézt zde.

Jan Čapek, ekonomický diplomat Velvyslanectví ČR v Bejrútu