english  česky 

rozšířené vyhledávání

Jak najít obchodního partnera

Při hledání obchodního partnera lze využít služeb podnikatelských svazů jak v ČR, tak v teritoriu, a dále místních regionálních Obchodních, průmyslových a zemědělských komor. Rovněž lze inzerovat v místním tisku, zveřejnit nabídku na www.lbn.com.lb nebo se obrátit na OEÚ Bejrút.

OEÚ funguje oboustranně. Libanonským zájemcům o české zboží předává spojení na příslušné české výrobce vedené v databázích Kompass, Wer liefert was?, Hoppenstedt Bonnier nebo Inform a na ekonomické instituce v ČR včetně webového portálu CzechTrade určeného pro tyto účely (viz www.czechtradeoffices.com). Zároveň informuje o těchto poptávkách CzechTrade, Svaz průmyslu a dopravy, Hospodářskou komoru, Česko-arabskou obchodní komoru, zveřejňuje je na webovém portálu ZÚ Bejrút (www.mzv.cz/beirut) a žádá o zveřejnění na portálech Businessinfo a Českých center. Nabídky českých výrobců jsou předávány na Obchodní, průmyslové a zemědělské komory, a dále vytipovaným partnerům v teritoriu podle zaměření nabídky.

Server www.doingbusiness.cz je určen zahraničním subjektům se zájmem o informace o českých podnicích a o obchod s nimi. Server pravidelně aktualizuje a doplňuje odborné informace o možnostech obchodu s ČR v jednotlivých regionech i odvětvích průmyslu a zveřejňuje aktuální novinky. Důležitou součást tvoří firemní kontakty uspořádané v registru exportérů.

Jinou možností, kterou české firmy zatím bohužel využívají velmi málo, je účast na specializovaných veletrzích. Jejich seznamy OEÚ zasílá na příslušné ekonomické instituce v ČR a zveřejňuje je rovněž na tomto webovém portálu v kapitole Obchod a ekonomika/Veletry a výstavy. Aktuální kalendář veletržních akcí lze nalézt na webové stránce časopisu Lebanon Opportunities www.opportunities.com.lb.

 

„Žijeme v zahraničí“ – projekt na navázání spolupráce s českými firmami

Velvyslanectví si dovoluje upozornit na projekt „Žijeme v zahraničí“ (www.zijemevzahranici.cz), který je určen na podporu pronikání zejm. malých a středních českých firem na zahraniční trhy.

Projekt např. v případě Libanonu předpokládá usnadnit propojení mezi zaregistrovanými českými firmami se zájmem o expanzi do Libanonu a dalších zemí regionu a v Libanonu žijícími osobami (nejlépe ovládajícími český jazyk), které mají zájem a schopnosti poskytnout českým firmám nějaké služby (např. překlady, administrativa, účast na veletrzích, cestovní služby, průzkum trhu, telemarketing, tisk a distribuce nabídek, správa e-shopu, provizní prodej či obchodní zastoupení).

Registrace na portálu www.zijemevzahranici.cz je velmi jednoduchá, dohoda o formě spolupráce je pak pouze na příslušné české firmě a jejím zahraničním (v našem případě tedy v Libanonu žijícím) partnerovi.