english  česky 

rozšířené vyhledávání

Smluvní základna

Přehled platných dohod ekonomické povahy uzavřených mezi ČR a Libanonem


Asociační dohoda mezi Libanonem a EU (2002, od 1.3.2003 v platnosti Obchodní protokol Asociační dohody - viz eeas.europa.eu , od 1.4.2006 v platnosti celá dohoda)

Dohoda mezi ČR a Libanonem o letecké přepravě (Bejrút 1961, novela Bejrút 2003), podřízená Letecké dohodě mezi EU a Libanonem (Tzv. Aviation Agreement, Bejrút, 2006)

Dohoda mezi ČR a Libanonem o vzájemné podpoře a ochraně investic (v platnosti od roku 1997, v březnu 2010 byl podepsán protokol k existující Dohodě o podpoře a ochraně investic mezi ČR a LR, který byl sjednán s ohledem na členství ČR v EU a slaďuje znění Dohody se závazky ČR podle komunitárního práva)

Dohoda mezi ČR a Libanonem o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovým únikům (Praha, 1997)

Dohoda mezi ČR a vládou Libanonu o spolupráci v oblasti kultury školství a vědy (Bejrút, 2004)

Dohoda mezi vládou ČR a Libanonu o spolupráci v oblasti cestovního ruchu (Praha, 2006)

Memorandum o porozumění mezi Asociací libanonských průmyslníků a Svazem průmyslu a dopravy ČR (Praha, 2003)

Memorandum o porozumění mezi libanonskou investiční agenturou IDAL a Czech Investem (Praha, 2003)

Dohoda o spolupráci mezi Hospodářskou komorou ČR a Federací obchodních, průmyslových a zemědělských komor Libanonu(Bejrút, 2004)

Společné prohlášení ministra průmyslu a obchodu České republiky Martina Kuby a ministra hospodářství a obchodu Libanonské republiky Nicolase Nahase (Praha, 2.3.2012)