english  česky 

rozšířené vyhledávání

DROZD – dobrovolná registrace občanů ČR cestujících do Libanonu

Projekt Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí (DROZD) umožňuje účinně organizovat pomoc českým občanům, kteří poskytnou na dobrovolném základě informace o svém plánovaném pobytu v zahraničí.

"Dobrovolná centrální registrace plánovaného pobytu v zahraničí " je přístupná na webové aplikaci MZV ČR v kapitole "Cestujeme". Samostatně je dobrovolný registrační systém přístupný na adrese: http://drozd.mzv.cz.

ZÚ Bejrút doporučuje českým občanům cestujícím do Libanonu zaregistrování v daném systému.

Poskytnuté informace slouží Ministerstvu zahraničních věcí k poskytování rychlé pomoci občanům v nouzi a účinně organizovat pomoc v případě přírodních katastrof i sociálních nepokojů. Systém umožňuje rozesílání hromadných e-mailů a SMS všem zaregistrovaným osobám, které se v daném cizím státě nacházejí, a tím jim poskytovat důležité informace nebo je včas varovat před hrozícím nebezpečím. 

https://www.mzv.cz/public/d1/8e/58/950055_871636_Drozd.png