english  česky 

rozšířené vyhledávání

Základní informace o Libanonu

Doporučení/Varování pro cesty do Libanonu

Případná varování před cestami do Libanonu vyplývající z vývoje politicko-bezpečnostní situace naleznete pod odkazem Cestování do Libanonu

Libanon je multikonfesním státem, kde vedle sebe žijí sunnitští a šíítští muslimové, křesťané a též relativně početná drúzská komunita. Taktéž zde našlo útočiště, převážně v uprchlických táborech, několik set tisíc palestinských uprchlíků.

Libanon prošel vleklou občanskou válkou (v období sedmdesátých a osmdesátých let 20. století) po jejímž skončení zůstala v zemi syrská armáda a zástupci bezpečnostních složek a to až do roku 2005, kdy došlo k atentátu na významného politického představitele, bývalého premiéra Rafíca Harírího. Tato událost odstartovala zásadní změny v Libanonu, nicméně i po odchodu syrských vojsk v průběhu politických přeměn se vyskytlo několik období (zejména 2006 a 2007) s mnoha politickým atentáty a výbuchy. V červenci 2006 došlo ke konfliktu mezi Izraelem a šíitským hnutím Hizbulláh. V květnu 2008 došlo po vyhrocení politické situace mezi silami vládní většiny a opozice k ozbrojeným střetům a to i v některých částech Bejrútu. Od počátku roku 2011 pak bezpečnostní situaci v zemi a především v oblastech sousedících se Sýrií zásadně ovlivňuje vnitrosyrský konflikt.

Obecně lze doporučit zvýšenou pozornost bezpečnostním aspektům při přípravě cest do údolí Bekaa, na jih země, který je pod správou mírové mise OSN (UNIFIL) a při záměru  navštívit  jižní předměstí Bejrútu. Velmi citlivou a potenciálně rizikovou záležitostí je pak příp. záměr navštívit některý z palestinských uprchlických táborů – každá taková návštěva by měla být s velvyslanectví předem projednána. V případě samostatného pohybu po území Libanonu doporučujeme používat pouze vyznačené a frekventované cesty, neboť v některých částech země se stále nachází množství min z dřívějších vojenských konfliktů. Před návštěvou země je tedy velmi vhodné konzultovat aktuální doporučení k cestám v kapitole Cestování do Libanonu na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky nebo si ověřit aktuální situaci dotazem na adrese consulate.beirut@embassy.mzv.cz, zejm. v případě záměru navštívit některé méně frekventované či rizikovější oblasti je pak vhodné cestu ohlásit zastupitelskému úřadu (na consulate.beirut@embassy.mzv.cz) a/nebo se zaregistrovat v databázi Dobrovolné registrace při cestách do zahraničí DROZD (http://drozd.mzv.cz/).

Doklady

Libanon akceptuje bez výhrad všechny druhy platných cestovních dokladů ČR (cestovní, služební případně diplomatický pas). Doba platnosti cestovního dokladu musí překračovat plánovanou dobu pobytu. Při vstupu do Libanonu a při opuštění Libanonu je třeba vyplnit vstupní/výstupní kartu, kde se kromě osobních dat uvádí též účel pobytu a místo, kde bude cestovatel ubytován.

Při řízení motorového vozidla na území Libanonu by měl mít cizinec (občan ČR) u sebe mezinárodní řidičský průkaz (společně s národním řidičským průkazem). Pro Libanon je platný tzv. "ženevský vzor"(Libanon je signatářem Úmluvy o silničním provozu ze dne 19. 9. 1949).

Pro občany ČR nebyla pro vstup na území Libanonu vízová povinnost dosud oficálně zrušena (nebyla uzavřena dohoda o částečném nebo úplném zrušení vízové povinnosti). Libanonské pohraniční orgány však na základě rozhodnutí platného od 1. 6. 2006 v rámci podpory turistického ruchu od občanů států EU (tedy i ČR) a některých dalších států vízum nevyžadují. Povolení pro vstup do země (nejedná se o vízum v pravém slova smyslu) pro krátkodobý pobyt turistického charakteru je možné získat na libanonských hraničních přechodech a na mezinárodním letišti v Bejrútu. Jedná se o jednostranné opatření ze strany libanonských orgánů. Toto povolení se pro čistě turistické návštěvy uděluje bezplatně, nicméně, je-li cesta deklarována jako obchodní, účtují někdy libanonské pohraniční orgány poplatek (25.000,- LBP za pobyt do 15 dnů, 50.000,- LBP za pobyt do jednoho měsíce). ZÚ ČR dosud nezaznamenal problémy s udělováním těchto povolení, na jejich vydání však není žádný nárok (stejně jako při žádosti o vízum). Při vstupu do Libanonu bez řádného víza kontrolují obvykle pohraniční orgány zajištěné ubytování (hotelovou rezervaci apod.). Přihlašovací povinnost však není stanovena.

V případě, že chce občan cestující do Libanonu zažádat o udělení řádného víza, musí tak učinit ještě před cestou a to na Zastupitelském úřadu LR v Praze. Je lépe tak učinit v dostatečném předstihu.

Turisty, kteří mají v úmyslu při návštěvě Libanonu cestovat též do Sýrie upozorňujeme, že pro vstup na území Sýrie je vyžadováno řádné vízum. Přestože v Bejrútu je syrský zastupitelský úřad, je vydání syrského víza v Libanonu spojeno s řadou obtíží. Vzhledem k tomu, že Sýrie má svůj zastupitelský úřad v Praze, důrazně doporučujeme všem zájemcům o návštěvu jak Libanonu tak i Sýrie v rámci jedné cesty, vyřídit si syrská víza ještě na území ČR. Záměr navštívit Sýrii je ovšem velmi vhodné konzultovat s aktuálními doporučeními českého velvyslanectví v Damašku.

Vážné problémy při vstupu na území Libanonu může způsobit, pokud se v cestovním dokladu nachází otisk razítka z jakéhokoliv hraničního přechodu do státu Izrael a to i ze strany sousedícího státu (Jordánsko, Egypt), kde je zřejmé, že cestující logicky pokračoval do Izraele. Z Libanonu a Sýrie není možné běžným způsobem hranice do Izraele překročit. Podezření vyvolávají i případy, kdy mají cizí státní občané dva pasy.

Užitečné informace o podmínkách vstupu na území Libanonu v anglickém, francouzském a arabském jazyce je možné nalézt na webové stránce Sûreté Générale, což je obdoba české Cizinecké policie), sekce "Visas".

Celní a devizové předpisy

Bezcelně lze dovážet i vyvážet věci osobní potřeby. Jejich množství není specifikováno a záleží plně na posouzení celních úředníků. Platí zákaz dovozu omamných a psychotropních látek, zbraní a střeliva bez povolení a pornografie. Vybírání celních poplatků za dovoz či vývoz zboží není v praxi příliš časté. Povinná směna valut neexistuje. Dovoz i vývoz valut není omezen. Kromě místní libanonské liry je fakticky druhým souběžně užívaným platidlem v zemi také americký dolar, v současné době platí pevně stanovený kurz 1,-USD=1.500,-LBP. V případě nejasností ohledně legálnosti dovozu konkrétních věcí doporučujeme dotázat se na aktuální úpravu celních a devizových předpisů na Velvyslanectví Libanonské republiky v Praze na adrese Lazarská 6, Praha 2 (tel. +420 224 930 495, +420 224 930 029, fax +420 224 934 534, e-mail prague.leb@gmail.com).

Užitečné informace pro pobyt

Libanon je bezesporu zajímavou zemí s řadou historických památek a pěkných míst. Kromě tradičního koupání v moři je zde možné i lyžovat v letoviscích poležených ve výšce více jak 2000 m.n.m. Ráz krajiny, výrazně odlišný od našeho středoevropského, kde se rychle střídají hory i nížiny, dokáže zaujmout řadu cestovatelů. Na druhou stranu stále platí, že v neposlední řadě díky ještě poměrně nedávným bezpečnostním incidentům, není individuální turistika v Libanonu zatím  příliš rozšířena. Infrastruktura nedosahuje úrovně, na kterou jsme například z evropských zemí běžně zvyklí. Zejména ve větších městech jsou však běžné supermartktey i restaurace nadnárodních řetězců, stejně tak jako hotely. Atraktivní jsou restaurace s typickou bohatou libanonskou kuchyní a místní kavárny. Mnoho lidí mluví kromě arabštiny cizím jazykem, zejména mladší generace často anglicky i francouzsky.

Hromadná doprava (ve smyslu našeho MHD) je relativně omezená a i zde, tak jako v řadě dalších věcí, je třeba počítat s místními specifiky (faktická neexistence zastávek, jízdních řádů ale nezřídka i pevných tras). Asi nejběžnějším způsobem dopravy jsou vozidla taxi případně tzv. "servis" (obdoba taxi, vozidlo ale nabírá po cestě více cestujících jedoucích alespoň přibližně týmž směrem, jízdné je nižší). Doporučujeme se na ceně za jízdu vždy domluvit ještě před započetím cesty, jedině tak se lze vystříhat občasných velmi nemilých překvapení.

Existují též autobusy pro dálkovou přepravu (např. Bejrút-Saida, Tripoli atd., možné je najít i autobusy do syrského Damašku). Zejména méně zkušení cestovatelé ale musí počítat s tím, že orientace v odjezdech/příjezdech a celkové organizaci této dopravy není pro cizince úplně snadná, zejména pokud neovládá alespoň základy arabštiny.

V případě cesty motorovým vozidlem se doporučuje nechat si v automobilovém klubu ČR vystavit mezinárodní celní dokument Carnet de Passages en Douane - tzv. Tryptique. Upozorňujeme, že v Libanonu, tak jako v některých dalších okolních zemích, není možné provozovat soukromá vozidla poháněná dieselovým motorem. V některých větších městech fungují autopůjčovny (např. firmy AVIS, BUDGET, místní PRIMERA). Půjčovné na den pro menší vozy činí v sezoně okolo 35-40,-USD. Zde je však třeba mít na paměti, že styl jízdy v Libanonu (a fakticky všech státech regionu) je celkem dramaticky odlišný od způsobu jízdy v Evropě. Silnice jsou často velmi přehuštěné a respekt k pravidlům silničního provozu je spíš výjimkou.

Zdravotnictví

Zdravotnictví je v Libanonu na poměrně dobré úrovni, řada nemocnic (zejména v Bejrútu) nikterak nezaostává za evropským standardem. Zde má výbornou pověst například tzv. „francouzská nemocnice“ Hotel Dieu či Medical Centre American University in Beirut. I v odlehlejších částech Libanonu je obvykle k dispozici dostatek ordinací lékařů se soukromou praxí. Velmi hustá je síť lékáren dobře zásobených běžnými léčivy. Je však nutné počítat s tím, že náklady na ošetření i léky je nutno hradit v hotovosti a ceny jsou poměrně vysoké. Doporučujeme před cestou vždy uzavřít cestovní zdravotní připojištění.

Kontakt na některá zdravotnická zařízení v Bejrútu

Hotel Dieu de France, Achrafieh, tel. 01 615 300, linka na pohotovost 8502

Medical Centre AUB, Maamari street, tel. 01 374 374, linka na pohotovost 6603

Saint Georges Hospital, near La Sagesse, tel. 01 575 700, linka na pohotovost 1400

Saint Charles Hospital, Rihanieh, near Min. of Defense, tel. 01 953 444, linka na pohotovost 5009

Sacre Coeur Hospital, Hazmieh-Brazilia, tel. 05 950 872, linka na pohotovost 1247

Důležitá telefonní čísla

první pomoc: 140 nebo (05) 921675
policie: 112
požární stanice: 175
Americká univerzitní nemocnice (AUH): (01) 350 000
informace o počasí: 1722

Velvyslanectví České republiky v Libanonu:

Embassy of the Czech Republic

17, 419th road (St. Bechara Church Street)

P. O. Box 40 195, Baabda

Republic of Lebanon

tel.: 00961 (0)5  929010 až 929013 

Pomoc v nouzi

Zastupitelský úřad poskytne pomoc českému občanu či občanu EU, jehož země nemá v LR zastoupení, který se ocitl v nouzi v důsledku události hodné zvláštního zřetele (např. náhlé onemocnění, úraz, autohavárie, odcizení nebo ztráta finančních prostředků nebo dokladů, náhlé úmrtí blízké osoby) a není schopen řešit svoji situaci bez pomoci zastupitelského úřadu.

Nouzové telefonní číslo:  +961 (0)3 332291