english  česky 

rozšířené vyhledávání

Vízové informace

Vízum je povolení, které za podmínek v něm vyznačených opravňuje cizince ke vstupu a pobytu na území ČR / schengenského prostoru. Vízum se uděluje do cestovního dokladu cizince formou vízového štítku. Všem žadatelům, vč. dětí, se uděluje samostatné vízum.

Zastupitelský úřad ČR v Bejrútu přijímá žádosti o krátkodobá i dlouhodobá víza občanů Libanonu a Sýrie. Občané jiných států musí doložit povolení k dlouhodobému pobytu v Libanonu.

Základní typy víz

  • Krátkodobé (schengenské vízum) - pro pobyt v ČR / schengenském prostoru po dobu maximálně 90 dnů během 180 denního období (typ „A“ – letištní průjezdní vízum, typ „C“ – krátkodobé vízum),
  • Dlouhodobé vízum – pro pobyt na území ČR delší než 90 dnů (příp. k převzetí povolení k dlouhodobému/trvalému pobytu), opravňuje zároveň ke krátkodobému pohybu a pobytu v jiných státech schengenského prostoru (po dobu max. 90 dnů během jakýchkoliv 180 dnů). Účelem vydání dlouhodobého víza může být studium, sloučení rodiny, podnikání, zdravotní nebo kulturní důvody, vědecký výzkum a další. 

Vízové správní poplatky

Sazebník správních poplatků za podání vízové žádosti můžete nalézt na webové stránce Ministerstva zahraničních věcí České republiky. Vízové poplatky na Českém velvyslanectví v Bejrútu jsou hrazeny do 30.11.2019 v místní měně, dle aktuálního měsíčního kurzu.  Od 1.12.2019 budou vízové poplatky vybírány v hotovosti pouze v měně USD. 

Právní zdroje:

  • Nařízení EP a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex),
  • Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů.

 Více informace lze nalézt na stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky. Formuláře žádostí o víza a povolení k pobytu v různých jazykových mutacích si lze stáhnout zde.

Kvóty pro ekonomickou migraci

Vláda ČR schválila na svém zasedání dne 14. prosince 2020 změnu nařízení vlády č. 220/2019 Sb. o stanovení maximálních ročních kvót na zaměstnanecké karty a dlouhodobá víza za účelem podnikání. Kvóty jsou stanoveny rozhodnutím vlády na… více ►

Nesezdané páry - nová úprava

Cizinci, kteří žijí v partnerském vztahu s občanem ČR nebo s občanem EU s přechodným pobytem v ČR, mohou přicestovat do ČR v rámci bezvízového styku, a to na základě potvrzení, které vystaví MZV (viz bod A a B), nebo na základě schengenského… více ►