english  česky 

rozšířené vyhledávání

Povolení k dlouhodobému pobytu

Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu se podává na místně příslušném zastupitelském úřadu ČR. Ten žádost postupuje Ministerstvu vnitra, které o ní rozhoduje. V případě kladného rozhodnutí vydá zastupitelský úřad ČR, na kterém byla žádost podána, dlouhodobé vízum za účelem převzetí povolení k pobytu na území ČR, které se uděluje se jako jednorázové, v délce 60 dnů a dobou platnosti 6 měsíců.

Žádost o dlouhodobý pobyt se podobně jako žádost o dlouhodobé vízum podává v případě, kdy se očekává pobyt delší než 3 měsíce a tudíž jej nelze pokrýt krátkodobým (schengenským) vízem.

Žádost o dlouhodobý pobyt lze podat pouze pro následující účely pobytu: zaměstnání (zaměstnanecká karta nebo modrá karta), studia (ve studijním programu akreditovaném při MŠMT), výzkumu a společného soužití rodiny.

Více informací k podmínkám podání žádosti o dlouhodobý pobyt lze nalézt na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí nebo Ministerstva vnitra ČR.

Žádost o dlouhodobý pobyt se podává na následujícím formuláři: Žádost o dlouhodobý pobyt (PDF, 815 KB).

Přechodný pobyt rodinného příslušníka občana ČR/EU

Žádost o přechodný pobyt podává rodinný příslušník občana ČR/EU na území České republiky, na kterémkoli pracovišti Ministerstva vnitra ČR, a to do 3 měsíců od vstupu na území ČR. Žádost se vyřizuje ve lhůtě do 60 dnů ode dne zahájení řízení.

Více informací, včetně formuláře pro podání žádosti lze nalézt na webové stránce Ministerstva vnitra ČR.

Vízum vs. pobyt

Dlouhodobé vízum i povolení k dlouhodobému pobytu se udělují za účelem vyžadujícím pobyt na území ČR delší než 3 měsíce. Obecně lze říci, že dlouhodobé vízum je určeno především pro cizince, jejichž délka pobytu na území ČR se pohybuje v řádu měsíců – např. studium v několika měsíčním programu, dále se uděluje za účelem zdravotním, kulturním, sportovním, studijním, výzkumným, rodinným, podnikání nebo ostatním. Povolení k dlouhodobému pobytu je určeno především pro cizince, jejichž předpokládaný pobyt na území ČR bude delší – např. vysokoškolské studium nebo zaměstnání.

Pro účel pobytu zaměstnání žádejte o dlouhodobý pobyt – zaměstnaneckou kartu, příp. modrou kartu (pro pozice vyžadující vysokou kvalifikaci).

Dlouhodobé vízum i povolení k dlouhodobému pobytu lze prodloužit na území ČR – v případě trvání účelu pobytu se obraťte na příslušnou pobočku Ministerstva vnitra.

Právní zdroje:

  • Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů

 

přílohy

Žádost o dlouhodobý pobyt 814 KB PDF (Acrobat dokument) 9.5.2016