english  česky 

rozšířené vyhledávání

Zaměstnanecké karty

Zaměstnanecká karta je formou dlouhodobého pobytu, vydávaná za účelem zaměstnání. Více informací naleznete zde.

Náležitosti k žádosti o zaměstnaneckou kartu:

 • formulář (čeština + angličtina, pdf, 445 kB) 
 • cestovní doklad
 • 2x fotografie
 • biometrické údaje – otisky prstů
 • poplatek (ekvivalent 5 000 Kč v místní měně)
 • podpůrné doklady
  • o účelu cesty (pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti nebo smlouva o smlouvě budoucí, doklad k prokázání odborné způsobilosti pro výkon požadovaného zaměstnání – je-li vyžadováno)
  • o ubytování (např. nájemní smlouva nebo jiné)
  • o dostatečných finančních prostředcích (např. výpis z účtu nebo jiné)
 • výpis z evidence Rejstříku trestů vydaný státem, jehož je cizinec občanem a také státem/státy, ve kterých cizinec v posledních 3 letech pobýval déle než 6 měsíců
 • na vyžádání doklad potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění
 • cestovní zdravotní pojištění – v případě udělení víza

Nařízení vlády o maximálním počtu žádostí o zaměstnanecké karty a dlouhodobá víza za účelem podnikání

Vláda České republiky od 1. 9. 2019 zavádí kvóty na příjem žádostí o zaměstnanecké karty a dlouhodobá víza za účelem podnikání Vláda České republiky s účinností od 1. 9. 2019 v rámci potřeby zajištění pracovních sil pro český trh práce a na… více ►