english  česky 

rozšířené vyhledávání

Matriční záležitosti

Matriční události občanů ČR (narození, úmrtí, sňatek), ke kterým došlo v cizině, se zapisují do Zvláštní matriky v Brně. Zápis se provádí na základě žádosti, kterou lze podat u zastupitelského úřadu ČR.

Registrace matriční události - narození

Registrace matriční události - sňatek

Uzavření manželství na zastupitelském úřadu ČR

Osvědčení o státním občanství