english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Omezený rozsah činnosti vízového úseku Velvyslanectví ČR v Libanonu pro nerezidenty Libanonu

Služby vízového úseku Velvyslanectví ČR v Libanonu zůstávají pro nerezidenty Libanonu omezené. Pro cestující pobývající v jiných zemích, včetně občanů Sýrie, platí cestovní omezení podle zařazení dané země pobytu dle rizika výskytu Covid-19 a rozsah vízových služeb Vízového úseku Velvyslanectví ČR v Bejrútu pro ně zůstává omezen. Tito žadatelé mohou požádat o níže uvedené pobytové tituly.
 

SCHENGENSKÁ VÍZA


Možnost podání žádosti o schengenská víza z jiných než "zelených zemí" je  výjimečná. Podmínky stanoví ochranné opatření ministerstva zdravotnictví.

 

Kategorie žadatelů, kteří mohou podat žádost o schengenské vízum:

rodinní příslušníci občana EU nebo občana ČR

● v zájmu ČR

pracovníci mezinárodní dopravy

pracovníci kritické infrastruktury 

● diplomaté a úředníci mezinárodních organizací

sezónní zaměstnanci (dle vyhlášky MPSV č. 322/2017 Sb.)

● za účelem zaměstnání ve zdravotnictví, sociálních službách a v potravinářské výrobě

● za účelem zaměstnání, jde-li o vědecké, klíčové a vysoce kvalifikované pracovníky a jsou-li splněny podmínky Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec nebo Programu klíčový a vědecký personál

● za účelem zaměstnání, jsou-li žádosti podány občany Ukrajiny na Ukrajině - denní limit v Kyjevě = 300 a ve Lvově = 300

● v naléhavých mimořádných situacích uvedených v bodě I/4i) aktuálního ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví


VÍZA NAD 90 DNŮ A POVOLENÍ K POBYTU

Žádosti se podávají přímo na konzulátě. Žadatel se musí dostavit k podání žádosti přesně v čase, který mu určí konzulát (dřívější ani pozdější podání nebude umožněno).
Kategorie žadatelů, kteří můžou podat žádost:

DLOUHODOBÁ VÍZA ZA ÚČELEM SEZÓNNÍHO ZAMĚSTNÁNÍ (dle vyhlášky  MPSV č. 322/2017 Sb.)

MIMOŘÁDNÁ PRACOVNÍ VÍZA

● pobytová oprávnění v rámci PROGRAMU PRO KLÍČOVÝ A VĚDECKÝ PERSONÁL, včetně rodinných příslušníků

● pobytová oprávnění v rámci PROGRAMU PRO VYSOCE KVALIFIKOVANÉ ZAMĚSTNANCE, včetně rodinných příslušníků

● pobytová oprávnění v rámci PROGRAMU KVALIFIKOVANÝ ZAMĚSTNANEC

● POVOLENÍ K TRVALÉMU POBYTU PRO KRAJANY (dle usnesení vlády č. 1014/2014)

● MODRÁ KARTA a žádosti o dlouhodobá víza a povolení k dlouhodobému pobytu manželů a nezletilých dětí žadatelů o modré karty

● POVOLENÍ K DLOUHODOBÉMU POBYTU ZA ÚČELEM VĚDECKÉHO VÝZKUMU a žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu manželů a nezletilých dětí vědeckých pracovníků

DLOUHODOBÁ VÍZA ZA ÚČELEM STUDIA - vystavit lze aktuálně ale pouze vízum pro studium v akreditovaném programu

POVOLENÍ K DLOUHODOBÉMU POBYTU ZA ÚČELEM STUDIA - vystavit lze aktuálně ale pouze vízum pro studium v akreditovaném programu

● POVOLENÍ K DLOUHODOBÉMU A TRVALÉMU POBYTU ZA ÚČELEM  SPOLEČNÉHO SOUŽITÍ RODINY, ovšem pouze v případech sloučení manželů a nezletilých dětí s cizinci, kteří již mají na území ČR dlouhodobý nebo trvalý pobyt povolen; ostatní rodinní příslušníci prozatím žádosti podávat nemohou

● DLOUHODOBÉ VÍZUM ZA ÚČELEM RODINNÝM, ovšem pouze v případech sloučení manželů a nezletilých dětí s cizinci, kteří již mají na území ČR dlouhodobý nebo trvalý pobyt povolen; ostatní rodinní příslušníci prozatím žádosti podávat nemohou

víza za účelem převzetí povolení k pobytu na území ČR (tzv. vízum typu D/VR) – tzv. PŘENOS VÍZOVÉHO ŠTÍTKU – bez ohledu na účel pobytu

● POBYTOVÁ OPRÁVNĚNÍ, JE-LI POBYT CIZINCE V ZÁJMU ČR, doložený odpovídajícím dokumentem

● DLOUHODOBÁ VÍZA ZA ÚČELEM KULTURNÍ, SPORTONVÍ a PRACOVNÍ DOVOLENÁ

PŘEDKLÁDÁNÍ DOKLADU POTVRZUJÍCÍHO SPLĚNÍ POŽADAVKŮ OPATŘENÍ PŘED ZAVLEČENÍM INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ

Od všech cizinců, kteří žádají o schengenská a dlouhodobá víza nebo povolení k pobytu za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit je s platností od 13.6.2020 a v souladu s požadavky platného Ochranného opatření MZd požadováno předložení dokladu dle § 31 odst. 3 písm. b) ZPC (tj. dokladu potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění).

Doklad musí mít formu prohlášení zaměstnavatele/vzdělávací instituce, který/á přijímá cizince za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit na území ČR. V tomto dokladu se tento subjekt zavazuje, že cizinci - držiteli dlouhodobého víza zajistí:

  • ubytování po celou dobu jeho pobytu na území ČR, vč. místa, kde bude vykonáváno karanténní opatření v případě jeho nařízení orgánem ochrany veřejného zdraví;
  • zdravotní péči nebo registrujícího poskytovatele zdravotních služeb po celou dobu jeho pobytu na území ČR, vč. úhrady zdravotní péče, není-li zajištěna jinak;
  • návrat zpět do země původu v případě ztráty účelu pobytu na území ČR

Resp. cizinci- držiteli povolení k pobytu zajistí:

  • ubytování po celou dobu jeho pobytu na území ČR, vč. místa, kde bude vykonáváno karanténní opatření v případě jeho nařízení orgánem ochrany veřejného zdraví;
  • zdravotní péči nebo registrujícího poskytovatele zdravotních služeb po celou dobu jeho pobytu na území ČR

V případě kladně rozhodnutých žádostí, podaných před tímto datem, bude potvrzení vyžadováno před vylepením vízového šítku! 

VZOR PROHLÁŠENÍ vzor prohlašení (DOCX, 140 KB) (DOCX, 140 KB) (DOCX, 140 KB) (DOCX, 140 KB) (DOCX, 140 KB) (DOCX, 140 KB) (DOCX, 140 KB)

 

Pro TERMÍN k podání žádosti se kontaktujte příslušný zastupitelský úřad.

 

UPOZORNĚNÍ K VYZNAČOVÁNÍ VÍZ:

Zastupitelský úřad/ konzulární úsek může vyznačit vízum pro ty účely cesty, pro které lze žádost aktálně přijmout s výjimkou dle platného ochranného opatření.

 

UPOZORNĚNÍ PRO CESTY ČR:

Aktuální pravidla pro cestování do ČR naleznete zde.

 

 

Do ČR je krátkodobě možné přicestovat jen v nezbytně nutných případech.

Není možná cesta za účelem turistiky nebo návštěvy přátel. 

Omezení zahrnují například uzavření hotelů a ubytovacích zařízení (pro turistické účely) nebo pobyt na veřejnosti pouze ve dvou osobách (kromě osob jedné domácnosti).

Toto rozhodnutí nijak nově neomezuje cestování pendlerů. Rovněž se nedotýká příjezdu za dlouhodobým účelem dle ochranného opatření.

Osoby, které do ČR v nezbytně nutných případech přicestují, žádáme důkladně se seznámit s karanténními opatřeními. Osobám, které přicestují z jiných než tzv. zelených zemí, připomínáme povinnost vyplnit příjezdový formulář před cestou a absolvovat test na covid-19 – pročtěte si návod pro dodržení karanténních opatření.