english  česky 

rozšířené vyhledávání

Dvoustranné mezinárodní smlouvy

Dvoustranné mezinárodní smlouvy sjednané mezi Českou republikou a Libanonskou republikou a další smluvní dokumenty

 

1. Dvoustranné mezinárodní smlouvy mezi Českou republikou a Libanonem

 • Smlouva mezi Českou republikou a Libanonskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (Praha, 28.8.1997, publikována pod č. 30/2000 Sb.m.s.).
 • Dohoda mezi Českou republikou a Libanonskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic a Memorandum (Bejrút, 19.9.1997, publikována pod č. 106/2001 Sb.m.s.).
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Libanonské republiky o letecké dopravě (Bejrút, 22.9.2003, publikována pod č. 4/2007 Sb.m.s.).
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Libanonské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy (Bejrút, 3.5.2004, publikována pod č. 138/2004 Sb.m.s.).
 • Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Libanonské republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu (Praha,24.2.2006, publikována pod č. 35/2007 Sb.m.s.).

2. Ostatní smluvní dokumenty

 • Euro-Středomořská dohoda zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Libanonskou republikou na straně druhé (tzv. "Asociační dohoda", Lucemburk, 17.6.2002)*.
 • Protokol o konzultacích mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Libanonské republiky (Bejrút, 28.10.1994).
 • Memorandum o porozumění mezi Svazem dopravy a průmyslu a Asociací libanonských průmyslníků (Praha, 14.4.2003).
 • Memorandum o porozumění o technické spolupráci mezi agenturou Czech Invest a agenturou IDAL (Praha, 15.4.2003).
 • Dohoda o spolupráci mezi Hospodářskou komorou České republiky a Federací obchodních, průmyslových a zemědělských komor Libanonu (Bejrút, 3.5.2004).
  Tato dohoda nahradila ke vstupu České republiky do EU dne 1.5.2004 ve vzájemných vztazích Obchodní dohodu mezi vládou ČR a vládou LR (Bejrút , 7.10.1994).
 • Společné prohlášení ministra průmyslu a obchodu České republiky Martina Kuby a ministra hospodářství a obchodu Libanonské republiky Nicolase Nahase (Praha, 2.3.2012).