english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Doplňovací volby do Senátu (18. - 19. května 2018)

Prezident republiky vyhlásil doplňovací volby do Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodu č. 78 se sídlem ve Zlíně a stanovil dny jejich konání na pátek 18. května a sobotu 19. května 2018.  Hlasování se uskuteční pouze v ČR (volebním obvodu Zlín), nikoliv na Velvyslanectví v Bejrútu.

V souvislosti se zánikem mandátu senátora pana Františka Čuby ve volebním obvodu č. 78 Sídlo: Zlín, který se vzdal dne 28. února 2018 mandátu, vyhlásil prezident České republiky svým rozhodnutím, publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 41/2018 Sb., s datem rozeslání dne 13. března 2018, doplňovací volby do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 78 se sídlem ve Zlíně a stanovil dny jejich konání na pátek 18. května 2018 od 14:00 do 22:00 hod. a sobotu 19. května 2018 od 8:00 do 14:00 hod.. Hlasování se uskuteční pouze ve volebních místnostech volebního obvodu č. 78 se sídlem ve Zlíně, nikoliv tedy na Velvyslanectví ČR v Bejrútu.

Voliči, kteří jsou zapsáni ve zvláštním seznamu voličů, vedeném Velvyslanectvím ČR v Bernu, a budou se chtít zúčastnit doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodu č. 78 se sídlem ve Zlíně, mají možnost požádat Velvyslanectví ČR v Bejrútu o vydání voličského průkazu a na jeho základě – a po doložení své totožnosti a státního občanství ČR – se doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodu č. 78 se sídlem ve Zlíně zúčastnit.

Žádost v listinné podobě, opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo v elektronické podobě, zaslané prostřednictvím datové schránky, musí být doručena Velvyslanectví  do 11. května 2018 do 16.00 hod., v případě osobního předání žádosti o vydání voličského průkazu na Velvyslanectví tato lhůta končí 16. května 2018 v 16.00 hod. Volič může požádat před příp. druhým kolem doplňovacích voleb osobně o vydání voličského průkazu pro druhé kolo, a to do 23. května 2018 do 16.00 hod.

Zastupitelský úřad může voličský průkaz předat osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče, žádajícího o vydání voličského průkazu, nebo voliči zaslat nejdříve 15 dnů před prvním dnem voleb, v případě doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodu č. 78 se sídlem ve Zlíně tedy 3. května 2018.

Ten, kdo není ve zvláštním seznamu voličů, vedeném Velvyslanectvím ČR v Bejrútu zapsán, se může pro účely doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodu č. 78 se sídlem ve Zlíně nechat zapsat ve lhůtě do 8. dubna 2018, do kdy je možno doručit nebo předat písemnou žádost o zápis. Postup a podmínky zápisu jsou uvedeny v samostatné informaci.

Podrobnější informace o volbách do Senátu a Informaci o způsobu hlasování v doplňovacích volbách do Senátu Parlamentu ČR naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR.