english  česky 

rozšířené vyhledávání

Volby do Senátu se uskuteční v říjnu 2020

Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím, publikovaným ve Sbírce zákonů (částka 61), pod číslem 169/2020 Sb., volby do 1/3 Senátu a stanovil dny jejich konání na pátek 2. října a sobotu 3. října 2020. více ►

Nový požadavek u žádostí o vízum za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit

Na základě ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví č. MZDR 20599/2020-13/MIN/KAN ze dne 30. 6. 2020 jsou všichni žadatelé o krátkodobé či dlouhodobé vízum nebo povolení k pobytu za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit… více ►

Poselství a dotaz ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka pro všechny Čechy v zahraničí

Ministr zahraničních věcí České republiky Tomáš Petříček dlouhodobě vnímá zásadní roli krajanů v našich dějinách i naší současnosti. Domnívá se, že Česká republika by si význam svých krajanů měla pravidelně připomínat. Ministerstvo zahraničních… více ►

Pozdrav velvyslankyně k mezinárodnímu dni dětí

U příležitosti mezinárodního dne dětí, který se oslavuje každoročně 1. června, publikujeme dopis velvyslankyně ČR v Libanonu paní Michaely Froňkové krajanské komunitě. více ►

Informace k vízové agendě

Ministerstvo zahraničních věcí na základě rozhodnutí vlády České republiky zahájilo dne 11. května 2020 postupné obnovování vízové / pobytové činnosti, a to prozatím pro omezený typ účelů cesty a pouze na zastupitelských úřadech v těch zemích,… více ►

Dopis zvláštního zmocněnce pro krajanské záležitosti

Zrušení povinnosti oznámení repatriace zastupitelskému úřadu v zahraničí

Vláda ČR schválila dne 4.5.2020 usnesení č. 511 (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABPARE9V7), kterým se s účinností od 11.5.2020 00:00 ruší povinnost občanů ČR a příslušným kategoriím cizinců předem oznámit datum a způsob repatriace… více ►

Česká republika příspívá v Libanonu v boji proti šíření koronaviru

thumb

Centrum medicíny Libanonsko-americké univerzity v Bejrútu spustilo provoz mobilní kliniky, která má pomoci v boji proti šíření COVID-19. více ►

Zkomplikoval Vám koronavirus Vaši cestu?

Kontakty na Zastupitelský úřad ČR v Bejrútu v souvislosti s koronavirem více ►

Libanon: Aktuální doporučení v souvislosti s šířením koronaviru (COVID-19)

Velvyslanectví České republiky v Bejrútu upozorňuje české občany na vyhlášení všeobecné "zdravotní" mobilizace s platností do 13.4.2020. Vzhledem k přijatým karanténním opatřením doporučujeme zvážit nutnost cest do Libanonu. více ►