english  česky 

rozšířené vyhledávání

Zahájení provozu vízového střediska VFS Global

15. listopadu 2017 byla slavnostně zahájena činnost VFS Global Center v Bejrútu (Verdun, Concord Building, 5. patro). VFS Bejrút bude přijímat žádosti o schengenská víza pro libanonské občany (do 90 dnů). více ►

Volby prezidenta Republiky ve dnech 12. a 13. ledna 2018

Prezentace překladu knihy Karla Čapka v Bejrútu

Dne 11. září 2017 se v Bejrútu pod záštitou Velvyslanectví ČR uskutečnila prezentace arabského překladu knihy Obyčejný život od Karla Čapka. více ►

Seznam kandidátních listin pro volby do PS PČR

Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů (informace)

Volit na Velvyslanectví ČR v Bejrútu mohou občané ČR, kteří jsou zapsáni do zvláštního seznamu voličů (je veden rovněž na Velvyslanectví) nebo nebo předloží voličský průkaz, který voliči vydá obecní úřad v místě jeho trvalého pobytu. více ►

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční dne 20. října 2017 od 14.00 do 22. 00 hodin a dne 21. října 2017 od 8.00 do 14.00 hodin. Místem konání voleb ve zvláštním volebním okrsku v Libanonu je volební místnost na… více ►

Asociace bývalých absolventů českých a slovenských škol na MZV ČR

7. srpna 2017 se v Černínském paláci uskutečnilo setkání se zástupci libanonské Asociace bývalých absolventů českých a slovenských škol za přítomnosti jejího předsedy H. Bassila a místopředsedy H. Nasralláha. Jednání se za českou stranu… více ►

Vláda ČR schválila sedm vládních stipendií pro Libanon

Zájemci z řad libanonských studentů mohou do 30. 9. 2017 požádat o sedm vládních stipendií. Pro Libanon bylo schváleno pět stipendií pro studium v češtině v bakalářských a magisterských studijních programech a dvě stipendia v angličtině v… více ►

Velvyslanectví oslavilo Mezinárodní den dětí

thumb

U příležitosti Mezinárodního dne dětí velvyslanectví uspořádalo dne 3. června 2017 společenskou akci určenou pro děti členů Asociace absolventů VŠ v Československu, děti místních krajanů a děti mezinárodní školy Well Spring. více ►

Velvyslanectví spolupracuje s High Relief Commission

thumb

Dne 30. 5. 2017 byla v Bejrútu mezi velvyslanectvím a High Relief Commission při libanonském Úřadu vlády podepsána smlouva k malému lokálnímu projektu (MLP), jehož předmětem je zlepšování podmínek bydlení zranitelných rodin v provinciích Baalbek… více ►