english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Opakované volby do Senátu Parlamentu ČR

V souvislosti se zánikem mandátu senátorky paní  Zuzany Baudyšové  ve volebním obvodu  Praha 9 vyhlásil prezident republiky doplňovací volby do Senátu Parlamentu České republiky v tomto volebním obvodu a stanovil dny jejich konání na pátek 5. dubna a sobotu 6. dubna 2019. 

V souvislosti se zánikem mandátu senátorky paní  Zuzany Baudyšové  ve volebním obvodu č. 24, sídlo:  Praha 9, která se vzdala dne 29 ledna 2019 mandátu, vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím, publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 25/2019 Sb., s datem rozeslání dne 1. února 2019, doplňovací volby do Senátu Parlamentu České republiky v tomto volebním obvodu a stanovil dny jejich konání na pátek 5. dubna a sobotu 6. dubna 2019. Druhé kolo doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky se koná v případě, že žádný z kandidátů nezíská v daném volebním obvodu nadpoloviční většinu odevzdaných platných hlasů. Hlasování v tomto případě bude zahájeno šestý den po ukončení hlasování v prvním kole, tzn., že případné druhé kolo voleb by proběhlo v pátek a sobotu 12.  a 13. dubna 2019.

Hlasování probíhá pouze ve volebních místnostech volebního obvodu č. 24 se sídlem v Praze 9. Na Velvyslanectvích ČR v zahraničí (tedy ani v Bejrútu) hlasování probíhat nebude.  Volit lze pouze v Praze 9 a pro české občany v zahraničí existuje možnost volby na voličský průkaz vydaný zastupitelským úřadem.

Zvláštní seznamy voličů pro voliče, kteří mají bydliště mimo území České republiky a kteří požádají o zápis do tohoto seznamu, uzavírají zastupitelské úřady v souladu s ustanovením § 6 odst. 6 volebního zákona 30 dnů přede dnem voleb, tj. 6. března 2019. V případě, že je volič zapsán ve zvláštním seznamu voličů, vedeném zastupitelským úřadem České republiky v zahraničí, může požádat úřad o vydání voličského průkazu, a to podáním v listinné podobě, opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb (tj. 29. března 2019) nebo osobně do okamžiku uzavření zvláštního seznamu voličů (tj. do 3. dubna 2019 do 16.00 hod.). Volič může požádat osobně o vydání voličského průkazu také před případným druhým kolem voleb do Senátu P ČR  (tj. do 10. dubna 2019 do 16.00 hod.)

Informace pro veřejnost o volbách do Senátu, jakož i Informaci o způsobu hlasování v doplňovacích volbách do Senátu Parlamentu ČR naleznete na níže uvedených webových stránkách Ministerstva vnitra ČR:

https://www.mvcr.cz/clanek/doplnovaci-volby-do-senatu-volebni-obvod-c-24-praha 9.aspx