english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční  dne 20. října 2017 od 14.00 do 22. 00 hodin a dne 21. října 2017 od 8.00 do 14.00 hodin. Místem konání voleb ve zvláštním volebním okrsku  v Libanonu je volební místnost na zastupitelském úřadě České republiky v Bejrútu (419th Road  - St. Bechara Church Street -  17, 21007 Baabda.

Vedoucí zastupitelského úřadu České republiky v Bejrútu (Libanon) podle § 15 odstavce 3 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o volbách”) oznamuje:

1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční  dne 20. října 2017 od 14.00 do 22. 00 hodin a dne 21. října 2017 od 8.00 do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb ve zvláštním volebním okrsku č. 64 je volební místnost na zastupitelském úřadě České republiky v Bejrútu (419th Road  - St. Bechara Church Street -  17, 21007 Baabda, Libanonská republika) pro voliče, kteří mají bydliště ve zvláštním volebním okrsku č. 64, tj v územním obvodu zdejšího zastupitelského úřadu (Libanonská republika).

3. Hlasování bude umožněno voliči, který má bydliště mimo území České republiky, zapsanému do zvláštního seznamu vedeného zdejším zastupitelským úřadem (§ 6 zákona o volbách).

4. Volič bude zapsán do zvláštního seznamu voličů na základě jeho písemné žádosti, doložené originálem, popřípadě ověřenou kopií dokladů potvrzujících jeho totožnost, státní občanství České republiky a bydliště v územním obvodu zdejšího zastupitelského úřadu. Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů musí být zdejšímu zastupitelskému úřadu doručena nebo předána nejpozději 40 dnů před prvním dnem voleb (§ 6 odst. 5 zákona o volbách).

 5. Hlasování bude dále umožněno voliči, který předloží voličský průkaz a prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (viz dále).

6. Volič je povinen před hlasováním předložit k prokázání totožnosti a státního občanství České republiky platný cestovní, diplomatický nebo služební pas České republiky anebo cestovní průkaz, nebo platný občanský průkaz (§ 19 odst. 4 zákona o volbách).

7. Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.