english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volby do Evropského parlamentu ve dnech 24. a 25. května 2019

Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 8. ledna 2019 se volby do Evropského parlamentu uskuteční ve dnech 24. a 25. května 2019. Při volbách do Evropského parlamentu nelze hlasovat na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí (tedy ani na Velvyslanectví ČR v Bejrútu), čeští občané žijící v zahraničí, zapsaní ve zvláštním seznamu voličů však mohou požádat o vydání voličského průkazu.

Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 8. ledna 2019 se volby do Evropského parlamentu uskuteční ve dnech 24. a 25. května 2019. Na území České republiky se ve volbách do Evropského parlamentu bude hlasovat ve dnech 24. a 25. května 2019.  Dne 24. května (pátek) se bude hlasovat od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 25. května 2019 (sobota) se bude hlasovat od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Státní občan České republiky může hlasovat pro kandidáty, uvedené na kandidátních listinách, zaregistrovaných v České republice, pouze na území České republiky. Při volbách do Evropského parlamentu tedy nelze hlasovat na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí (tedy ani na Velvyslanectví ČR v Bejrútu), korespondenční hlasování zákon v současné době neumožňuje.

Čeští občané žijící v zahraničí, zapsaní ve zvláštním seznamu voličů, však mohou požádat o vydání voličského průkazu, žádost o vydání voličského průkazu je nutno podat písemně nejpozději 7 dnů přede dnem voleb a ústně nejpozději 2 dny přede dnem voleb. Pokud volič zasílá žádost o vydání voličského průkazu poštou nebo jeho žádost doručí na zastupitelský úřad jiná osoba, musí být podpis žadatele úředně ověřen. Žádost může být doručena rovněž v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky voliče.

Volič může požádat u zastupitelského úřadu o vydání voličského průkazu také osobně. O osobně učiněné žádosti se sepíše úřední záznam.

Zastupitelský úřad nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, nebo jej voliči zašle.

Doplňující informace lze nalézt v příloze nebo na stránkách Ministerstva vnitra ČR                    

 

Volby do EP 2019 (DOCX, 19 KB)