english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů (informace)

Volit na Velvyslanectví ČR v Bejrútu mohou občané ČR, kteří jsou zapsáni do zvláštního seznamu voličů (je veden rovněž na Velvyslanectví) nebo nebo předloží voličský průkaz, který voliči vydá obecní úřad v místě jeho trvalého pobytu. 

Volit na Velvyslanectví ČR v Bejrútu mohou voliči/občané ČR, kteří:

  1. jsou zapsáni do zvláštního seznamu voličů (je veden rovněž na Velvyslanectví) nebo
  2. nebo předloží voličský průkaz, který voliči vydá na základě ustanovení § 6a zákona o volbách do Parlamentu ČR obecní úřad v místě jeho trvalého pobytu, v jehož stálém seznamu je volič zapsán

V prvním případě je nutné předložit písemnou žádost voliče o zápis do zvláštního seznamu voličů (její forma není určená, lze použít dokumentu v příloze) a doložit ji originálem (popř. ověřenou kopií) dokladů potvrzujících jeho totožnost, jeho státní občanství ČR a bydliště v Libanonu . Žádost musí být doručena nebo předána zastupitelskému úřadu nejpozději 40. den před prvním dnem voleb -v případě prezidentských voleb do neděle 3. prosince 2017 do 16.00 hodin.

Velvyslanectví ČR v Bejrútu bude připraveno žádosti přijímat i ve dnech 2. prosince  (sobota) a 3.prosince  2017 (neděle) v době mezi 8. a 16. hodinou. Z bezpečnostních důvodů je však třeba tuto informaci oznámit s předstihem (nejlépe) mailem na Velvyslanectví. V případě, že Vám to časové možnosti nedovolí a rozhodnete se o zápis žádat v uvedené dny, prosíme volat pohotovostní číslo Velvyslanectví 03 332 291 nebo kontaktovat bezpečnostní službu u vchodu do Velvyslanectví.

Důležitá upozornění:

  • V případě zápisu do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem v zahraničí, bude volič automaticky vyškrtnut ze stálého seznamu voličů vedeného obecním úřadem, v jehož územním obvodu má místo trvalého pobytu.
  • Pokud by volič v budoucnu chtěl volit na území České republiky, např. při volbách do zastupitelstev obcí, bude nutné žádat zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů. Zastupitelský úřad voliči vydá o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů potvrzení a toto potvrzení je potřeba odevzdat přede dnem voleb obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu má volič místo trvalého pobytu, nebo v den voleb okrskové volební komisi, v jejímž obvodu má místo trvalého pobytu.
  • V případě krátkodobého pobytu v zahraničí je proto vhodnější volit při volbách do Poslanecké sněmovny na zastupitelském úřadě na voličský průkaz, který voliči vydá na základě ustanovení § 6a zákona o volbách do Parlamentu ČR obecní úřad v místě jeho trvalého pobytu, v jehož stálém seznamu je volič zapsán.

Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů (DOCX, 23 KB)