česky  srpski 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace k cestování do a ze Srbska

Podmínky ke vstupu do Srbska a návrat do ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR aktualizovalo seznam zemí s nízkým rizikem nákazy a s účinností ode dne 13. července 2020 0:00 ČR přesunulo  Srbsko ze zelené kategorie do kategorie červených zemí s vysokým rizikem nákazy.
 

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY:

MZV i nadále doporučuje cestovat do zemí s vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 a ostatních zemí světa jen v nezbytných případech vzhledem k epidemiologické situaci, z důvodů rozsáhlých restriktivních opatření  a výrazných komplikací v dopravě. 

MZV ČR doporučuje dbát zvýšené opatrnosti i během cest do států EU, schengenského prostoru s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 a zemí mimo EU, které jsou na seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy.

Současně MZV důrazně doporučuje před každou cestou do zahraničí registraci v systému DROZD.

2. VSTUP NA ÚZEMÍ SRBSKA A TRANZIT:

POZOR! Od 21. 12. je při vstupu do Srbska vyžadován od všech cizinců negativní výsledek PCR testu ne starší než 48 hodin (provedený  laboratoří v zemi, odkud cizinec cestuje, 48 hodin se počítá od data vydání výsledku, nikoliv od provedení odběru). Opatření bylo 11. ledna prodlouženo a bude zrušeno až v případně výrazného zlepšení epidemiologické situace.

Nařízení předložit test se nevztahuje na:

- cizí občany, kteří mají v Srbsku povolen přechodný nebo trvalý pobyt (zde platí povinná registrace na webové stránce www.e-zdravlje.gov.rs do 24 hodin od překročení srbské hranice a povinnost absolvovat desetidenní karanténu, kterou bude možné přerušit kdykoliv po obdržení negativního výsledku PCR testu vydaného referenční laboratoří v Srbsku);

cizince, kteří přes Srbsko tranzitují, pokud doba jejich tranzitu přes Srbsko nepřesáhne 12 hodin;

-  osoby tranzitující přes mezinárodní letiště v Srbsku, posádky letadel s cílovou destinací v Srbsku a posádky tranzitující;

- děti do 12 let cestující s rodiči či jinými členy domácnosti, pokud jejich doprovod má test s negativním výsledkem;

- příslušníky cizích vojenských, policejních a jiných bezpečnostních orgánů, kteří přes Srbsko tranzitují, nebo do Srbska přijíždějí kvůli předem oznámeným služebním záležitostem;

- posádky autobusů, vlaků, nákladních aut (v případě tranzitu max. 12h) a nákladních lodí (v případě tranzitu max. od 54h-90h);

- humanitární konvoje organizované diplomatickou cestou;

- občany sousedních zemí z pohraničního území, kteří jsou zaměstnaní v Srbsku nebo se v Srbsku zabývají zemědělstvím na základě reciprocity;

-  členy diplomatických misí a jejich rodiny, jsou-li akreditováni u MZV Srbska;

- osoby cestující z Albánie, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Severní Makedonie a Černé hory (nevztahuje se na osoby tranzitující těmito zeměmi);

- osoby cestující z USA, pokud budou mít místo výsledku PCR testu negativní výsledek FIA rychlého testu na protilátky.

Ode dne 21. 1. 2021 platí pro občany Srbska i dalších zemí, kteří chtějí vstoupit do Srbské republiky z podnikatelských důvodů, že mohou podstoupit PCR nebo antigenní test až po vstupu do Srbska, pokud vstup do Srbska nahlásí předem Hospodářské komoře Srbska (HKS). HKS o plánovaném vstupu bude informovat pohraniční službu Ministerstva vnitra max. 24 před avizovaným vstupem. V Srbsku mohou pak tyto osoby mají povinnost absolvovat PCR nebo antigenní test v rámci 24h po překročení hranice. Výsledky musejí být vydány srbskou referenční laboratoří a zaslány Hospodářské komoře Srbska. Pokud tyto osoby test neudělají nebo výsledky budou pozitivní, Hospodářská komora Srbska bude o tom neprodleně informovat příslušný ústav pro veřejné zdraví. Pro podrobnější informace (adresa, kam se hlásit a údaje, jež je nutno zaslat nám prosím napište email na adresu consulate_belgrade@mzv.cz).

 

Informace týkající se tranzitu přes Maďarsko naleznete na webu Velvyslanectví ČR v Budapešti.

3. DOPRAVA:

Meziměstská doprava i městská hromadná doprava obnovily provoz. Provoz letiště v Bělehradě byl též obnoven.

Letecká společnost Air Serbia oznámila opětovné zrušení přímých letů do Prahy a zpět. Opatření bude zřejmě trvat do konce února, nicméně situace bude průběžně vyhodnocována a platnost opatření může být zkrácena či prodloužena dle aktuálního vývoje.

4. OPATŘENÍ:

Osoby, u kterých se prokázalo onemocnění, a mají vážné příznaky, jsou umístěny do nemocnic. Osoby, které prodělaly onemocnění nebo mají příznaky onemocnění a byla jim nařízena izolace, jsou povinny v této izolaci setrvat.

Další informace týkající se opatření přijatých za účelemomezení šíření koronaviru naleznete v článku Opatření v souvislosti s šířením koronaviru - situace v Srbsku.

5. NÁVRAT ZE ZAHRANIČÍ DO ČR

Ministerstvo zdravotnictví dne 4. ledna 2021 vydalo ochranné opatření, které stanovuje podmínky pro vstup osob na území České republiky.

Občané ČR a cizinci s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem v ČR nemusejí  poté, co pobývali v Srbsku nebo přes Srbsko tranzitovali po dobu kratší než 12 hodin, absolvovat test na Covid-19 ani nastoupit karanténu. Fakt, že jste tranzitem přes Srbsko strávili méně než 12 hodin, můžete dokázat razítky v cestovním pase nebo - pokud cestujete s občanským průkazem - požádat na hranicích o potvrzení o hodině vjezdu a výjezdu ze země.

Pravidla pro vstup osob na území České republiky dle ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví DOPORUČEJEME PŘEČÍST, JSOU ZDE UVEDENY VÝJIMKY Z NÍŽE UVEDENÝCH PRAVIDEL! 

V případě naléhavých zdravotních, rodinných, obchodních nebo pracovních důvodů existuje  pro občany ČR a EU a osoby s platným povolením k pobytu v ČR možnost přicestovat do ČR a vycestovat z ČR na 24 hodin bez nutnosti registrace a PCR testu. Je nezbytné mít u sebe doklad potvrzující naléhavost cesty.

Nový způsob hlášení příjezdu na území ČR hygienické stanici – PŘED VSTUPEM:

Všechny osoby (včetně občanů ČR) s výjimkou stanovených kategorií (pracovníků mezinárodní dopravy, občanů EU a cizinců s trvalým či dlouhodobým pobytem v EU, kteří tranzitují přes ČR do 12 h, diplomatů a úředníků mezinárodních organizací registrovaných u MZV při pobytu na území do 14 dnů a dětí do 5 let věku), které pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území států, které nejsou na  seznamu zemí  s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19, jsou povinny:

  1. před vstupem na území ČR oznámit tuto skutečnost příslušné krajské hygienické stanici vyplněním elektronického Příjezdového formuláře - viz www.prijezdovyformular.cz (pobyt v zemi označené červeně);
  2. předložit oznámení při hraniční nebo pobytové kontrole (pobyt v zemi označené červeně); a
  3. bezodkladně (nejpozději však do 5 dnů od vstupu na území ČR) se na území ČR podrobit na vlastní náklady RT-PCR testu (pobyt v zemi označené červeně a  oranžově).

Občané ČR i cizinci  nemusí při návratu z krátkodobého pobytu  zemích, které jsou na seznamu zemí s nízkým rizikem (zelená barva) vyplnit formulář ani předkládat negativní test nebo absolvovat karanténu, při návratu ze zemí označených oranžově, je nutné absolvovat test/karanténu a není nutné vyplnit formulář, při návratu ze zemí označených červeně pak platí povinnost vyplnit formulář a zároveň absolvovat test/karanténu.

Uznávání RT-PCR testů z jiných ČS EU:

Občané EU a občané třetí země s povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem v některém členském státě EU se nově mohou na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu i v jiném členském státě EU před jejich příjezdem na území ČR. Tím mohou nahradit povinnost absolvovat RT-PCR test při příjezdu na území ČR. Test nesmí být při jeho předložení na území ČR starší 72 hodin. 

Zákaz volného pohybu:

Zákaz volného pohybu osob, které pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území států, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID‑19, na celém území ČR s výjimkou explicitně vyjmenovaných cest v bodě II. ochranného opatření je nutné nově dodržovat buď po celou dobu pobytu na území, po dobu trvání karanténního opatření nebo po dobu alespoň 10 dnů od vstupu na území ČR.

 

6. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

Informace srbského ministerstva zdravotnictví (v angličtině) a zvláštní stránky věnované onemocnění covid-19.

Informace srbského ministerstva vnitra (v angličtině).

Informace srbské vlády (v angličtině).