česky  srpski 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace k cestování do a ze Srbska

Podmínky ke vstupu do Srbska a návrat do ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR aktualizovalo seznam zemí s nízkým rizikem nákazy s účinností ode dne 5. února 2021 a přesunulo Srbsko do kategorie zemí s vysokým rizikem nákazy (tmavě červená kategorie).
 

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY:

Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky nouzový stav do 28.3.2021.

Vycestování z ČR (mimo nezbytné, naléhavé a neodkladné cesty) je zakázáno do 11 zemí světa s extrémním rizikem nákazy COVID-19 způsobeného novými mutacemi koronavirus SARS-CoV-2 dle ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví . 

Pro návrat českých občanů platí pravidla stanovená ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví, jejichž výklad přinášíme pro všechny kategorie rizikových zemí v článku Rozcestník

Současně MZV důrazně doporučuje před každou cestou do zahraničí registraci v systému DROZD.

2. VSTUP NA ÚZEMÍ SRBSKA A TRANZIT:

POZOR! Od 21. 12. je při vstupu do Srbska vyžadován od všech cizinců negativní výsledek PCR testu ne starší než 48 hodin (provedený  laboratoří v zemi, odkud cizinec cestuje, 48 hodin se počítá od data vydání výsledku, nikoliv od provedení odběru). Opatření bylo 11. ledna prodlouženo a bude zrušeno až v případně výrazného zlepšení epidemiologické situace.

Nařízení předložit test se nevztahuje na:

- cizí občany, kteří mají v Srbsku povolen přechodný nebo trvalý pobyt (zde platí povinná registrace na webové stránce www.e-zdravlje.gov.rs do 24 hodin od překročení srbské hranice a povinnost absolvovat desetidenní karanténu, kterou bude možné přerušit kdykoliv po obdržení negativního výsledku PCR testu vydaného referenční laboratoří v Srbsku);

cizince, kteří přes Srbsko tranzitují, pokud doba jejich tranzitu přes Srbsko nepřesáhne 12 hodin;

-  osoby tranzitující přes mezinárodní letiště v Srbsku, posádky letadel s cílovou destinací v Srbsku a posádky tranzitující;

- děti do 12 let cestující s rodiči či jinými členy domácnosti, pokud jejich doprovod má test s negativním výsledkem;

- příslušníky cizích vojenských, policejních a jiných bezpečnostních orgánů, kteří přes Srbsko tranzitují, nebo do Srbska přijíždějí kvůli předem oznámeným služebním záležitostem;

- posádky autobusů, vlaků, nákladních aut (v případě tranzitu max. 12h) a nákladních lodí (v případě tranzitu max. od 54h-90h);

- humanitární konvoje organizované diplomatickou cestou;

- občany sousedních zemí z pohraničního území, kteří jsou zaměstnaní v Srbsku nebo se v Srbsku zabývají zemědělstvím na základě reciprocity;

-  členy diplomatických misí a jejich rodiny, jsou-li akreditováni u MZV Srbska;

- občany Albánie, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Maďarska, Severní Makedonie a Černé hory (nevztahuje se na osoby tranzitující těmito zeměmi;  osoby s povolením k pobytu v těchto zemích mohou z vyjmenovaných zemí přijet do Srbska bez testu, ale mají povinnost předložit Ústavu veřejného zdraví do 48 hodin od přechodu hranice PCR nebo antigenní test provedený srbskou laboratoří);

- osoby cestující z USA, pokud budou mít místo výsledku PCR testu negativní výsledek FIA rychlého testu na protilátky.

Ode dne 21. 1. 2021 platí pro občany Srbska i dalších zemí, kteří chtějí vstoupit do Srbské republiky z podnikatelských důvodů, že mohou podstoupit PCR nebo antigenní test až po vstupu do Srbska, pokud vstup do Srbska nahlásí předem Hospodářské komoře Srbska (HKS). HKS o plánovaném vstupu bude informovat pohraniční službu Ministerstva vnitra max. 24 před avizovaným vstupem. V Srbsku mohou pak tyto osoby mají povinnost absolvovat PCR nebo antigenní test v rámci 24h po překročení hranice. Výsledky musejí být vydány srbskou referenční laboratoří a zaslány Hospodářské komoře Srbska. Pokud tyto osoby test neudělají nebo výsledky budou pozitivní, Hospodářská komora Srbska bude o tom neprodleně informovat příslušný ústav pro veřejné zdraví. Pro podrobnější informace (adresa, kam se hlásit a údaje, jež je nutno zaslat nám prosím napište email na adresu consulate_belgrade@mzv.cz).

Informace týkající se tranzitu přes Maďarsko naleznete na webu Velvyslanectví ČR v Budapešti.

 

3. DOPRAVA:

Meziměstská doprava i městská hromadná doprava obnovily provoz. Provoz letiště v Bělehradě byl též obnoven.

Letecká společnost Air Serbia oznámila opětovné zrušení přímých letů do Prahy a zpět. Opatření bude zřejmě trvat do konce dubna, nicméně situace bude průběžně vyhodnocována a platnost opatření může být zkrácena či prodloužena dle aktuálního vývoje.

 

4. OPATŘENÍ:

Osoby, u kterých se prokázalo onemocnění, a mají vážné příznaky, jsou umístěny do nemocnic. Osoby, které prodělaly onemocnění nebo mají příznaky onemocnění a byla jim nařízena izolace, jsou povinny v této izolaci setrvat.

Další informace týkající se opatření přijatých za účelem omezení šíření koronaviru naleznete v článku Opatření v souvislosti s šířením koronaviru - situace v Srbsku.

 

5. NÁVRAT ZE ZAHRANIČÍ DO ČR

S účinností od pátku 5. února 2021 se změnily podmínky pro vstup osob do České republiky. Nová pravidla se vztahují jak na příjezd cizinců, tak na návrat českých občanů a rezidentů zpět do ČR.

Ochranné opatření – s účinností od 5. 4. 2021 do odvolání.

Seznam zemí s nízkým rizikem nákazy onemocnění Covid-19 s účinností od 5. 4. 2021.

Nově se zavádí tzv. tmavě červená - vysoce riziková – kategorie zemí (ve které se nachází i Srbsko) na cesty z nichž se budou aplikovat nejpřísnější epidemiologická opatření.

To znamená:

  1. Povinnost vyplnit elektronický Příjezdový formulář, jehož vyplnění bude společně s testem při vstupu do ČR kontrolováno, formulář lez nalézt na webu  www.prijezdovyformular.cz ;
  2. Povinnost před vstupem absolvovat antigenní test nejvýše 24 hodin před zahájením cesty (platí pro občany ČR, jejich rodinné příslušníky a cizince s povolením k trvalému pobytu) nebo RT-PCR test nejvýše 72 hodin před zahájením cesty do ČR (platí pro všechny cizince);
  3. Povinné předložení druhého PCR testu provedeného v ČR nejdříve pátý den od vstupu;
  4. Do doby předložení druhého negativního testu je nutná karanténa/samoizolace;
  5. Po dobu 14 dnů nutnost nosit respirátor mimo domov.

Pravidla vstupu a návratu (účinnost od 5. 4. 2021) - platí pro občany ČR, jejich rodinné příslušníky podle bodu I.7 písm. e), občany EU s vydaným potvrzením o přechodném pobytu a cizince s povolením k trvalému pobytu

Pravidla vstupu a návratu (účinnost od 5. 4. 2021) - platí pro všechny cizince kromě rodinných příslušníků občanů ČR podle bodu I.7 písm. e), občanů EU s vydaným potvrzením o přechodném pobytu a cizinců s povolením k trvalému pobytu

Pravidla pro vstup osob na území České republiky dle ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví DOPORUČEJEME PŘEČÍST, JSOU ZDE UVEDENY VÝJIMKY Z VÝŠE UVEDENÝCH PRAVIDEL! 

Zákaz volného pohybu:

Zákaz volného pohybu osob, které pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území států, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID‑19, na celém území ČR s výjimkou explicitně vyjmenovaných cest v bodě II. ochranného opatření je nutné nově dodržovat buď po celou dobu pobytu na území, po dobu trvání karanténního opatření nebo po dobu alespoň 10 dnů od vstupu na území ČR.

Testování v Srbsku

V Srbsku je možno provést PCR test na covid-19 i na protilátky na vlastní žádost. Objednat se můžete online na webu eSchedule PCR testing, platbu je třeba provést předem, platba kartou není dle dostupných informací ve státních zařízeních  akceptována. Odběry provádějí i některá soukromá zdravotnická zařízení.

 

6. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

Informace srbského ministerstva zdravotnictví (v angličtině) a zvláštní stránky věnované onemocnění covid-19.

Informace srbského ministerstva vnitra (v angličtině).

Informace srbské vlády (v angličtině).