česky  srpski 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace k cestování do a ze Srbska

Podmínky ke vstupu do Srbska a návrat do ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR aktualizovalo seznam zemí s nízkým rizikem nákazy a s účinností ode dne 13. července 2020 0:00 ČR přesunulo  Srbsko ze zelené kategorie do kategorie červených zemí s vysokým rizikem nákazy.
 

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY:

MZV i nadále doporučuje cestovat do zemí s vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 a ostatních zemí světa jen v nezbytných případech vzhledem k epidemiologické situaci, z důvodů rozsáhlých restriktivních opatření  a výrazných komplikací v dopravě. 

MZV ČR doporučuje dbát zvýšené opatrnosti i během cest do států EU, schengenského prostoru s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 a zemí mimo EU, které jsou na seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy.

Současně MZV důrazně doporučuje před každou cestou do zahraničí registraci v systému DROZD.

2. VSTUP NA ÚZEMÍ SRBSKA A TRANZIT:

Upozorňujeme cestující, že dle sdělení letecké společnosti Air Serbia budou od 2. listopadu 2020 zrušeny všechny přímé lety ze Srbska do ČR. Opatření bude v platnosti minimálně jeden měsíc, pak bude vyhodnoceno vzhledem k aktuální situaci v souvislosti s onemocněním COVID-19.

Od 15. 8. mají všichni cizinci vstupující do Srbska ze Severní Makedonie, Chorvatska, Bulharska a Rumunska povinnost předložit na hranicích  PCR test s negativním výsledkem (ne starší než 48 hodin, provedený národní referenční laboratoří v konkrétní zemi). 

Dle sdělení MZV Srbska  se povinnost předložit test nevztahuje na občany třetích zemí (tzn. včetně ČR), kteří v uvedených 4 zemích během tranzitu strávili méně než 12 hodin. Cestujete-li pouze s občanským průkazem, doporučujeme Vám na hranicích uvedených zemí při vjezdu požádat o potvrzení na zvláštním formuláři. Nařízení se dále nevztahuje na občany třetích zemí, kteří v uvedených 4 zemích strávili déle než 12 hodin, ale tranzitují přes Srbsko za předpokladu, že jejich pobyt v Srbsku nepřesáhne 12 hodin.

Vstup je též povolen řidičům nákladních vozů, posádkám letadel, vlaků a autobusů, stejně jako osobám tranzitujícím přes mezinárodní letiště v Srbsku, kteří přijíždějí/přilétají z uvedených 4 zemí, pokud doba jejich tranzitu přes Srbsko či pobyt na letišti  nepřesáhne 12 hodin.

Děti do 12 let cestující s rodiči či jinými členy domácnosti, nemusejí výsledek testu předložit, pokud jejich doprovod má výsledek testu s negativním výsledkem.

Nařízení o povinnosti předložit negativní test neplatí pro cizince s povolením k pobytu v Srbsku a členy diplomatických misí a jejich rodiny, jsou-li akreditováni u MZV Srbska, humanitární konvoje, tranzitující vojáky, policisty apod. pokud o jejich cestě byly místní úřady řádně notifikovány.

Od 18. září 2020 občané Srbska a cizinci s povolením k pobytu v Srbsku, kteří cestují z Chorvatska, Černé Hory a Bosny a Hercegoviny, na hraničním přechodu dostanou písemné vyrozumění o tom, že mají povinnost hlásit se do 24 hodin od vstupu příslušné COVID ambulanci, nebo příslušnému krajskému ústavu veřejného zdraví („zavod za javno zdravlje“).

Všem ostatním cizincům je vstup na území Srbska umožněn, není vyžadováno předchozí povolení ani test na Covid-19.

Informace týkající se tranzitu přes Maďarsko naleznete na webu Velvyslanectví ČR v Budapešti.

3. DOPRAVA:

Meziměstská doprava i městská hromadná doprava obnovily provoz. Provoz letiště v Bělehradě byl též obnoven.

4. OPATŘENÍ:

Osoby, u kterých se prokázalo onemocnění, a mají vážné příznaky, jsou umístěny do nemocnic. Osoby, které prodělaly onemocnění nebo mají příznaky onemocnění a byla jim nařízena izolace, jsou povinny v této izolaci setrvat.

Další informace týkající se opatření přijatých za účelemomezení šíření koronaviru naleznete v článku Opatření v souvislosti s šířením koronaviru - situace v Srbsku.

5. NÁVRAT ZE ZAHRANIČÍ DO ČR

Ministerstvo zdravotnictví dne 5. října 2020 vydalo ochranné opatření, které stanovuje podmínky pro vstup osob na území České republiky.

Občané ČR a cizinci s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem v ČR nemusejí  poté, co pobývali v Srbsku nebo přes Srbsko tranzitovali po dobu kratší než 12 hodin, absolvovat test na Covid-19 ani nastoupit karanténu. Fakt, že jste tranzitem přes Srbsko strávili méně než 12 hodin, můžete dokázat razítky v cestovním pase nebo - pokud cestujete s občanským průkazem - požádat na hranicích o potvrzení o hodině vjezdu a výjezdu ze země.

Pravidla pro vstup osob na území České republiky dle ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví

Nový způsob hlášení příjezdu na území ČR hygienické stanici – PŘED VSTUPEM:

Všechny osoby (včetně občanů ČR) s výjimkou stanovených kategorií (pracovníků mezinárodní dopravy, občanů EU a cizinců s trvalým či dlouhodobým pobytem v EU, kteří tranzitují přes ČR do 12 h, diplomatů a úředníků mezinárodních organizací registrovaných u MZV při pobytu na území do 14 dnů a dětí do 5 let věku), které pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území států, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19, jsou nově podle bodu I./2. ochranného opatření povinny:

  1. před vstupem na území ČR oznámit tuto skutečnost příslušné krajské hygienické stanici vyplněním elektronického Příjezdového formuláře - viz www.prijezdovyformular.cz;
  2. předložit oznámení při hraniční nebo pobytové kontrole; a
  3. bezodkladně (nejpozději však do 5 dnů od vstupu na území ČR) se na území ČR podrobit na vlastní náklady RT-PCR testu.

Uznávání RT-PCR testů z jiných ČS EU:

Občané EU a občané třetí země s povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem v některém členském státě EU se nově mohou na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu i v jiném členském státě EU před jejich příjezdem na území ČR. Tím mohou nahradit povinnost absolvovat RT-PCR test při příjezdu na území ČR. Test nesmí být při jeho předložení na území ČR starší 72 hodin. 

Zákaz volného pohybu:

Zákaz volného pohybu osob, které pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území států, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID‑19, na celém území ČR s výjimkou explicitně vyjmenovaných cest v bodě II. ochranného opatření je nutné nově dodržovat buď po celou dobu pobytu na území, po dobu trvání karanténního opatření nebo po dobu alespoň 10 dnů od vstupu na území ČR.

Občané ČR a cizinci s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem v ČR nemusí při návratu z krátkodobého pobytu v členských státech EU, státech schengenského prostoru s nízkým rizikem nákazy onemocnění Covid-19 a ze zemí mimo EU, které jsou na seznamu zemí s nízkým rizikem předkládat negativní test ani nastoupit karanténu.

 

6. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

Informace srbského ministerstva zdravotnictví (v angličtině) a zvláštní stránky věnované onemocnění covid-19.

Informace srbského ministerstva vnitra (v angličtině).

Informace srbské vlády (v angličtině).