česky  srpski 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace k cestování do a ze Srbska

V návaznosti na rozhodnutí vlády ČR ze dne 23.4. o ukončením platnosti opatření omezujícího možnost vycestování z území ČR přinášíme informace týkající se cestování do a ze Srbska.

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY:

MZV doporučuje i nadále cestovat do zahraničí jen v naléhavých a nezbytných případech. Důvodem jsou rozsáhlá restriktivní opatření a omezení, která jsou v současné době aplikovávána většinou zemí, a výrazné komplikace v dopravě.

Před případnou cestou do zahraničí doporučuje MZV českým občanům, aby si ověřili u Velvyslanectví Srbska v Praze, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily. Současně MZV důrazně doporučuje před každou cestou do zahraničí registraci v systému DROZD.

Aktuální pravidla pro vycestování z ČR do zahraničí a otevřené hraniční přechody ČR naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR.

 

2. VSTUP NA ÚZEMÍ SRBSKA A TRANZIT:

Od 22.5. je umožněn vstup na území Srbska všem cizincům bez omezení. Není vyžadováno předchozí povolení ani test na covid-19. Po vstupu již nebude nařizována karanténa, každý cestující dostane na hranicích informační leták s poučením o nemoci covid-19.

 

3. DOPRAVA:

Meziměstská doprava i městská hromadná doprava obnovily provoz.

Provoz letiště v Bělehradě byl obnoven zatím pouze částečně.

Českým občanům doporučujeme pro cestu ze Srbska do ČR využít trasu přes Maďarsko a Rakousko, případně přes Chorvatsko, Slovinsko a Rakousko. Před cestou je nutno zkontrolovat aktuální situaci na webových stránkách velvyslanectví ČR v uvedených zemích.

Od 11. 5. 2020 se povinnost oznamovat vstup na území ČR před cestou prostřednictvím webového formuláře MZV ruší, každá osoba má povinnost svůj vstup oznámit bezprostředně po vstupu na území ČR telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště nebo ohlašovaného pobytu.

 

4. OPATŘENÍ:

Osoby, kterým byla nařízena preventivní karanténa při vstupu do země a u nichž se neprojevily příznaky onemocnění, mohou karanténu ukončit.

Osoby, u kterých se prokázalo onemocnění, jsou umístěny do nemocnic či provizorních zařízení.

Osoby, které prodělaly onemocnění nebo mají příznaky onemocnění a byla jim nařízena izolace, jsou povinny v této izolaci setrvat.

 


5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

Informace srbského ministerstva zdravotnictví (v angličtině) a zvláštní stránky věnované onemocnění covid-19.

Informace srbského ministerstva vnitra (v angličtině).

Informace srbské vlády (v angličtině).


6. DALŠÍ INFORMACE

Podmínky pro vstup na území ČR a karanténní opatření jsou upravena Ochranným opatřením ministerstva zdravotnictví ze dne 15. května 2020.

Ochranné opatření dává občanům České republiky i dalším osobám možnost vyhnout se při návratu do ČR 14 denní karanténě, pokud předloží maximálně čtyři dny starý negativní test RT-PCR a lékařské potvrzení o absolvování testu PCR test na COVID-19 (DOCX, 21 KB). Doklad musí obsahovat údaje, ze kterých lze ověřit provedení testu, typ testu, stáří testu a údaje o laboratoři, která test provedla.

Cizincům – držitelům dlouhodobého víza za účelem převzetí povolení k pobytu bude umožněn vstup na území ČR po předložení potvrzení o absolvování testu na COVID-19. Testem na COVID -19 se rozumí lékařské potvrzení o absolvování testu vydaného příslušnou laboratoří o tom, že byl proveden test RT-PCR na přítomnost SARS CoV-2 s negativním výsledkem, potvrzení nesmí být starší než 4 dny před vstupem na území ČR. Test si zajišťuje cizinec na vlastní náklady a musí jím disponovat při vstupu na území ČR. V opačném případě bude cizinci vstup odepřen. Potvrzení musí obsahovat údaje, ze kterých lze ověřit provedení testu, typ testu, stáří testu a údaje o laboratoři, která test provedla. Pokud se Vám nepodaří zajistit si zmíněný test, upozorňujeme, že Vám nebude umožněn vstup na území ČR, ale vzhledem k tomu, že je vízum platné 6 měsíců, je pravděpodobné, že možnosti testování se časem zlepší a vízum tak budete moci využít později.

V Srbsku je možno provést test na covid-19 na vlastní žádost. Doporučujeme Vám kontaktovat krajskou hygienickou stanici v místě Vašeho bydliště v Srbsku, která by Vás o možnosti provedení testu měla informovat.

Bezprostředně po vstupu na území České republiky mají všechny osoby, které se neprokázaly negativním testem, povinnost oznámit tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště nebo ohlašovaného pobytu.Více informací naleznete v Ochranném opatřením ministerstva zdravotnictví ze dne 15. května 2020.

Informace o pravidlech pro vstup na území ČR a karanténní opatření s platností od 18.5.2020  naleznete zde, další informace si můžete přečíst na webu Ministerstva vnitra ČR.

Informace o odběrových místech v ČR, kde je možno požádat o provedení testu i bez doporučení od lékaře (za poplatek ve výši cca 2 900,- Kč) naleznete na webu Ministerstva zdravotnictví.

Cizinci, kteří měli v Srbsku povolený pobyt nebo vízum, a platnost toho povolení vypršela během vyjímečného stavu, mají možnost nejpozději do 1. července vstoupit do Srbska a podat žádost o prodloužení víza nebo pobytu.