srpski  česky 

rozšířené vyhledávání

Krajané

Počátky českého vystěhovalectví na území Srbska spadají do první poloviny 19. století. Čeští přistěhovalci se usídlili nejen v Bělehradě, ale také v několika obcích jižního Banátu s dodnes zřetelným českým vlivem. K české národnosti se dnes hlásí cca 1.800 osob.

Na postavení menšin v Srbsku dohlíží ministerstvo pro lidská práva a práva menšin Republiky Srbsko. V České republice o udržování kontaktů s krajany dbá zmocněnec pro krajanské záležitosti Ministerstva zahraničních věcí. V rámci Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí na léta 2006 -2010 jsou krajanům poskytovány finanční dary na kulturní projekty, opravy spolkových prostor, jsou jim zasílány učebnice češtiny a různé učební pomůcky a literatura. Ministerstvem školství České republiky je zajištěna v jižním Banátu souvislá výuka českého jazyka prostřednictvím vyslaného učitele.

Videozdravice ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka

thumb

Pan ministr Tomáš Petříček hovoří o Dni Čechů v zahraničí (4. února), který by se měl po ukončení legislativního procesu stát dalším významným dnem v českém kalendáři. více ►

Projekt Czech.global propojuje české krajany ve světě

thumb

Za hranicemi Česka žije dva a půl milionu lidí, kteří na otázku, kdo jste, odpoví, jsem Čech nebo mám české kořeny. Jsou to potomci prvních přistěhovalců, emigranti z doby komunismu, ale také vědci, studenti nebo podnikatelé, kteří se rozhodli v… více ►

Pozvánka na on-line debatu „Konzulární problematika pro Čechy žijící v zahraničí“

cernin

Tentokrát s JUDr. Martinem Smolkem, náměstkem ministra zahraničních věcí pro otázky konzulární a právní. Debata navazuje na 1. on-line debatu Čechů v zahraničí s ministrem Tomášem Petříčkem v listopadu tohoto roku. více ►

Festival Srbský Banát 2020

thumb

V organizaci Rady pro českou národní menšinu a za podpory Ministerstva zahraničních věcí ČR se dne 14. srpna podruhé konal festival Srbský Banát, tentokrát v krásném prostředí u jezera v Bele Crkvi. Kvůli současné epidemiologické situaci nebyli… více ►

Dopis zmocněnce pro krajanské záležitosti Mgr. Jiřího Krátkého

cernin

Dopis zvláštního zmocněnce pro krajanské záležitosti Mgr. Jiřího Krátkého, kterým informuje o aktuální situaci v krajanské agendě, o výhledech na nejbližší budoucnost a případném vlivu situace s koronavirem COVID-19 na program akcí. více ►

Nové webové stránky českého Banátu

digitalni_agenda_foto_ek

Velvyslanectví České republiky v Bělehradě všem zájemcům o region českého Banátu, jak rumunského tak i srbského, a aktivity českých krajanů žijících v tomto regionu, vřele doporučuje stránky Visit Banát a Festival Banát. více ►

Dopis zmocněnce pro krajanské záležitosti - projekty v roce 2020

cernin

Dopis zvláštního zmocněnce pro krajanské záležitosti Mgr. Jiřího Krátkého, kterým informuje o připravovaných akcích a projektech určených krajanské komunitě. více ►

Svatováclavská jízda v Gáji

thumb

Dne 28. září 2019 se za podpory Ministerstva zahraničních věcí České republiky a v organizaci místní české besedy konala už tradiční svatováclavská jízda. Pozvání letos přijala a jízdu fiakrem si užila první tajemnice velvyslanectví Petra… více ►

Dny české kultury v Sremu

thumb

Dne 19. září 2019 Česká beseda Srem s podporou Velvyslanectví České republiky v Bělehradě už podruhé zorganizovala Dny české kultury na Banstolu, kterých se letos zúčastnili i první tajemnice velvyslanectví Petra Feiková a šéf kabinetu starosty… více ►

Oznámení krajanským spolkům v Srbsku

cernin_z_vychodu

Upozorňujeme, že 1. srpna vyprší lhůta pro podání žádosti o poskytnutí peněžního daru. Peněžní dar je možno poskytnout na kulturní a vzdělávací projekty, jakož i na opravy a údržby krajanských škol a jiných spolkových objektů, drobných památníků… více ►

První Předchozí
1 2 3 4
Další Poslední