srpski  česky 

rozšířené vyhledávání

Krajané

Počátky českého vystěhovalectví na území Srbska spadají do první poloviny 19. století. Čeští přistěhovalci se usídlili nejen v Bělehradě, ale také v několika obcích jižního Banátu s dodnes zřetelným českým vlivem. K české národnosti se dnes hlásí cca 1.800 osob.

Na postavení menšin v Srbsku dohlíží ministerstvo pro lidská práva a práva menšin Republiky Srbsko. V České republice o udržování kontaktů s krajany dbá zmocněnec pro krajanské záležitosti Ministerstva zahraničních věcí. V rámci Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí na léta 2006 -2010 jsou krajanům poskytovány finanční dary na kulturní projekty, opravy spolkových prostor, jsou jim zasílány učebnice češtiny a různé učební pomůcky a literatura. Ministerstvem školství České republiky je zajištěna v jižním Banátu souvislá výuka českého jazyka prostřednictvím vyslaného učitele.

Oznámení krajanským spolkům v Srbsku

cernin_z_vychodu

Upozorňujeme, že 1. srpna vyprší lhůta pro podání žádosti o poskytnutí peněžního daru. Peněžní dar je možno poskytnout na kulturní a vzdělávací projekty, jakož i na opravy a údržby krajanských škol a jiných spolkových objektů, drobných památníků… více ►

Velvyslanectví bylo oceněno Zlatou plaketou České národní rady

thumb

U příležitostí Dne České národní rady v Srbsku obdrželo 16. května 2019 Velvyslanectví České republiky „ZLATOU PLAKETU“ za velký přínos při zachování a rozvoji české menšiny v Srbsku. více ►

Oslavy 150. výročí České besedy

thumb

V neděli 24. února 2019 se v prostorách spolku Česká beseda Bělehrad konala oslava 150. výročí České besedy, které se zúčastnila i Petra Feiková, 1. tajemnice velvyslanectví. více ►

Oslavy v České besedě Bělehrad

thumb

Dne 25. října oslavila Česká beseda Bělehrad sté výročí založení Československé republiky a 90. výročí otevření Československého domu v Bělehradě. více ►

Velvyslanec Kuchta na zahájení Dnů české kultury v Kragujevci

thumb

Dne 25. září byly v Kragujevci zahájeny už tradiční „Dny české kultury“, které každoročně za podpory MZV ČR pořádá krajanský spolek Češi Šumadije. První ze série akcí, které spolek upořádal v rámci Dnů české kultury, byla výstava… více ►

Zahájení Měsíce české kultury ve Vršci

thumb

Dne 8. srpna byl za přítomnosti Petry Feikové, 1. tajemníce velvyslanectví, v Muzeu města Vršac zahájen Měsíc české kultury ve Vršci. více ►

Festival Krása různorodosti

thumb

Ve dnech 13.-15. července se v Kruščici pošesté konal mezinárodní festival Krása různorodosti, který organizují Česká beseda Kruščica a Česká národní rada za podpory Ministerstva zahraničních věcí ČR a Velvyslanectví ČR v Bělehradě. více ►

Oslavy Dne české národnostní rady

thumb

Dne 16. května 2018 se v prostorách České besedy Kruščica konala slavnostní akademie u příležitosti oslav Dne české národnostní rady. více ►

Brána jazyku a literatuře otevřena

thumb

Česká národnostní rada letos podruhé realizovala projekt Brána jazyku a literatuře otevřena, zaměřený na zvýšení povědomí české národnostní menšiny o českém jazyce, kultuře a identitě. více ►

Dopis zmocněnce pro krajanské záležitosti - projekty v roce 2018

cernin

Dopis zvláštního zmocněnce pro krajanské záležitosti, Ing. Jaroslava Kantůrka, kterým informuje o připravovaných akcích a projektech určených krajanské komunitě. více ►